Головна   Всі книги

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.

2. Нормативно-правові акти

1. Конституція Російської Федерації: прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р. // СЗ РФ.- 2014.- № 31. - Ст. 4398.

2. Конвенція про захист прав людини і основних свобод ETS № 005 (Рим, 4 листопада 1950 р.).

- Доступ з справ.-правової системи «Консультант- Плюс».

3. Федеральний конституційний закон від 31 грудня 1996 р. № 1- ФКЗ «Про судову систему Російській Федерації» (ред. від 5 лютого 2014 р.) // СЗ РФ.- 1997.- № 1. - Ст. 1.

4. Федеральний конституційний закон від 05 грудня 2014 р. № 4- ФКЗ «Про внесення змін в Федеральний конституційний закон «Про судову систему Російській Федерації»» // СЗ РФ.- 2014.- № 6. - Ст. 551.

5. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації: федеральний закон від 14 листопада 2002 р. № 138-ФЗ (ред. від 2 березня 2016 р.) // СЗ РФ.- 2002.- № 46. - Ст. 4532.

6. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації: федеральний закон від 24 липня 2002 р. № 95-ФЗ (ред. від 23 червня 2016 р.) // СЗ РФ.- 2002.- № 30. - Ст. 3012.

7. Цивільний процесуальний кодекс РСФСР. Постанова ВЦИК від 10 липня 1923 р. «Про введення в дію Цивільного процесуального кодексу РСФСР».- Доступ з справ.-правової системи «Консуль- тантПлюс».

8. Цивільний процесуальний кодекс РСФСР 1964 р. // Відомості ВР РСФСР.- 1964.- № 24.

9. Кодекс адміністративного судочинства Російської Федерації: федеральний закон від 8 березня 2015 р. № 21-ФЗ (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 2015.- № 10. - Ст. 1391.

10. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша): федеральний закон від 30 листопада 1994 р. № 51-ФЗ // СЗ РФ.- 1994.- № 32. - Ст. 3301.

11. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга): федеральний закон від 26 січня 1996 р. № 14-ФЗ // СЗ РФ.- 1996.- № 5. - Ст. 410.

12. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя): федеральний закон від 26 листопада 2001 р. № 146-ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- № 49. - Ст. 4552.

13. Сімейний кодекс Російської Федерації: федеральний закон від 29 грудня 1995 р. № 223-ФЗ (ред. від 30 грудня 2015 р.) // СЗ РФ.- 1996.- № 1. - Ст. 16.

14. Кодекс торгового мореплавства Російської Федерації: федеральний закон від 30 квітня 1999 р. № 81-ФЗ (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1999.- № 18. - Ст. 2207.

15. Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації: федеральний закон від 7 березня 2001 р. № 24-ФЗ (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 2001.- № 11. - Ст. 1001.

16. Федеральний закон від 17 січня 1992 р. № 2202-1 «Про прокуратуру Російській Федерації» (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1995.- № 47. - Ст. 4472.

17. Федеральний закон від 19 травня 1995 р. № 82-ФЗ «Про суспільні об'єднання» (ред. від 2 червня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1995.- № 21. - Ст. 1230.

18. Федеральний закон від 8 лютого 1998 р. № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1998.- № 7. - Ст. 785.

19. Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1996.- № 1. - Ст. 1.

20. Федеральний закон від 1 квітня 1996 р. № 27-ФЗ «Про індивідуальний (персоніфікованому) облік в системі обов'язкового пенсійного страхування» (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1996.- № 14. - Ст. 1401.

21. Федеральний закон від 5 травня 2014 р. № 93-ФЗ «Про внесення зміни в статтю 50 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації» // СЗ РФ.- 2014.- № 19. - Ст. 2298.

22. Федеральний закон від 8 березня 2015 р. № 23-ФЗ «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в зв'язку з введенням в дію Кодексу адміністративного судочинства Російської Федерації» // СЗ РФ.- 2015.- № 10. - Ст. 1393.

23. Федеральний закон від 25 квітня 2002 р. № 40-ФЗ «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 2002.- № 18. - Ст. 1720.

24. Закон РФ про поправку до Конституції РФ від 5 лютого 2014 р. № 2- ФКЗ «Про Верховний Суд Російської Федерації і прокуратуру Російській Федерації» // СЗ РФ.- 2014.- № 6. - Ст. 548.

