На головну сторінку   Всі книги

1.6.3.3 Науково-методична література і монографії по темі дослідження

У цих джерелах можна знайти корисну інформацію економічного і методологічного характеру.

Література по фінансовому, інвестиційному і інноваційному менеджменту

Ігошин Н. В. Інвестіциї.

Організація управління і фінансування: Підручник для вузів. 2-е изд., перераб. і доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 542 з.

Идрисов А. Б., Картишев С. В., Постников А. В. Стратегичеськоє планування і аналіз інвестицій. Видання 2-е, стереотипне - М.: "Филинъ", 1998.- 272 з.

Інноваційний менеджмент: Справ. допомога / під ред. П. Н. Завліна, А. К. Казанцева. Л. І. Мінделі. Ізд. 2-е, переработ. і доп.- М.: ЦИСН, 1998.-567 з

Інноваційний менеджмент: Підручник для вузів / С. Д. Ільенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудін і інш.; Під ред. С. Д. Ильенковой.- М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997.- 327 з.

Ковалев В. В. Введеніє в фінансовий менеджмент.- М.: Фінанси і статистика, 2000

Колтинюк Б. А. Інвестіционноє проектування об'єктів соціальної сфери: Учебник.- СПб.: Изд-у Міхайлова В. А., 2000.- 432 з

Мединський В. Г., Ільдеменов С. В. Реїнжінірінт інноваційного підприємництва: Навчань. допомога для вузів / Під ред. В. А. Ирикова.- М.: ЮНИТИ, 1999.- 414 з.

Методичні рекомендації за оцінкою ефективності інвестиційних проектів Друга редакція. Офіційне видання. Керівники авторського колективу В. В. Коссов, В. Н. Лівшиц, А. Г. Шахназаров - М.: "Видавництво "Економіка", 2000.- 421 з.

Підлога Тіффані, Стівен Петерсон Бізнес-плани для чайников' - М.: Видавництва: Діалектика, Вільямс, 2003.- 288

Попів В. М., Кураков П. П., і інш. Бізнес-план інвестиційного проекту. Вітчизняний і зарубіжний досвід / Під загальної ред. В. М. Попова. Видання 4-е доп. і перераб.- М.: Фінанси і статистика, 1997

Управління інвестиціями: У 2-х т. /В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапіро і інш.- М.: Вища школа, 1998.- 928 з.

Управління проектами: Учбова допомога для вузів / І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г Ольдерогге; Під общ. ред. І. І. Мазура - М.: ЗАТ «Видавництво «Економіка», 2001.- 574 з.

Фінансовий менеджмент. теорія і практика. Підручник вузів / Під ред. Е. С. Стояновой.- М.. Перспектива, 1999.- з.

Хруцкий В. Е., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутріфірменноє бюджетирование. Настільна книга по постановці фінансового планування - М.. Ізд-у. Фінанси і статистика, 2002.- 400 з.

Шапиро В. Д. і інш. Управління проектами.- М.. Вища школа, 2000.- 587 з. Література, яка може бути використана при розв'язанні питань фінансового менеджменту 1.7.3.6 Рентабельність: Результуючі фінансові показники особливо важливі для фінансового:  1.7.3.6 Рентабельність: Результуючі фінансові показники особливо важливі для фінансового менеджменту, бо являють собою не тільки об'єкт управління (постійного фінансового контролю), але і мета його, якщо мають позитивні значення і тенденції. Вони називаються
1.7.3.4 Види прибули: Прибуток - форма грошових накопичень, економічна категорія,:  1.7.3.4 Види прибули: Прибуток - форма грошових накопичень, економічна категорія, що характеризує фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції
17.2.5. Зміцнення тенденції спеціалізації і універсалізація:  17.2.5. Зміцнення тенденції спеціалізації і універсалізація банківської діяльності: У XX в. виявився нерівномірний розвиток окремих великих по економічному потенціалу держав світу. Ведуче положення зайняли США і Японія. Тісний зв'язок зі структурними змінами в господарстві, конкуренція з різного роду спеціалізованими
17.2.4. Зародження фінансових ринків і посилення позицій центральних:  17.2.4. Зародження фінансових ринків і посилення позицій центральних банків: Протягом XVII-XX вв. результатом консолідації і концентрації грошових капіталів в банках з'явилося посилення економічної потужності великих держав світу (Великобританія, Франція, Німеччина, Росія). Стабілізувалася роль кредитних, що визначали рівень
17.2.2. Внутрішні чинники закріплення стійкої діяльності банків:  17.2.2. Внутрішні чинники закріплення стійкої діяльності банків: Серед європейських країн з 40-х рр. XVII в. емісійні операції у банків виконуються в АНГЛІЇ і ШОТЛАНДІЇ. Так, завдяки офіційному скасуванню заборони на стягування відсотків за кредит ще в 1571 р., відмові уряду від послуг італійських банкірів в
17.1.5. Особливості зародження банків в окремих країнах Європи:  17.1.5. Особливості зародження банків в окремих країнах Європи: Не всі європейські міста і держави середньовіччя розглядали банки як інститут зміцнення грошового обігу. Досвід АМСТЕРДАМА мав обмежені рамки. Тільки у великих містах міжнародної торгівлі він знайшов своє застосування (приклад, в
17.1.3. Виникнення стійких форм організації грошового і:  17.1.3. Виникнення стійких форм організації грошового і кредитного господарства: Створення асоціацій і товариществПравовое закріплення інституту приватної власності і її вигідного додатку в найбільшій мірі повинне було виявитися в грошовому господарстві. Концентрація грошового капіталу зажадала чіткого організаційного