На головну сторінку   Всі книги

30. Аудиторська вибірка

Аудиторська вибірка являє собою:

- в широкому значенні: спосіб проведення аудиторської перевірки, при якому аудитор перевіряє документацію бухгалтерського обліку економічного суб'єкта не суцільним порядком, а вибірково, слідуючи при цьому вимогам відповідного правила (стандарту) аудиторської діяльності;

- у вузькому значенні: перелік певним чином відібраних елементів сукупності, що перевіряється з метою на основі їх вивчення зробити висновок про всю сукупність, що перевіряється.

Аудиторська вибірка проводиться з метою застосування аудиторських процедур у відношенні менш ніж 100 % об'єктів сукупності, що перевіряється, під якими розуміються елементи, що становлять сальдо рахунків, або операції, що становить обороти по рахунках, для збору аудиторських доказів, що дозволяють скласти думку про всю сукупність, що перевіряється.

Для побудови вибірки аудиторська організація повинна визначити порядок перевірки конкретного розділу бухгалтерської звітності, сукупність, що перевіряється, з якої буде зроблена вибірка, і об'єм вибірки.

Аудиторська організація повинна визначити сукупність, що вивчається таким чином, щоб вона відповідала цілям аудиту. Сукупність повинна складатися з набору одиниць, які можуть бути ідентифіковані певним чином. Аудиторська організація проводить вибірку елементів сукупності найбільш ефективним і економним образом, що дозволяє їй досягнути поставлених цілей аудиту.

При проведенні вибірки аудиторська організація може розбити всю сукупність, що вивчається на окремі групи («подсовокупности»), елементи кожної з яких мають схожі характеристики. Критерії разбиения сукупності повинні бути такими, щоб для будь-якого елемента можна було чітко указати, до який подсовокупности він належить. Дана процедура, звана стратификацией, дозволяє знизити розкид (варіацію) даних, що може полегшити роботу аудиторської організації.

При визначенні об'єму (розміру) вибірки аудиторська організація повинна встановити ризик вибірки. Аудит керуючої компанії ПІФа. Керуюча компанія:  Аудит керуючої компанії ПІФа. Керуюча компанія: ЛІФа зобов'язана укласти договори про проведення аудиторських перевірок. Аудитором не еправе бути аффилированное обличчя керуючої компанії, спеціалізованого депозитарія, особи, що здійснює ведіння реєстру власників інвестиційних паїв, оцінювач.
4.7. АУДИТ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ КОШТІВ:  4.7. АУДИТ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ КОШТІВ: При аудиті доцільності і законності відображення в обліку витрат на ремонт об'єктів основних средстваудитор повинен перевірити наявність наступних первинних документів, підтверджуючих достовірність ремонту: - дефектної відомості; - актів технічного
97. Аудит обліку касових операцій: Мета аудиту обліку касових операцій - встановлення відповідності:  97. Аудит обліку касових операцій: Мета аудиту обліку касових операцій - встановлення відповідності вживаної в організації методики обліку операцій по руху готівки грошових коштів діючим нормативним документам для формування думки про достовірність бухгалтерську
93. Аудит циклу реалізації продукції (початок): Центром аудиту циклу реалізації є підтвердження дебету і:  93. Аудит циклу реалізації продукції (початок): Центром аудиту циклу реалізації є підтвердження дебету і кредиту рахунку «Продажу». Зазнають кредит рахунків «Готова продукція», «Основне виробництво», «Загальногосподарський витрати» (випадку списання управлінських витрат в дебет рахунку
85. Аудит циклу придбання (початок): Цикл придбання - це господарські операції по придбанню і:  85. Аудит циклу придбання (початок): Цикл придбання - це господарські операції по придбанню і створенню внеоборотних активів (за винятком довгострокових фінансових вкладень) і заготовлянню матеріально-виробничих запасів, що приводять до освіти кредиторською
РОЗДІЛ 57. АУДИТ І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Інформація, що надається емітентами і професійними:  РОЗДІЛ 57. АУДИТ І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Інформація, що надається емітентами і професійними учасниками ринку цінних паперів з метою захисту прав і інтересів інвесторів, інших учасників ринку, повинна бути достовірною. Проблема достовірності інформації вирішується за допомогою аудиту.
6.2. АУДИТ ПРИЙНЯТТЯ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ: Операції (операції) по фінансовим вложениямсовершают на основі::  6.2. АУДИТ ПРИЙНЯТТЯ ДО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ: Операції (операції) по фінансовим вложениямсовершают на основі: засновницького договору (при інвестиціях в статутні капітали інших організацій), договору купівлі-продажу цінних паперів, договору позики, договору на депозитний внесок, договору