25. Закон РФ від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 «Про захист прав споживачів» (ред. від 3 липня 2016 р.) // СЗ РФ.- 1996.- № 3. - Ст. 140.

26. Судові статути 20 листопада 1864 року, з викладом міркувань на яких вони засновані: в 5 ч. СПб., 1866. Ч.1.

27. Російське законодавство X-XX віків: в 9 т. М., 1991. Т.8.

28. Концепція єдиного Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації: схвалена рішенням Комітету по цивільному, карному, арбітражному і процесуальному законодавству ГД ФС РФ від 8 грудня 2014 р. № 124(1).- Доступ з справ.-правової системи «Консультан- тПлюс».

29. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 21 липня 2016 р. № 34 «Про внесення в Г осударственную Думу Федеральних Зборів Російської Федерації проекту федерального закону «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації»» [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховного Суду РФ. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10949. (дата звертання 01.09.2016).

2. Правоприменительная практика

30. Постанова Конституційного Суду РФ від 23 грудня 2013 р. № 29-П «У справі про перевірку конституционности абзацу першого пункту 1 статті 1158 Цивільного кодексу Російської Федерації в зв'язку з жалобою громадянина М. В. Кондрачука» // СЗ РФ.- 2014.- № 1. - Ст. 79.

31. Визначення Конституційного Суду РФ від 19 травня 2009 р. № 532- Про-Про «Про відмову в прийнятті до розгляду жалоби громадянки Руденко Зінаїди Михайлівни на порушення її конституційних прав положеннями статей 1112 і 1183 Цивільних кодекси Російської Федерації, статтями 43, 49, 58 і 63 Закони Російської Федерації «Про пенсійне забезпечення осіб, що проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державній протипожежній службі, органах по контролю за оборотом наркотичних коштів і психотропних речовин, установах і органах карно-виконавчої системи, і їх сімей».- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

32. Визначення Конституційного Суду РФ від 23 квітня 2015 р. № 988-Про «Про відмову в прийнятті до розгляду жалоби гр. Набиуллиной С. С. на порушення її конституційних прав статтею 1112 і пунктами 1 і 3 статті 1183 Цивільного кодексу Російської Федерації».- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

33. Визначення Конституційного Суду РФ від 18 жовтня 2012 р. № 1972-Про «Про відмову в прийнятті до розгляду жалоби громадянина Жукова Костянтина Аркадьевича на порушення його конституційних прав статтею 48 і пунктом 5 частини 1 статті 150 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації».- Документ опублікований не був. Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

34. Постанова Європейського Суду по правах людини по жалобі № 12993/05 «Олександр Дмитра проти Росії» (винесено 7 травня 2015 р., набрало чинності 7 серпня 2015 р.).- Документ опублікований не був. Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

35. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 28 червня 2016 р. № 28 «Про внесення зміни в статтю 14.1 Федерального закону «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»».- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

36. Постанова Пленуму Верховного Суду від 21 січня 2016 р. № 1 «Про деякі питання застосування законодавства про відшкодування витрат, пов'язані з розглядом справи» // Бюлетень Верховного Суду РФ.- 2016.- № 4.

37. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ № 10 і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації № 22 від 29 квітня 2010 р. «Про деякі питання, виникаючі в судовій практиці при дозволі суперечок, пов'язаних із захистом права власності і інших речових прав» (ред. від 23 червня 2015 р.) // Бюлетень Верховного Суду РФ.- 2010.- № 7.

38. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 24 червня 2008 р. № 11 «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» (ред. від 9 лютого 2012 р.) // Російська газета.- 2008.- № 140.

39. Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 23 червня 2015 р. № 25 «Про застосування судами деяких положень розділу I частини першої Г ражданского кодексу Російської Федерації» // Бюлетень Верховного Суду РФ.- 2015.- № 8.

40. Постанова Верховного Суду РФ від 25 березня 2013 р. № 3- АД13-2. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

41. Визначення Верховного Суду РФ від 21 січня 2002 р. у справі № 18-127 // Бюлетень Верховного Суду РФ.- 2002.- № 6.

