На головну сторінку   Всі книги

Аналіз правової основи

Другий крок в цьому технологічному ланцюжку - аналіз правової кваліфікації (оцінки) справи. Це може бути первинна кваліфікація, коли уперше дається правова оцінка фактичних обставин. У інакших випадках доведеться аналізувати вже дану правову оцінку.

Якщо юрист має справу з кримінальною фактичною ситуацією, то її правовий аналіз - це розв'язання питання про кваліфікацію злочину. Для юриста це означає послідовне рішення ряду правових питань:

1. Чи Злочин цей (чи містять фактичні обставини ознаки злочину, вказані в ст. 14 УК РФ, і чи є в Особливій частині УК РФ опис діяння, схожого на встановлену історію)?

2. У якій з статей Особливій частині УК РФ описане діяння, більше усього схоже на встановлене в даній справі?

3. Чи Відрізняється воно і чим саме від схожих діянь, передбачених іншими статтями Особливої частини УК РФ?

Як визначити схожість і відмінність встановленої історії і передбаченої в диспозиції тієї або інакшої статті УК РФ? Тут знадобляться теоретичні знання про склад злочину і про ознаки складів конкретних злочинів; особливостях конструкції і структури складів злочинів; уявлення про те, як, через які ознаки складу виявляються елементи (сторони) даного конкретного вигляду злочину: об'єкта, суб'єкта, об'єктивної сторони, суб'єктивної сторони.

Точність кваліфікації залежить від того, наскільки добре знає і правильно розуміє юрист кожне слово і знак в тексті статті УК РФ. Дуже небезпечно на цьому етапі покладатися на свій спомин, сподіваючись, що пам'ятайте УК РФ напам'ять.

Необхідно ще і ще раз звернутися безпосередньо до тексту закону, зіставити свої висновки про ознаки складу конкретного злочину з науково-практичними коментарями УК РФ, звернутися до відповідних роз'яснень Пленуму Верховного Суду РФ, а якщо зажадається, залучити і інакші джерела тлумачення карного закону, щоб в повному об'ємі уясняти значення і зміст уголовноправового заборони. Тільки після цього можна приступати до зіставлення крок за кроком всіх ознак складу даного злочину з встановленими фактичними обставинами.

Ця робота відрізняється від встановлення фабули справи. Там аналізувалися різноманітні факти, вибиралися з них юридично значущі. Відповідаючи на п'ять питань, складався опис що відбувся, формулювалася розповідь про цю подію, його історія.

Тепер, на етапі аналізу кваліфікації необхідно порівняти цей опис і опис, даний в диспозиції статті вже інакше, по інших параметрах:

1. Чи Співпадають об'єкт даного складу злочину і ті суспільні відносини, на які посягало описане діяння?

2. Чи Співпадають описане діяння і ознаки об'єктивної сторони складу, в чому саме складається цей збіг?

3. Чи Співпадають суб'єкт, названий в статті, і та людина, яка здійснила діяння за їх кримінально-правовими характеристиками?

4. Чи Співпадають форма і вигляд провини, описані в фабулі справи, з тим, що передбачає даний склад. 2.5. Аналіз ритмічності виробництва: Під ритмічністю розуміється рівномірний випуск продукції в:  2.5. Аналіз ритмічності виробництва: Під ритмічністю розуміється рівномірний випуск продукції в тимчасовому інтервалі, що аналізується. Особливо актуальна проблема ритмічності для масового і крупносерийного виробництва. Збої в ритмі приводять до додаткових витрат. Оцінка ритмічності
Аналіз ризиків прибуткових надходжень м. Кременчуга: Пономаренко А. А. студентка 4 курсу факультету економіки і управління:  Аналіз ризиків прибуткових надходжень м. Кременчуга: Пономаренко А. А. студентка 4 курсу факультету економіки і управління Науковий керівник: Глухова В. И. канд. екон. наук, доцент, зав. каф. «Фінанси і кредит» Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (м. Кременчук, Україна)
Розділ 4.1 Аналіз ризику в інвестиційних розрахунках: Аналіз ризику в інвестиційних розрахунках - є одним з коштів:  Розділ 4.1 Аналіз ризику в інвестиційних розрахунках: Аналіз ризику в інвестиційних розрахунках - є одним з коштів підвищення точності прогнозів. Розробка або аналіз будь-якого плану інвестицій неодмінно включає в себе оцінку впливу на нього чинників ризику, що дозволяє визначити міру
Аналіз ризику: Ризик є невід'ємною частиною підприємницької діяльності.:  Аналіз ризику: Ризик є невід'ємною частиною підприємницької діяльності. Розробляючи стратегію розвитку, вирішуючи ті або інакші господарські задачі, необхідно враховувати вплив чинника ризику. Правильна оцінка ризику дозволяє об'єктивно представляти об'єм
Аналіз по регіонах: Поведінка позичальників (і банків) чітко розрізнюється по регіонах,:  Аналіз по регіонах: Поведінка позичальників (і банків) чітко розрізнюється по регіонах, особливо в тому, що стосується роздробу. Центральний банк надає дані з розбиттям по регіонах в двох видах: по місцю реєстрації головного офісу банку і по місцезнаходженню
27. Аналіз розділів «Довгострокові зобов'язання» і «Короткострокові:  27. Аналіз розділів «Довгострокові зобов'язання» і «Короткострокові зобов'язання»: У розділі «Довгострокові зобов'язання» відбиваються зобов'язання організації з терміном виконання більше за рік. По рядку 510 відбивається сума довгострокових позик і кредитів, отриманих на термін більш 12 місяців. Ця заборгованість відбивається по кредиту
Аналіз витрат: До складу витрат підприємства входять витрати по звичайних видах:  Аналіз витрат: До складу витрат підприємства входять витрати по звичайних видах діяльність, що становить в більшості своїй собівартість зробленої продукції, і інші витрати. Аналіз складу, структури витрат на прикладі підприємства «Х» представлений в