На головну сторінку   Всі книги

86. Аудит циклу придбання (продовження)

2. Для встановлення відповідності операцій передумові «Права і обов'язку» аудитор повинен пересвідчитися в тому, що:

- заборгованість постачальникам і підрядчикам є реальною і виникла внаслідок законних операцій;

- придбані активи, відображені в бухгалтерській звітності, належать підприємству на правах власності і отримані внаслідок законних операцій;

- відображені в бухгалтерській звітності нематеріальні активи отримані організацією внаслідок висновку договорів, відповідних вимогам спеціальних галузей права (авторське право, патентне законодавство і інш.), що підтверджено відповідними документами (ліцензійні договори, патенти і інш.);

- при надходженні активів внаслідок господарських операцій, пов'язаних із здійсненням видів діяльності, що ліцензуються, додержані вимоги ліцензійного законодавства (наприклад, основні кошти, що поступили по лізингу);

- операції з активами, належні державній реєстрації, мають відповідні посвідчення (нотаріальне запевнення);

- всі записи на рахунках бухгалтерського обліку підтверджені виправдувальними і обліковими документами, оформленими відповідно до вимог діючих нормативних актів.

3. Для встановлення відповідності операцій передумовам «Повнота» і «Точність вимірювання» аудитор повинен пересвідчитися в тому, що:

- зобов'язання, відображені на рахунках обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, представляють повний об'єм реальної заборгованості економічного суб'єкта постачальникам внеоборотних активів і товарно-матеріальних цінностей;

- в бухгалтерській звітності відображені всі фактично придбані об'єкти внеоборотних активів і товарно-матеріальних цінностей;

- оприбуткування об'єктів основних коштів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей відбивається в тому звітному періоді, в якому їх надходження мало місце;

- виявлені в ході інвентаризації відхилення в стані і вартості активів і зобов'язань відображені в бухгалтерському обліку. КК Avon: З ЛПК пов'язана технологія, яка може перетворити агента Avon в:  КК Avon: З ЛПК пов'язана технологія, яка може перетворити агента Avon в справжнього Особистого Посланника Краси. Ви можете ухвалити рішення екіпірувати самих успішних з ваших представників Комп'ютерами Краси (КК). Запрограмовані на тип шкіри, колір
Авізо: (иг. awiso) - повідомлення одержувача про переказ грошей, посилку:  Авізо: (иг. awiso) - повідомлення одержувача про переказ грошей, посилку товару, векселя. А. може бути поштовим або телеграфним.
Авгури і судова дивинация: Діяльність авгурів була зв'язана з гаданнями, тобто з виявленням волі:  Авгури і судова дивинация: Діяльність авгурів була зв'язана з гаданнями, тобто з виявленням волі божества щодо того чи іншого наміру людей. Відповідно до Цицерону (Cic. De leg. II. 21), сакральні закони давали авгурамправо розпустити народні збори, оголосити
Аванси видані: сума сплачених іншим організаціям авансів по майбутніх розрахунках:  Аванси видані: сума сплачених іншим організаціям авансів по майбутніх розрахунках відповідно до укладених договорів. Якщо аванси видані на придбання (будівництво) внеоборотних активів, то вони відбиваються в розділі I «Внеоборотние активи»
Аваль: (англ. bill guarantee; фр. aval) - поручительство за особу, що має:  Аваль: (англ. bill guarantee; фр. aval) - поручительство за особу, що має зобов'язання по векселю. А. дається в формі підпису на лицьовій стороні векселя або на прикріпленому листі (аллонжі). Обличчя, що дало А, несе солідарну відповідальність за платіж по
І-аукціон. І-магазин: Що купують в Інтернеті? Так що бажано, від зубочисток до дільниць:  І-аукціон. І-магазин: Що купують в Інтернеті? Так що бажано, від зубочисток до дільниць на Місяці, від комп'ютерів до інформації. Де купують? У І-магазинах, на І-аукціонах. Як купують? З допомогою будь-якою з описаних вище електронних платіжних систем, пластикових карт
84. Аудит статутного, додаткового капіталу і резервів (закінчення):  84. Аудит статутного, додаткового капіталу і резервів (закінчення): 7. Наступним етапом аудитор перевіряє резерви підприємства. Для цих цілей по обліковій політиці він встановлює, які резерви утворяться на підприємстві (зерви майбутніх витрат, резерви по сумнівних боргах, резерви під знецінення вкладень