42. Визначення Верховного Суду РФ від 09 червня 2015 р. № 308- ЕС15-5624. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

43. Визначення Верховного Суду РФ від 09 грудня 2005 р. № 3- 16. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

44. Визначення Верховного Суду РФ від 13 жовтня 2015 р. № 11- КГ15-29. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

45. Визначення Верховного Суду РФ від 19 жовтня 2015 р. № 309- ЕС15-13464. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

46. Визначення Верховного Суду РФ від 8 червня 2015 р. № 309- 5466. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

47. Апеляційне визначення Верховного Суду Республіки Татарстан від 04 квітня 2016 р. у справі № 33-5984/2016. - Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

48. Постанова ВАС РФ від 05 лютого 2013 р. № 14614/12.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

49. Постанова Президії ВАС РФ від 17 квітня 2012 р. № 14140/11 у справі № А27-17017/2009 // Вісник ВАС РФ.- 2012.- № 8.

50. Апеляційне визначення Верховного Суду Чеченської республіки від 18 липня 2012 р. у справі № 11-377/12. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

51. Визначення Верховного Суду Республіки Башкортостан від 5 червня 2012 р. у справі № 33-6441/2012. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

52. Апеляційне визначення Верховного Суду Удмуртської республіки від 28 жовтня 2015 р. у справі № 33-4010/2015. - Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

53. Визначення Верховного Суду Республіки Крим від 16 вересня 2015 р. у справі № 33-6908/15. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

54. Апеляційне визначення Верховного Суду Республіки Мордовія від 16 квітня 2013 р. у справі № 33-808/2013. - Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

55. Рекомендації науково-консультативної ради про практику застосування процесуального законодавства: схвалені Президією Федерального арбітражного суду Волго-Вятского округу (протокол засідання Президії № 1 від 14 березня 2008 р.).- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

56. Апеляційне визначення Тамбовського обласного суду від 1 липня 2015 р. у справі № 33-1944/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

57. Постанова Арбітражного суду Північно-Західного округу від 29 червня 2015 р. у справі № А56-60645/2011.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

58. Апеляційне визначення Московського міського суду від 10 червня 2016 р. у справі № 33-23058/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

59. Постанова Арбітражного суду Уральського округу від 28 березня 2016 р. № Ф09-2478/16 у справі № А76-6662/2015.- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

60. Постанова Десятого арбітражного апеляційного суду від 19 серпня 2015 р. у справі № А41-82315/2014.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

61. Визначення Приморського крайового суду від 19 квітня 2016 р. у справі № 33-3782/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

62. Постанова Арбітражного суду Північно-Західного округу від 23 червня 2015 р. у справі № А56-51937/2013.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

63. Апеляційне визначення Московського обласного суду від 30 жовтня 2013 р. у справі № 33-22735/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

64. Апеляційне визначення Орловського обласного суду від 18 березня 2015 р. у справі № 33-709. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

65. Апеляційне визначення Хабаровського крайового суду від 20 серпня 2014 р. у справі № 33-4516/2014. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

66. Визначення Івановського обласного суду від 27 липня 2015 р. у справі № 33-1551. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

67. Визначення Красноярського крайового суду від 16 вересня 2015 р. № 4Г-2216/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

68. Апеляційне визначення Астраханського обласного суду від 5 серпня 2015 р. у справі № 33-2592/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

69. Апеляційне визначення Московського обласного суду від 18 червня 2014 р. у справі № 33-13096/14. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

70. Визначення Санкт-Петербургского міського суду від 6 серпня 2013 р. № 33-9695/13. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

71. Апеляційне визначення Володимирського обласного суду від 11 липня 2013 р. у справі № 33-2471/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

72. Апеляційне визначення Самарського обласного суду від 30 червня 2015 р. у справі № 33-7052. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

73. Визначення Орджоникидзевського районного суду м. Уфи від 4 грудня 2015 р.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

74. Апеляційне визначення Пськовського обласного суду від 8 вересня 2015 р. у справі № 33-1379/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

75. Апеляційне визначення Московського міського суду від 18 квітня 2014 р. № 33-12598. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

76. Визначення Приморського крайового суду від 23 листопада 2015 р. у справі № 33-10748/2015. - Доступ з справ.-правової системи «Консультант- Плюс».

