На головну сторінку   Всі книги

15.1.5. Учбова література

Об

дним з показників рівня учбового процесу є його забезпеченість підручниками і іншими учбовими і методичними посібниками.

Для того щоб дати наочне уявлення про процес забезпечення літературою учбового курсу криміналістики, назвемо в хронологічному порядку видані в нашій країні общевузовские і відомчі підручники по криміналістиці для вищих і середніх спеціальних учбових закладів і фактично відповідні ним комплексні учбові допомоги, що охоплюють весь зміст курсу.

А. Учебники і учбові допомоги для вузів

1935 рік. Колектив авторів. Криміналістика, кн. I. Техника і тактика розслідування злочинів. Під ред. А. Я. Вишинського. Изд-у "Радянське законодавство" (Науково-дослідний інститут карної політики.)

1936 рік. Колектив авторів. Криміналістика, кн. II. Методика розслідування окремих видів злочинів. Під ред. А. Я. Вишинського. Изд-у "Радянське законодавство" (Науково-дослідний інститут карної політики).

1938 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Техніка і тактика розслідування злочинів. Під ред. А. Я. Вишинського. Юріздат (ВИЮН).

1939 рік. Голунский С. А. і Шавер Б. М. Кріміналістіка. Методика розслідування окремих видів злочинів. Під ред. А. Я. Вишинського. Юріздат (Інститут права АН СРСР).

1950 рік. Колектив авторів. Криміналістика, ч. I. Под ред. А. І. Вінберга і С. П. Мітрічева. Госюріздат (ВИЮН).

1952 рік. Колектив авторів. Криміналістика, ч. II. Під ред. С. П. Мітрічева і П. І. Тарасова-Родионова. Госюріздат (ВНІЇ криміналістики Прокуратури СРСР).

1958 рік. Колектив авторів. Радянська криміналістика, ч. 1. Під ред. С. П. Мітрічева і Н. В. Терзієва (ВЮЗИ).

1959 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. С. А. Голунського. Госюріздат (МГУ і ВНИИК Прокуратури СРСР).

1962 рік. Колектив авторів. Радянська криміналістика, ч. 1. Під ред. С. П. Мітрічева і Н. В. Терзієва (ВЮЗИ).

Колектив авторів. Радянська криміналістика, ч. 2. Учбова допомога по методиці розслідування окремих видів злочинів. Під ред. С. П. Мітрічева і М. П. Шаламова (ВЮЗИ).

Вінберг А. И. Кріміналістіка. Разд. I. Введеніє в науку (ВШ МВС СРСР).

1963 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Разд. II. Криміналістична техніка. Під ред. Н. С. Польового і Г. А. Самойлова (ВШ МООП РСФСР).

Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. А. Н. Васильева (МГУ).

Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. С. П. Мітрічева і М. П. Шаламова. Юридична література (ВЮЗИ).

1964 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Разд. III. Під ред. І. М. Лузгина і Н. С. Польового (ВШ МООП РСФСР).

1965 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Разд. IV. Під ред. Р. С. Белкина (ВШ МООП РСФСР).

1966 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. С. П. Мітрічева і М. П. Шаламова. Юридична література (ВЮЗИ).

Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. I. Под ред. Р. С. Белкина і. І. М. Лузгина (ВШ МООП РСФСР).

Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. II. Під. ред. М. В. Кисина (ВШ МООП СРСР).

Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. IV. Під ред. А. Н. Самончика (ВШ МООП СРСР).

1967 рік. Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. V. Под ред. В. С. Аханова і В. А. Снеткова (ВШ МООП СРСР).

1968 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Р. С. Белкина, Г. Г. Зуйкова. Юридична література (ВШ МООП СРСР).

Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. VI. Під ред. Г. А. Самойлова (ВШ МООП СРСР).

1969 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. I. Под ред. Р. С. Белкина і Г. Г. Зуйкова (ВШ МВС СРСР).

Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. III. Під ред. А. А. Ейсмана і П. Ф. Силкина (ВШ МВС СРСР).

