На головну сторінку   Всі книги

88. Аудит циклу виробництва (початок)

Аудит циклу виробництва - це господарські операції по виробничому споживанню коштів труда (основних коштів і нематеріальних активів), предметів труда (матеріалів) і власне труда (нарахування заробітної плати) для виготовлення і випуску готової продукції.

При аудиті циклу виробництва перевірці зазнають записи по кредиту рахунків «Амортизація основних коштів», «Амортизація нематеріальних активів», «Матеріали», «Розрахунок з персоналом по оплаті труда», «Розрахунки з бюджетом», «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню» і інші рахунки з метою підтвердження записів по дебету рахунків «Основне виробництво», «Общепроїзводственние витрати», «Загальногосподарський витрати».

Наступним етапом аудиту операцій даного циклу є перевірка записів по кредиту рахунків «Общепроїзводственние витрати» і «Загальногосподарський витрати» з метою підтвердження правильності формування записів по дебету рахунків «Основне виробництво» і «Продаж». Після цього перевіряється правильність записів по кредиту рахунку «Основне виробництво» з метою підтвердження записів по дебету рахунків «Готова продукція» або «Продаж».

Критерії аудиту циклу виробництва дозволяють визначити:

1) по передумовах «Існування» і «Виникнення» - що:

- всі бухгалтерські записи, що включають витрати і витрати виробництва, підтверджені документально;

- залишки незавершеного виробництва і готової продукції реально існують і підтверджені даними ретельно проведеної інвентаризації;

- всі включені у витрати виробництва витрати є реальними і фактично мали місце в звітному періоді;

- включені у витрати виробництва витрати на оплату труда обгрунтовані і реальні;

2) по передумові «Права і обов'язку» - що:

- процес виробництва відповідає статутним цілям діяльності організації і організований відповідно до вимог чинного законодавства;

- номенклатура, кількість продукції, що випускається санкціоновані у встановленому порядку уповноваженими особами;

89. Аудит циклу виробництва (продовження)

- витрата матеріалів обгрунтована, санкціонований і відповідає цілям виробничої діяльності;

- нарахування заробітної плати, ЕСН, інших внесків до фондів соціального страхування і забезпечення здійснюється з урахуванням вимог законодавчих документів;

- випущена продукція відповідає вимогам встановлених стандартів якості і технічних вимог;

- документи, підтверджуючі твір витрат по виробництву продукції, оформлені відповідно до вимог нормативних і законодавчих документів;

3) по передумові «Повнота» - що:

- в бухгалтерському обліку в повному об'ємі відображені всі відпущені і витрачені у виробництві матеріали, всі нараховані витрати на оплату труда;

- у витрати звітного періоду і собівартість виготовленої продукції включені всі витрати, пов'язані з виробництвом;

- в бухгалтерській звітності відображений повний обсяг незавершеного виробництва, готової продукції;

- додержані облікові вимоги повноти і несуперечності;

4) по передумові «Уявлення і розкриття» - що:

- система аналітичного обліку витрат на виробництво дозволяє отримати інформацію в розрізі елементів витрат і статей калькуляції, наднормативних витрат;

- витрати правильно класифіковані як поточні, не допущене включення у витрати виробництва витрат капітального характеру;

- витрати правильно класифіковані на прямі і непрямі;

- розподіл непрямих витрат між видами продукції здійснений відповідно до нормативних документів і відповідно до облікової політики;

- вироби, включені до складу готової продукції, відповідають всім вимогам, що пред'являються до якості готової продукції;

5) по передумовах «Вартісна оцінка» і «Точність вимірювання» - що:

- оцінка незавершеного виробництва здійснюється відповідно до прийнятої облікової політики;

- у витрати на виробництво продукції включені обгрунтовані суми амортизації основних коштів і нематеріальних активів виробничого призначення; 6. Австралія: Австралія надто бідна прісною водою. Основна частина рік розташована:  6. Австралія: Австралія надто бідна прісною водою. Основна частина рік розташована на сході (Муррей, Дарлінг і інш.), в центрі і на заході ріки пересихають. Більшість озер, включаючи і саме велике озеро Ейр - солоне. Тому в Австралії самої великій
КК Avon: З ЛПК пов'язана технологія, яка може перетворити агента Avon в:  КК Avon: З ЛПК пов'язана технологія, яка може перетворити агента Avon в справжнього Особистого Посланника Краси. Ви можете ухвалити рішення екіпірувати самих успішних з ваших представників Комп'ютерами Краси (КК). Запрограмовані на тип шкіри, колір
Авізо: офіційне банківське сповіщення про зроблену розрахункову операцію:  Авізо: офіційне банківське сповіщення про зроблену розрахункову операцію (про переміщення коштів з рахунку платника на рахунок постачальника).
Average True Range: Технічний індикатор Середній Істинний Діапазон (erage True Range,:  Average True Range: Технічний індикатор Середній Істинний Діапазон (Average True Range, ATR) - це показник волатильности ринку. Його ввів Уеллс Уайлдер в книзі «Нові концепції технічних торгових систем», і відтоді індикатор застосовується як складова багатьох
АВАНС.: попередня виплата грошової суми в рахунок заробітної плати або:  АВАНС.: попередня виплата грошової суми в рахунок заробітної плати або частини договірної ціни на розробку проекту, замовлення і т. п.
Аукціони: - історично використовуються при продажу облігацій і приватизації:  Аукціони: - історично використовуються при продажу облігацій і приватизації компаній - можуть використовуватися у випадках, коли про компанію існує значна кількість інформації і ця інформації широко поширена серед широкого кола розрізнених
6.4. АУДИТ ВИБУТТЯ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ: У відповідності з ПБУ 19/02 вибуття фінансових вкладень в:  6.4. АУДИТ ВИБУТТЯ ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ: У відповідності з ПБУ 19/02 вибуття фінансових вкладень в бухгалтерському обліку організації признається на дату одноразового припинення дії умов прийняття їх до бухгалтерського обліку. Вибуття фінансових вкладень має місце у випадках