77. Визначення Усинського міського суду Республіки Комі від 26 листопада 2014 р. у справі № 2-1596/2014~М-1567/2014.- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

78. Визначення Приморського крайового суду від 14 січня 2016 р. у справі № 33-642/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

79. Визначення Ленінградського обласного суду від 08 травня 2014 р. № 33-2230/2014. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

80. Постанова Другого арбітражного апеляційного суду від 21 липня 2015 р. № 02АП-5001/2015 у справі № А29-2063/2014.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

81. Постанова Сімнадцятого арбітражного апеляційного суду від 23 жовтня 2015 р. № 17АП-5588/2013-ГК.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

82. Касаційне визначення Сахалінського обласного суду від 17 січня 2012 р. у справі № 33-3839. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

83. Апеляційне визначення Ставропольського крайового суду від 27 червня 2014 р. у справі № 33-3473/2014. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

84. Постанова П'ятого арбітражного апеляційного суду від 20 лютого 2016 р. № 05АП-245/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

85. Апеляційне визначення Ульяновського обласного суду від 15 березня 2016 р. у справі № 33-1123/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

86. Апеляційне визначення Ставропольського крайового суду від 3 листопада 2015 р. у справі № 33-7654/15. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

87. Апеляційне визначення Смоленського обласного суду від 4 червня 2013 р. у справі № 33-2302/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

88. Постанова ФАС Центрального округу від 11 лютого 2009 р. №Ф10-6290/08.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

89. Постанова ФАС Центрального округу від 22 квітня 2010 р. №Ф10-6290/2008(2).- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

90. Апеляційне визначення Хабаровського крайового суду від 3 липня 2013 р. у справі № 33-3968/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

91. Апеляційне визначення Саратовського обласного суду від 4 червня 2014 р. у справі№ 33-2699. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

92. Визначення Приморського крайового суду від 7 квітня 2015 р. у справі № 33-2807. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

93. Апеляційне визначення Московського обласного суду від 19 лютого 2013 р. у справі № 33-3591/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

94. Апеляційне визначення Саратовського обласного суду від 10 лютого 2016 р. у справі № 33-961. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

95. Апеляційне визначення Московського міського суду від 24 липня 2012 р. у справі № 11-14826/2012. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

96. Визначення Московського міського суду від 4 квітня 2016 р. № 4 р-3741/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

97. Апеляційне визначення Тамбовського обласного суду від 23 березня 2016 р. у справі № 33-797/2016. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

98. Апеляційне визначення Хабаровського крайового суду від 14 жовтня 2015 р. у справі № 33-5999/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

99. Постанова Арбітражного суду Поволжського округу від 28 березня 2016 р. у справі № А72-7780/2015.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

100. Постанова Арбітражного суду Поволжського округу від 6 липня 2015 р. у справі № А72-15911/2013.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

101. Постанова Арбітражного суду Московського округу від 13 листопада 2015 р. у справі № А41-237/15.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

102. Постанова Арбітражного суду Північно-Західного округу від 15 лютого 2016 р. у справі № А56-76164/2013.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

103. Постанова Арбітражного суду Уральського округу від 10 лютого 2016 р. № Ф09-10012/15 у справі № А76-20966/2011.- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

104. Постанові Суду по інтелектуальних правах від 12 лютого 2016 р. у справі № А03-6341/2014.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

105. Апеляційне визначення Ставропольського крайового суду від 3 листопада 2015 р. у справі № 33-7654/15. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

106. Апеляційне визначення Московського обласного суду від 30 жовтня 2013 р. у справі № 33-22735/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

107. Апеляційне визначення Ставропольського крайового суду від 2 вересня 2014 р. у справі № 33-5063/14. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

108. Апеляційне визначення Челябінського обласного суду від 30 вересня 2014 р. у справі № 11-9626/2014. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

109. Апеляційне визначення Самарського обласного суду від 20 січня 2015 р.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

110. Апеляційне визначення Московського обласного суду від 30 жовтня 2013 р. у справі № 33-22735/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

111. Постанова Федерального арбітражного суду Поволжського округу від 11 березня 2011 р. у справі № А57-399/2010.- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

112. Постанова Федерального арбітражного суду Уральського округу від 13 вересня 2010 р. № Ф09-7370/10- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

113. Постанова Федерального арбітражного суду Уральського округу від 17 вересня 2013 р. № Ф09-8969/13.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

114. Постанова Арбітражного суду Московського округу від 17 вересня 2015 р. у справі № А41-23945/14.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

115. Апеляційне визначення Смоленського обласного суду від 4 червня 2013 р. у справі № 33-2302/2013. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

116. Визначення Московського міського суду від 14 вересня 2010 р. у справі № 33-28686. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