1970 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. II. Під ред. Р. С. Белкина і Г. Г. Зуйкова (ВШ МВС СРСР).

1971 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. А. Н. Васильева (МГУ).

1973 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. С. П. Мітрічева, Н. А. Селіванова, М. П. Шаламова. Юридична література (ВЮЗИ).

Колектив авторів. Радянська кримiналiстика. Крімiналiстічна технiка i слiдча тактика. За ред. В. П. Колмакова. Київ (на укр. яз.).

Колектив авторів. Криміналістична експертиза. Вип. VIII. Під ред. А. Н. Самончика і Ф. П. Сови (ВШ МВС СРСР).

1975 рік. Колектив авторів. Основи радянської криміналістичної експертизи. Під ред. І. М. Лузгина (Академія МВС СРСР).

1976 рік. Колектив авторів.

Криміналістика. Під ред. Б. А. Вікторова і Р. С. Белкина. Юридична література (Академія МВС СРСР).

Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. І. Ф. Крилова (БРЕШУ).

1978 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. I. Под ред. Р. С. Белкина і І. М. Лузгина (Академія МВС СРСР).

1980 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. 2. Під ред. Р. С. Белкина і І. М. Лузгина (Академія МВС СРСР).

1984 рік. Колектив авторів. Криміналістика (для слухачів-іноземців). Під ред. Ю. Г. Корухова, В. Г. Коломацкого (Академія МВС СРСР).

1987 рік. Колектив авторів. Спеціалізований курс криміналістики (для слухачів вузів МВС, учнів на базі середньої спеціальної юридичної освіти). Під ред. М. В. Салтевського (Київська вища школа МВС).

Колектив авторів. Криміналістика, т. 1. Під ред. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, І. М. Лузгина (Академія МВС СРСР).

1988 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. 2. Під ред. Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, І. М. Лузгина (Академія МВС СРСР).

1988 рік. Колектив авторів. Радянська криміналістика. Методика розслідування окремих видів злочинів. Під ред. В. К. Лісиченко. Київ, Віща школа.

1990 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдіна (МГУ).

1991 рік. Колектив авторів. Криміналістична тактика. Під ред. В. І. Киреєва (Військовий краснознаменний інститут).

1993 рік. Колектив авторів. Криміналістика (Методика розслідування окремих видів злочинів). Під ред. Н. М. Балашова (Військова академія економіки, фінансів і права).

Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. І. Ф. Пантелеєва, Н. А. Селіванова. М., Юридична література.

1994 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. І. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., Вища школа.

1995 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. В. А. Образцова. М., Юріст'.

Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Н. П. Яблокова. М., изд-у Бек (МГУ).

Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Т. А. Седової, А. А. Ексархопуло (Санкт-Петербургский університет).

У 1991 р. з ініціативи В. Г. Коломацкого було прийняте рішення про видання трехтомного підручника по криміналістиці для вузів МВС. За задумом Головної редакції (Р. С. Белкин, В. Г. Коломацкий, В. П. Лавров), перший тому присвячувався загальної і приватним теоріям криміналістики, другої - криміналістичній техніці, тактиці, методиці, третій - дидактиці, практикуму. Другий і третій томи планувалося випустити по чотирьох спеціалізаціях: для слідчих, працівників карного розшуку, служби боротьби з економічними злочинами і співробітників ИТУ. Підготовлені і вийшли в світло:

1993 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. 2. Під ред. А. Г. Філіппова, А. А. Кузнецова (Московський юридичний інститут і Омська ВШ міліції), Омськ (профіль - карний розшук).

1994 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. 2. Під ред. Б. П. Смагорінського (Волгоградский юридичний інститут МВС), Волгоград (профіль - слідство).

1995 рік. Колектив авторів. Криміналістика, т. 3. Під ред. Б. П. Смагорінського, А. А. Закатова (Волгоградский юридичний інститут), Волгоград (профіль - слідство).

