Головна   Всі книги

БЕЗРОБІТТЯ

соціально-економічне явище, зумовлене скороченням рівня використання працездатного населення, бажаючого брати участь в суспільному виробництві. Чисельність безробітних, виступаюча як резерв трудових ресурсів, - величина непостійна і залежить від темпів економічного зростання, продуктивності труда, природного приросту населення і т. п.

Безробіття є невід'ємним елементом ринкової економіки. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: Ардемасов Е. Б.. Горбунів А. А., Песоцкая ЇВШИ. Маркетинг в управлінні:  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: Ардемасов Е. Б.. Горбунів А. А., Песоцкая ЇВШИ. Маркетинг в управлінні нерухомістю. Під ред. Горбунова А. А.- СПб: ИСЕП РАН, I997. Асаул А. Н., Старінський В. Н. Ринок нерухомості - нова соціально- економічна реальність - СПб: МАИЕС, 1998. Балабанов
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: Акперов, І. Г. Психология підприємництва / І. Г. Акперов, Ж. В.:  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: Акперов, І. Г. Психология підприємництва / І. Г. Акперов, Ж. В. Мас- ликова.- Фінанси і статистика, 2003. Анохин, В. Государственноє регулювання підприємництва / В. Анохин //
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: Ковалев В. В. Управленіє фінансами: Учбове пособие.- М: ФБК-ПРЕС,:  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК: Ковалев В. В. Управленіє фінансами: Учбове пособие.- М: ФБК-ПРЕС, 1998. Ковалев В. В. Фінансовий аналіз / Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / - М.: Фінанси і статистика, 1996. Корхов Ю. В. Фінансовий менеджмент (аткий
Бібліографічні посилання.: 1. Кріміналістіка.- М., 1935 2. Шавер Б. М., Вінберг А. И.:  Бібліографічні посилання.: 1. Кріміналістіка.- М., 1935 2. Шавер Б. М., Вінберг А. И. Криминалистика.- М., 1940 3. Митричев СП. Задачі радянської криміналістики як нау- ки//Радянського криміналістика на службі следствия.- М., 1951 4. Белкин Р. С. Курс криміналістики. Т. 1.
Безіменні контакти. Їх види.: У римських юристів зустрічається зіставлення нових договорів,:  Безіменні контакти. Їх види.: У римських юристів зустрічається зіставлення нових договорів, що виходили за рамки замкненого переліку, таким договорам, які «мають свою назву». На цій основі середньовічні юристи назвали нову категорию'contractus innominati", т. е.
Безповоротні відходи виробництва: - відходи, які не можуть бути використані на підприємстві або:  Безповоротні відходи виробництва: - відходи, які не можуть бути використані на підприємстві або реалізовані на сторону (усихання, чад, распил і т. п.). Б. про. п. не оцінюються і не списуються з рахунку «Основне виробництво», а включаються в собівартість продукції.
28. Безробіття і її види і форми. Соціально-економічні:  28. Безробіття і її види і форми. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Крива Філіпса.: Одним з головних соціальних форм вияву макроекономічної нестабільності є безробіття Безробіття - складне соціально-економічне явище, зумовлене тим, що частина працездатного населення не знаходить роботу в сфері