117. Постанова Федерального арбітражного суду Поволжського округу від 5 листопада 2002 р. у справі № А12-2105/02- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

118. Визначення Ліпецкого обласного суду від 25 листопада 2015 р. у справі № 33-3395/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

119. Апеляційне визначення Ростовського обласного суду від 22 вересня 2015 р. у справі № 33-13589/2015. - Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

120. Огляд судової практики по цивільних справах за грудень 2004 р. (підготовлений Белгородським обласним судом).- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

3. Монографії

121. Абова, Т. Е. Ізбранние труди. Цивільний і арбітражний процес. Цивільне і господарське право [Текст] / Т. Е. Абова.- М.: Статут, 2007.- 1134 з.

122. Абушенко, Д. Б. Проблеми взаємовпливу судових актів і юридичних фактів матеріального права в цивилистическом процесі [Текст] / Д. Б. Абушенко.- Тверь: Видавець Кондратьев А. Н., 2013.- 319 з.

123. Аносова, С. В. Замена неналежної сторони в радянському цивільному процесі [Текст] / С. В. Аносова.- М.: Изд-у Московського університету, 1960 - 425 з.

124. Аргунов, В. Н. Участіє прокурора в цивільному процесі [Текст] / В. Н. Аргунов.- М.: Изд-у Московського університету, 1991.- 136 з.

125. Белов, В. А. Сингулярноє правонаступництво в зобов'язанні. Досвід історичного дослідження, теоретичної і догматичної конструкції і узагальнення російської судової практики [Текст] / В. А. Белов.- М.: ЮрІнфоР, 2000.- 288 з.

126. Васьковский, Е. В. Організация адвокатури: в 2 ч. Ч. 1: Нарис загальної історії адвокатури [Текст] / Е. В. Васьковский.- СПб.: Н. К. Мартинов, 1893.- 621 з.

127. Вершинин, А. П. Вибор способу захисту цивільних прав в суді [Текст] / А. П. Вершинин.- СПб.: СФПК СПбГУ, 2000.- 384 з.

128. М. А. Вікут - 60 років науково-педагогічної деятельности.- Саратов, Ізд-у ГОУ ВПО «Саратовська державна академія права». 2007.- 155 з.

129. Викут, М. А. Інтерес як основа участі в цивільній справі [Текст] / М. А. Викут.- Саратов: Изд-у Саратовського університету, 1965.- 109 з.

130. Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор історії російського права [Текст] / М. Ф. Владимирский- М.: Видавничий Будинок «Територія майбутнього», 2005.- 800 з.

131. Гордон, В. М. Основаніє позову в складі зміни позовних вимог [Текст] / В. М. Гордон.- Ярославль: Тип. Губ. правл., 1902.- 335 з.

132. Гордон, В. М. Отсутствіє права на позов [Текст] / В. М. Гордон.- Харків, Друкарня «Друкар», Рибна 28, 1912.- 16 з.

133. Грибанов, В. П. Інтерес в цивільному праві [Текст] / В. П. Грібанова // Здійснення і захист цивільних прав.- М.: Статут, 2000.- 411 з.

134. Гукасян, Р. Е. Соотношеніє матеріального і процесуального права - найважливіша проблема юридичної науки на сучасному етапі [Текст] / Р. Е. Гукасян // Вибрані труди по цивільному процессу.- М.: Видавничий Будинок Санкт - Петербургського гос. ун-та, 2005 - 616 з.

135. Гукасян, Р. Е. Проблема інтересу в радянському цивільному процесуальному праві [Текст] / Р. Е. Гукасян // Вибрані труди по цивільному процессу.- М.: Видавничий Будинок Санкт - Петербургського гос. ун-та, 2005.- 616 з.

136. Гурвич, М. А. Право на позов [Текст] / М. А. Гурвич.- М., Л.: Изд- у АН СРСР, 1949.- 216 з.

137. Дегтярев, С. Л. Реалізация судової влади в цивільному судочинстві: теоретико-прикладні проблеми [Текст] / С. Л.

Дегтярев.- М.: Волтерс Клувер, 2007.- 376 з.

138. Демократичні основи радянського соціалістичного правосуддя / під ред. М. С. Строговича.- М.: Наука, 1965.- 392 з.

139. Добровольский, А. А., Іванова, С. А. Основние проблеми позовної форми захисту права [Текст] / А. А. Добровольський, С. А. Иванова.- М.: Изд-у Московського ун-та, 1979.- 159 з.

