Головна   Всі книги

1.5.2. Ринок ПК

За оцінками IDC, вже в 2003 році в світі було 670 млн. користувачів ПК, а до кінця 2009 року їх кількість досягне 1,2 млрд., тобто за період 2003 - 2009 років станеться 79 % зростання.

Світовий продаж ПК (т.

е. настільних і мобільних систем, а також серверів) продовжують зростати, демонструючи вже з року в рік стабільний показник - від 11 % до 14 %, за різними оцінками. Лідерами ринку в 2004 році продовжують залишатися американські компанії Dell і HP.

Продаж ПК по підсумках 2004 року оцінюються в розмірі 180 млн. штук, об'єм ринку оцінювався IDC в $175 млрд. По прогнозах IDC, в 2005 році світовий ринок ПК виросте на 10 %. Обсяг постачання становитиме 195,1 млн. ПК, а в грошовому вимірюванні збільшиться на 3,9 % - до $201 млрд.

Під постачанням ПК обидва аналітичних агентства мають на увазі продаж настільних комп'ютерів, ноутбуков і серверів (крім RISC).

Нижче показані об'єми продажу і рейтинг кращих постачальників

Світове постачання ПК, 2001-2005 2001 2002 2003 2004* 2005* Постачання (млн. шт.) ринок користувача 48.3 49.8 56.6 63.5 68.6 Корпоративний ринок 87.4 88.4 98.1 113.7 126.6 Всього 135.6 138.2 154.7 177.2 195.1 Зростання (%) ринок користувача 3.3 % 13.6 % 12.1 % 8.0 % Корпоративний ринок 1.2 % 11.0 % 15.9 % 11.3 % Всього 1.9 % 11.9 % 14.5 % 10.1 % *дані,

що Прогнозуються Туп 5 вендоров ПК в світі, 2 кв. 2004 (тис. шт.)

Продажу 2 кв. 2004 Ринкова частка Продаж 2 кв. 2003 Ринкова частка

(%)

(%)

7,08

6,13

2,54

16,5 14,3 5,9 3,5 3,0 56,7 100

5,781 5,306 2,157 1,265 995 22,270 37,774

15,3 14 5,7 3,3 2,6 59 100

Dell

Hewlett-Packard IBM

Fujitsu/Fujitsu Siemens 1,51

1,30 24,25 42,80

Acer Інші Весь ринок 15.4. Міжнародні розрахунки: Міжнародні розрахунки - регулювання платежів по грошових:  15.4. Міжнародні розрахунки: Міжнародні розрахунки - регулювання платежів на грошові вимоги і зобов'язання, виникаючі між юридичними особами (державами, організаціями) і громадянами різних країн на основі їх економічних, політичних і культурних відносин.
15.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЛІЗИНГУ І ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ:  15.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЛІЗИНГУ І ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ: Сучасний ринок лізингових послуг характеризується різноманіттям форм лізингу, моделей лізингових контрактів і юридичних норм, регулюючих лізингові операції. У залежності від різних ознак лізингові операції можна згрупувати наступним
154 Аналіз достатності страхових резервів і напрямів їх:  154 Аналіз достатності страхових резервів і напрямів їх розміщення: Страх резерви - це сукупність грошових коштів цільового призначення, що формується за рахунок премій, отриманих страхувальниками, і що використовується ними для виконання прийнятих страх зобов'язань. Поняття страх резервів визначено в ст. 26 ФЗ «Про
15.3. Валютний курс як економічна категорія: Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний:  15.3. Валютний курс як економічна категорія: Важливим елементом міжнародних валютних відносин є валютний курс як вимірювач вартісного змісту валют. Він являє собою співвідношення між грошовими одиницями різних країн, визначене їх купівельною здатністю і рядом
15.3. ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГИ ЛІКВІДНОСТІ: Кейнс (1936) виступив з теорією, яка, як і у прихильників:  15.3. ТЕОРІЯ ПЕРЕВАГИ ЛІКВІДНОСТІ: Кейнс (1936) виступив з теорією, яка, як і у прихильників грошової теорії позикових фондів, враховувала роль грошових чинників. Він вважав, що норма відсоток-це насамперед грошовий феномен, і це його твердження привело до розбіжностей між
15.3. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІЗИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ: Основу лізингової операції складають:- об'єкт операції;- суб'єкти:  15.3. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІЗИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ: Основу лізингової операції складають:- об'єкт операції;- суб'єкти операції (сторони лізингового договору);- термін лізингового договору (період лиза);- лізингові платежі;- послуги, що надаються по лізингу. Об'єкти лизингаОбъектом лізингової операції може
15.3. Історіографія і бібліографія вітчизняної криміналістики:  15.3. Історіографія і бібліографія вітчизняної криміналістики: І сториография вітчизняної криміналістики бідна. Перший короткий нарис історії радянської криміналістики (2 сторінки) з'явився в підручнику 1938 р. Також стисло викладалися ці питання і в подальших підручниках для вузів загального типу. Декілька