Колектив авторів. Криміналістика, т. 2. Під ред. В. Д. Грабовського, А. Ф. Лубіна (Нижегородский юридичний інститут), Нижній Новгород (профіль - служба БЕП).

Колектив авторів. Криміналістика, т. 1. Під ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, І. М. Лузгина (Академія МВС, для всіх вузів МВС).

Б. Учебники для середніх юридичних учбових закладів

1940 рік. Шавер Б. М. і Вінберг А. И. Кріміналістіка. Юріздат.

1945 рік. Шавер Б. М. і Вінберг А. И. Кріміналістіка. Ізд. 2-е. Юріздат.

1949 рік. Винберг А. И. і Шавер Б. М. Кріміналістіка. Ізд. 3-е. Госюріздат.

1950 рік. Винберг А. И. і Шавер Б. М. Кріміналістіка. Ізд. 4-е. Госюріздат.

1959 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. А. І. Вінберга. Госюріздат.

1967 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Р. С. Белкина. Юридична література.

1974 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Р. С. Белкина. Юридична література.

1979 рік. Колектив авторів. Радянська криміналістика. Під ред. Р. С. Белкина. Юридична література.

1986 рік. Колектив авторів. Криміналістика. Під ред. Р. С. Белкина. Юридична література.

З приведених даних можна зробити висновок, що курс криміналістики регулярно забезпечується новими підручниками, написаними кваліфікованими колективами ведучих кафедр криміналістики країни, причому в останні 2-3 року у учнів з'явилася можливість вибору підручника. 17.2.2. Внутрішні чинники закріплення стійкої діяльності банків:  17.2.2. Внутрішні чинники закріплення стійкої діяльності банків: Серед європейських країн з 40-х рр. XVII в. емісійні операції у банків виконуються в АНГЛІЇ і ШОТЛАНДІЇ. Так, завдяки офіційному скасуванню заборони на стягування відсотків за кредит ще в 1571 р., відмові уряду від послуг італійських банкірів в
1.7.2.2 Собівартість продукції і її структура: Собівартість - вартісна оцінка що використовуються в процесі:  1.7.2.2 Собівартість продукції і її структура: Собівартість - вартісна оцінка що використовуються в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировина, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію,
17.1.5. Особливості зародження банків в окремих країнах Європи:  17.1.5. Особливості зародження банків в окремих країнах Європи: Не всі європейські міста і держави середньовіччя розглядали банки як інститут зміцнення грошового обігу. Досвід АМСТЕРДАМА мав обмежені рамки. Тільки у великих містах міжнародної торгівлі він знайшов своє застосування (приклад, в
17.1.4. Стабілізація форм і методів регулювання грошового і:  17.1.4. Стабілізація форм і методів регулювання грошового і кредитного господарства: Європа стала центром стійкого проникнення грошових операцій. властивих для виникнення банків, в економічну діяльність держав, що створюються. Істинне значення банківської справи прояснялося в процесі розвитку торгових зв'язків між
17.1.2. Децентралізація грошового господарства, розширення його основи і:  17.1.2. Децентралізація грошового господарства, розширення його основи і форм: Для поступової ліквідації монополії храмів по здійсненню грошових операцій древні держави почали проводити з VII в. до н. е. самостійне карбування металевої монети. Стандартизація і монетизация грошового обігу стали прерогативою
16.4.3. Функції і роль банку: До важливих питань теорії банка відноситься і питання про його функції.:  16.4.3. Функції і роль банку: До важливих питань теорії банка відноситься і питання про його функції. Як і в питанні про суть, тут немало помилок, спірного і неясного. Функції і операції банку практично ототожнюються, оскільки функція як поняття вживається в значенні
1.6.3.3 Науково-методична література і монографії по темі:  1.6.3.3 Науково-методична література і монографії по темі дослідження: У цих джерелах можна знайти корисну інформацію економічного і методологічного характеру. Література по фінансовому, інвестиційному і інноваційному менеджментуИгошин Н. В. Інвестіциї. Організація управління і фінансування: Підручник для