140. Елисеев, Н. Г. Процессуальний договір [Текст] / Н. Г. Елисеев.- М.: Статут, 2015.- 368 з.

141. Жилин, Г. А. Правосудіє по цивільних справах [Текст] / Г. А. Жилин.- М.: Проспект, 2013.- 576 з.

142. Зейдер, Н. Б. Судебноє рішення по цивільній справі [Текст] / Н. Б. Зейдер.- М.: Юрід. лит., 1966.- 192 з.

143. Карпека, В. В. Пассивная легітимація в rei vindicatio класичного римського права [Текст] / В. В. Карпека.- Київ: Тип. С. В. Кульженко, 1915.- 287 з.

144. Краснокутский, В. А. Очерки цивільного процесуального права: Досвід систематизації законодавства РСФСР і СРСР по судоустрою і цивільному судочинству [Текст] / В. А. Краснокутский.- Кинешма: Ізд-у. Ів. губсоюза, 1924.- 172 з.

145. Крашенинников, Е. А. До теорії права на позов [Текст] / Е. А. Крашенинников.- Ярославль: Изд-у Ярославського ун-та, 1995.- 76 з.

146. Ковалів, І. Н. Історія держави і права Росії в документах і матеріалах. З древнейших часів по 1930 р. [Текст] / І. Н. Кузнецов.- Мінськ: Амалфея, 2000.- 640 з.

147. Курилев, С. В. Об'ясненія сторін як доказ в радянському цивільному процесі [Текст] / С. В. Курилев.- М.: Госюриздат, 1956.

187 з.

148. Малько, А. В. Законние інтереси як правова категорія [Текст] / А. В. Малько.- СПб.: Юрід. центр Прес, 2004.- 359 з.

149. Михайлов, С. В. Категорія інтересу в російському цивільному праві [Текст] / С. В. Михайлов.- М.: Статут, 2002.- 205 з.

150. Мельників, А. А. Правовоє положення особистості в радянському цивільному процесі [Текст] / А. А. Мельников.- М.: Наука, 1969.- 247 з.

151. Моисеев, С. В. Про право на звертання до суду [Текст] / С. В. Моїсеєв // Нотатки про сучасне цивільне і арбітражне процесуальне право / під ред. М. К. Треушникова. М., 2004.- 352 з.

152. Осокина, Г. Л. Право на захист в позовному судочинстві [Текст] / Г. Л. Осокина.- Томськ: Видавництво Томського ун-та, 1990.- 160 з.

153. Осокина, Г. Л. Курс цивільного судочинства Росії. Загальна частина [Текст] / Г. Л. Осокина.- Томськ: Изд-у Томського ун-та, 2002.- 616 з.

154. Осокина, Г. Л. Проблеми позову і права на позов [Текст] / Г. Л. Осокина.- Томськ: Изд-у Томського ун-та, 1989.- 196 з.

155. Осокина, Г. Л. Іськ (теорія і практика) [Текст] / Г. Л. Осокина.- М.: Городец, 2000.- 192 з.

156. Победоносцев, К. П. Судебноє керівництво. Збірник правив, положень і прикладів, витягнутих з теорії і практики цивільного судочинства з повним покажчиком до судових і розпорядливих рішень по цьому предмету касаційних департаментів Сенату [Текст] / К. П. Победоносцев.- СПб., 1872. Переїзд.: М.: Статут, РОПИ, 2004.- 431 з.

157. Приходько, І. А. Доступность правосуддя в арбітражному і цивільному процесі: основні проблеми [Текст] / І. А. Приходько.- СПб.: Ізд. Будинок С.-Петербургського гос. ун-та, 2005.- 672 з.

158. Пучинский, В. К. Гражданський процес зарубіжних країн [Текст] / В. К. Пучинский.- М.: Зерцало, 2007.- 520 з.

159. Пушкар, Е. Г. Констітуционноє право на судовий захист [Текст] / Е. Г. Пушкар.- Левів, 1982.- 240 з.

160. Салогубова, Е. В. Рімський цивільний процес [Текст] / Е. В. Салогубова.- М.: Юридична література, 1997.- 62 з.

161. Сахнова, Т. В. Курс цивільного процесу: теоретичні початки і основні інститути [Текст] / Т. В. Сахнова.- М.: Волтерс Клувер, 2008.- 696 з.

