Головна   Всі книги

5.1.3. Система взаєморозрахунків фірми

Система взаєморозрахунків фірми, що охоплює такі найважливіші суб'єкти господарської діяльності Фірми, як постачальники, покупці, Митниця, Держава приведена в Додатку 5.1.3 «Принципова схема системи взаєморозрахунків Фірми». 5.2.3. Доходи місцевих бюджетів: Податкові доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних:  5.2.3. Доходи місцевих бюджетів: Податкові доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів і доходів за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів. До податкових доходів місцевих бюджетів відносяться власні податкові доходи місцевих
5.2.2. Види розрахункових документів, що використовуються в безготівкових:  5.2.2. Види розрахункових документів, що використовуються в безготівкових розрахунках : Серед розрахункових документів на основі яких банки виконують доручення своїх клієнтів по розрахунково-касовому обслуговуванню, потрібно назвати: платіжні доручення; платіжні вимоги; платіжні
5.2.2 Розробка концепції дослідження: Наступним після уточнення проблеми етапом дослідження є:  5.2.2 Розробка концепції дослідження: Наступним після уточнення проблеми етапом дослідження є з'ясування того, яким чином задача може бути вирішена. На цій стадії повинен бути розроблений детальний план подальших дій. Розробка концепції дослідження включає визначення
5.2.2. Правовий статус керівника: У чинному законодавстві фактично відсутні вказівки на:  5.2.2. Правовий статус керівника: У чинному законодавстві фактично відсутні вказівки на права і обов'язки керівника судово-експертної установи (СЕУ), якщо не вважати згадки про виконання ним таких, по суті, формальних функцій, як попередження експерта про
5.2.2. Факторний аналіз рентабельності продукції: Факторний аналіз цих показників в процесі фінансового аналізу:  5.2.2. Факторний аналіз рентабельності продукції: Факторний аналіз цих показників в процесі фінансового аналізу здійснюється на основі Звіту про прибутки і збитки. Факторний аналіз рентабельності продукції проводиться на основі моделирс = Прп / З рп = (РП - Срп)/Срп, де Прп - прибуток від
5.2.1. Організаційна структура бухгалтерії комерційної фірми:  5.2.1. Організаційна структура бухгалтерії комерційної фірми: Ведіння бухгалтерського і оперативного обліку в комерційній фірмі (КФ) - акціонерному товаристві (АТ) забезпечується наступними виконавчими ланками: центральною бухгалтерією КФ на правах підрозділу в складі штатного розкладу Генеральної
5.2.1. Криміналістична техніка: П онятие криміналістичної техніки відноситься до числа перших:  5.2.1. Криміналістична техніка: П онятие криміналістичної техніки відноситься до числа перших чого склався в криміналістиці понять. Відомо, що на етапі виникнення криміналістики в поняття криміналістичної (а в той час - карної) техніки включали весь зміст