На головну сторінку   Всі книги

Антисипативний метод нарахування простих відсотків (прості облікові ставки)

При використанні облікових ставок сума процентних грошей від надання грошей в борг визначається виходячи з суми, яка повинна бути повернена, т. е. величиною кредиту, що отримується вважається та, що не отримується, а нарощена сума.

Процентні гроші, нараховані по обліковій ставці, утримуються безпосередньо при видачі позики, а позичальник отримує суму кредиту відразу за вирахуванням процентних грошей. Така операція називається дисконтуванням по обліковій ставці, а також банківським або комерційним обліком. Сума процентних грошей, нарахована по обліковій ставці, називається дисконтом.

Сума, що отримується позичальником, визначиться по формулі

Р = S (1 - n d),

де d - проста облікова ставка;

(1 - n d) - коефіцієнт дисконтування по простій обліковій ставці.

З формули видно, що, на відміну від позикових ставок, облікові ставки не можуть приймати будь-які значення, коефіцієнт дисконтування не може бути негативним, т. е. n^d повинне бути суворо менше одиниці. Значення d, близькі до граничних, на практиці не зустрічаються. Задача 5.12

Позичальник бере позику на квартал із зобов'язанням повернути 100 тис. р. Визначити суму, отриману позичальником, і величину дисконту, втриманого банком, при обліковій ставці 15% річних.

РІШЕННЯ:

Р = 100 000 (1 - 0.25 х 0.15) = 96 250 р.

Дисконт = S - Р = 100 000 - 96 250 = 3 750 р.

Якщо термін позики заданий в днях (д), сума, що отримується позичальником, визначиться по формулі

Р = S (1 - d - д / K),

де До - кількість днів в році (тимчасова база).

Вирішіть самостійно

Задача 5.13

Визначити суму, отриману позичальником, і величину дисконту, отриманого банком, якщо за договором позичальник повинен через 200 днів повернути 100 тис. р. при обліковій ставці банку 10% річних і тимчасовій базі 360 днів.

Відповідь: 94 444.44 р.; 5 555.56 р.

На практиці облікові ставки використовуються при купівлі (обліку) векселів і інших грошових зобов'язань.

У цьому випадку банк або інша фінансова установа до настання терміну по векселю купує його у власника (постачальника) по ціні, меншої тієї суми, яка повинна бути виплачена по ньому в кінці терміну, або, як прийнято говорити, банк враховує вексель з дисконтом. Власник векселя при цьому отримує гроші раніше вказаного у векселі терміну за вирахуванням доходу банку у вигляді дисконту. Банк, отримавши при настанні терміну оплати векселя вказану в йому суму, реалізовує (отримує) дисконт.

Вказану операцію можна розглядати як видачу банком позики в розмірі суми, вказаної у векселі, по обліковій ставці, що використовується при його обліку, на термін, рівний терміну від дати обліку до дати погашення векселя. Отже, сума, що видається власнику векселя, що враховується, буде визначатися по формулі

Р = S (1 - An-d) = S (1 - d-Дд / K), де An = Дд / K - термін в днях від дати обліку до дати погашення векселя;

Дд - число днів від дати обліку до дати погашення векселя.

Задача 5.14

При обліку векселя на суму 100 тис. р., до терміну оплати якого залишилося 80 днів, банк виплатив його власнику 98 тис. р. Визначити, яку облікову ставку використав банк при тимчасовій базі 360 днів.

РІШЕННЯ:

d = (100 000 - 98 000) х 360 / (100 000 х 80) = 0.09 = 9%.

Вирішіть самостійно

Задача 5.15

Вексель на суму 200 тис. р. облік в банку за 30 днів до терміну його погашення по обліковій ставці 15% річних. Визначити суму, отриману власником векселя, і суму дисконту, отриману банком, при тимчасовій базі 360 днів.

ВІДПОВІДЬ: 197 500Р.; 2 500Р.

Задача 5.16

Банк видає позики по обліковій ставці 15% річних. Визначити термін позики в роках, якщо позичальник хоче отримати 500 тис. р., а сума, що погашається повинна становити 550 тис. р.

ВІДПОВІДЬ: 0.61 РОКУ. Арбітражні операції.: Арбітраж - це спекулятивні операції, що робляться з метою:  Арбітражні операції.: Арбітраж - це спекулятивні операції, ті, що робляться з метою отримання прибули. У найбільш типовій формі арбітраж заснований на використанні цінових аномалій, що дозволяють особі, що займається арбітражними операціями (арбитражеру), отримувати прибуток
АРБІТРАЖНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ:  АРБІТРАЖНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БАНКРУТСТВОМ: Управління як загальнонауковий категорія може розглядатися з різних позицій (управління природними і технічними процесами, людьми, колективами людей, суспільством, державою і пр.), однак в кібернетиці виділяють риси, властиві всім видам
1.4. Арбітражне управління і антикризове управління:  1.4. Арбітражне управління і антикризове управління: Арбітражне управління як соціальна діяльність опосредует суспільні відносини, пов'язані із здійсненням (проведенням) процедур банкрутства відносно боржника (юридичної або фізичної особи). По своєму соціально-економічному
9. Арбітраж: Всі спори і розбіжності будуть дозволятися Сторонами шляхом:  9. Арбітраж: Всі спори і розбіжності будуть дозволятися Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - в Торговельно-Промисловій палаті РФ в Москві.
з 1. АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ.: Освіта і розвиток Арабського халифата. Державність у арабів:  з 1. АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ.: Освіта і розвиток Арабського халифата. Державність у арабів (самоназвание - аль - араб) зародилася і склалася на Аравійському півострові. У VI віці Аравія представляла з себе ряд незалежних дофеодальних держав. У землеробських
Apple проти IBM: раунд 1: Apple швидко розправилася зі своїми конкурентами з допомогою Apple II:  Apple проти IBM: раунд 1: Apple швидко розправилася зі своїми конкурентами з допомогою Apple II - першого повністю укомплектованого персонального комп'ютера. Більш того принцип відкритої архітектури, закладений в його основу, підстьобнув сотні інших компаній на розробку
Апеляційне виробництво: Апеляційна форма оскарження передбачена в ГПК тільки для:  Апеляційне виробництво: Апеляційна форма оскарження передбачена в ГПК тільки для рішень і визначень світового судді. Суть апеляційного оскарження складається в тому, що обличчя, що беруть участь в справі мають право звернутися у встановленому законом порядку з