162. Трещева, Е. А. Суб'екти арбітражного процесу. Правове положення осіб, що беруть участь в справі, в арбітражному процесі [Текст] / Е. А. Трещова.- Самара: Самарский ун-т, 2007.- 354 з.

163. Чечина, Н. А. Гражданськиє процесуальні правовідносини [Текст] / Н. А. Чечина.- Л.: Изд-у Ленінградського ун-та, 1962.- 68 з.

164. Чечот, Д. М. Суб'ектівноє право і форми його захисту [Текст] / Д. М. Чечот.- Л.: Изд-у Ленінградського ун-та, 1968.- 72 з.

165. Шакарян, М. С. Ученіє про сторони в радянському цивільному процесі [Текст] / М. С. Шакарян.- М.: РИО ВЮЗИ, 1983.- 68 з.

166. Шерстюк, В. М. Система радянського процесуального права (питання теорії) [Текст] / В. М. Шерстюк.- М.: Изд-у Московського ун-та, 1989.- 133 з.

167. Чижів, В. Н. Гражданськоє процесуальне відношення [Текст] / В. Н. Щеглов.- М.: Юрід. лит., 1966.- 168 з.

168. Чижів, В. Н. Суб'екти судового цивільного процесу [Текст] / В. Н. Щеглов.- Томськ: Изд-у Томського ун-та, 1979.- 129 з.

169. Ярков, В. В. Юрідічеськиє факти в цивилистическом процесі [Текст] / В. В. Ярков.- М.: Инфотропик Медіа, 2012.- 608 з.

4. Підручники, учбові допомоги, коментарі законодавства

170. Абушенко, Д. Б. Ліца, що беруть участь в справі, і інакші учасники арбітражного процесу // Коментар до Г ражданскому процесуального кодексу Російської Федерациї.- М., 2004.- 816 з.

171. Пана, Н. А. і інш. Коментар до Цивільного кодексу Російській Федерації. Частина друга від 26 січня 1996 р. № 14-ФЗ (постатейний) / Н. А. Барінов, Е. А. Бевзюк, М. А. Беляев, Т. А. Бірюкова і інш.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

172. Васьковский, Е. В. Учебник цивільного процесса.- М.: Зерцало, 2003.- 464 з.

173. Викут, М. А. Комментарій до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерациї.- М. 2012.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

174. Гальперин, С. І., Ротенберг Л. М. Устав цивільного судочинства з пізнішими змінами і з поясненнями за рішеннями цивільного касаційного департаменту Правітельствующего Сенату по 1913 рік включительно.- Екатерінослав: Тип. Исаака Когана, 1913 - 1914.- 1027 з.

175. Цивільний процес / під ред. М. К. Треушникова.- М.: Статут, 2014.- 504 з.

176. Цивільний процес / отв. ред. Мусин В. А., Чечина Н. А., Чечот Д. М.- М.: Гардарика, Проспект, 1996.- 480 з.

177. Цивільне право: в 4 т. Т. 3: Зобов'язальне право / під ред. Е. А. Суханова.- М.: Волтерс Клувер, 2008.- 736 з.

178. Цивільне процесуальне законодавство: коментар / під ред. М. К. Юкова.- М.: Юрід. лит., 1991.- 720 з.

179. Цивільне процесуальне право / під ред. М. С. Шакарян. М.: Проспект, 1993.- 584 з.

180. Грось, Л. А. Науково-практичне дослідження впливу норм матеріального права на дозвіл процесуально-правових проблем в цивільному і арбітражному процесі: учбове пособие.- Хабаровськ, 1999.- 217 з.

181. Казанбекова, Д. Р. Рассмотреніє судами суперечок, пов'язаних з пенсійним забезпеченням: Науково-практичне пособие.- М.: Норма, Інфра- М, 2014.- 128 з.

182. Кац, С. Ю., Комарів В. В., Шкарпетка Л. Я., Радченко П. И. Советський цивільний процес / під ред. Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота.- Л.: Изд-у Ленінградського ун-та, 1984.- 424 з.

183. Коментар до Цивільного кодексу Російській Федерації (учбово-практичний). Частини перша, друга, третя, четверта (постатейний) / Під ред. С. А. Степанова.- М.: Проспект; Екатерінбург: Інститут приватного права, 2009.- 1504 з.

