Головна   Всі книги

1.5.2 Платіжний баланс, методи його балансування

Платіжний баланс-це співвідношення між сумами грошових надходжень в дану країну і сум платежів даної країни з іншими державами за певний період часу. Платіжний баланс, як і будь-який інший баланс, складається з двох частин надходження, платежі. (таблиця 3)

Таблиця 3 - Статті платіжного балансу Статті надходжень Статті платежів Від експорту товарів Від імпорту товарів Доходи від транспорту Платежі за іноземний транспорт Доходи від туризму Витрати туристів за межею Грошові перекази отримані Грошові перекази виплачені Надходження від іноземних урядів Державні витрати за межею Відсотки і дивіденди отримані Відсотки і дивіденди виплачені Імпорт капіталу Експорт капіталу Помилки і пропуски Помилки і пропуски і інш. статті і інш. статті - В платіжному балансі можна виділити три розділи:

торговий баланс-це баланс експорту і імпорту товарів;

баланс послуг і некомерційних платежів;

3) баланс руху капіталів і кредитів.

Якщо надходження перевищують платежі, то сальдо платіжного балансу - активне (позитивне); навпаки- пасивне (негативне).

Розрахунковий баланс-це співвідношення вимог і зобов'язань даної країни по відношенню до іншими країнам на яку-небудь дату незалежно від термінів надходження платежів. У розрахунковий баланс включають вимоги і зобов'язання країни до закордону, і тому числі непогашені; в платіжний баланс входять тільки фактично зроблені надходження і платежі.

До тимчасових методів покриття дефіциту платіжного балансу відносяться короткострокові, пільгові кредити. Остаточним методом балансування платіжного балансу є використання країною своїх офіційних золота-валютних резервів, резерви конвертованої іноземної валюти, іноземна "допомога" в формі субсидій і дарів. Допоміжним засобом балансування платіжного балансу є продаж іноземних і національних цінних паперів на іноземну валюту.

На платіжний баланс впливають наступні чинники:

нерівномірність економічного розвитку;

циклічні коливання економіки;

зростання закордонних грошових витрат;

динаміка руху міжнародних капіталів;

інфляція;

- динаміка міжнародної торгівлі. 15.4. Активні операції з цінними паперами: Активні операції банків з цінними паперами представляють їх:  15.4. Активні операції з цінними паперами: Активні операції банків з цінними паперами представляють їх інвестиційну діяльність, при якої банки виступають як інвестори, купуючи цінні папери, або придбаваючи права по спільній господарській діяльності. До таких цінних паперів
з 153. Види державного кредиту: Види державного кредиту вельми різноманітні, але вони можуть бути:  з 153. Види державного кредиту: Види державного кредиту вельми різноманітні, але вони можуть бути підведені передусім під дві категорії, в основі яких лежать різні принципи, а саме фінансовий кредит і власне державний кредит або державні позики. У
15.3. Валютний курс як економічна категорія: Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний:  15.3. Валютний курс як економічна категорія: Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний курс як вимірювач вартісного змісту валют. Він являє собою співвідношення між грошовими одиницями різних країн, визначене їх купівельною здатністю і рядом
15.3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ:  15.3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: Для порівняльної характеристики фінансового і управлінського обліку необхідно з'ясувати схожість і відмінність між цими підсистемами бухгалтерського обліку. У загальному вигляді основні відмінності між фінансовим і управлінським обліком представлені в табл.
15.3. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІЗИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ: Основу лізингової операції складають:- об'єкт операції;- суб'єкти:  15.3. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІЗИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ: Основу лізингової операції складають:- об'єкт операції;- суб'єкти операції (сторони лізингового договору);- термін лізингового договору (період лиза);- лізингові платежі;- послуги, що надаються по лізингу. Об'єкти лизингаОбъектом лізингової операції може
15.3. Якість активів банку: Якість активів банку визначається:  15.3. Якість активів банку: Якість активів банку визначається їх: ліквідністю; ризикованість; прибутковістю; диверсифицированностью. Для забезпечення щоденної здатності банку відповідати за своїми зобов'язаннями структура його активів повинна відповідати якісним
15.3. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ: Бухгалтерський баланс є головною формою в системі бухгалтерській:  15.3. АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ: Бухгалтерський баланс є головною формою в системі бухгалтерської звітності, оскільки він характеризує майнове і фінансове положення організації на звітну дату. Перевірку показників бухгалтерського балансу доцільно починати з