184. Коментар до Цивільного кодексу Російській Федерації. Частина друга: учбово-практичний коментар (постатейний) / під ред. А. П. Сергеева.- М.: Проспект, 2010.- 935 з.

185. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російській Федерації (постатейний) / під ред. М. А. Викут.- М., 2014.- Доступ з справ.-правової системи «КонсультантПлюс».

186. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російській Федерації / отв. ред. М. С. Шакарян.- М., 2003.- Доступ з справ.- правової системи «КонсультантПлюс».

187. Ковалів, І. Н. Історія держави і права Росії в документах і матеріалах. З древнейших часів по 1930 р.- Мінськ: Амалфея, 2000.- 640 з.

188. Курс радянського цивільного процесуального права: в 2 т. Т. 1: Теоретичні основи правосуддя по цивільних справах / А. А. Мельников, Т. Е. Абова, П. П. Гуреєв і інш.- М.: Наука, 1981.- 464 з.

189. Малишев, К. І. Курс цивільного судочинства: в 2 т. Т. 1.

- СПб.: Тип. М. М. Стасюльовича, 1876.- 454 з.

190. Радянський цивільний процес / під ред. А. Ф. Клейнмана.- М.: Изд-у Московського ун-та, 1964.- 440 з.

191. Радянське цивільне процесуальне право / під ред. М. А. Гурвича.- М.: Изд-у ВЮЗИ, 1964.- 370 з.

192. Радянське цивільне процесуальне право / під ред. К. С. Юдельсона.- М.: Юрід. лит., 1965.- 471 з.

193. Теорія держави і права: курс лекцій / під ред. Н. І. Матузо- ва і А. В. Малько. 2-е изд., перераб. і доп.- М.: Юристъ, 2001.- 776 з.

194. Енгельман, І. Е. Курс російського цивільного судочинства.

- Юрьев: Тип. К. Маттісена, 1912.- 646 з.

195. Цивільний процес: хрестоматія: навчань. допомога - М.: Горо- дец, 2005.- 896 з.

196. Ярков, В. В. Гражданський процесс.- М.: Волтерс Клувер, 2004.448

з.

5. Статті, опубліковані в періодичних і наукових виданнях

197. Абушенко, Д. Б. Об загальних підходах до реформування процесуального законодавства крізь призму системного впливу матеріального права на цивилистический процес і «приватних вкраплень» матеріального

права в процесуальну тканину [Текст] / Д. Б. Абушенко // Вісник цивільного процесса.- 2013.- № 5.

198. Абушенко, Д. Б. Согласованноє волевиявлення зацікавлених суб'єктів як основа процесуального правонаступництва в цивили- стическом процесі [Текст] / Д. Б. Абушенко // Арбітражний і цивільний процесс.- 2012.- № 4.

199. Алиев, Т. Т. До питання про юридичну природу знову і нових обставин, що відкрилися в цивільному процесі [Текст] / Т. Т. Алієв // Сучасне право.- 2014.- № 5.

200. Афанасьев, С. Ф., Філімонова, М. В. Про вплив добровільного задоволення відповідачем позовних вимог на динаміку і підсумки цивільного процесу [Текст] / С. Ф. Афанасьев, М. В. Філімонова // Вісник цивільного процесса.- 2016.- № 3.

201. Афанасьев, С. Ф. Про співвідношення конституційного права на судовий захист і юридичного інтересу в цивилистическом процесі [Текст] / С. Ф. Афанасьев // Арбітражний і цивільний процесс.- 2004.- № 12.

202. Борисова, Е. А. Реформірованіє процесуального законодавства: теперішній час і майбутнє [Текст] / Е. А. Борісова // Арбітражний і цивільний процесс.- 2011.- № 4.

203. Боннер, А. Т. К. Маркс про співвідношення матеріального права і процесу [Текст] / А. Т. Боннер // Правоведение.- 1978.- № 4.

204. Викут, М. А. Понятіє сторони в радянському цивільному процесі [Текст] / М. А. Вікут // Правоведение.- 1962.- № 4.

205. Володарский, Д. Б. До питання про вплив судового акту на здійснене через суд матеріально-правове домагання [Текст] / Д. Б.

Володарський // Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерациї.- 2012.- № 12.

206. Гальперин, М. Л. Новелли законодавства про виконавче виробництво: оптимальні процесуальні інститути або розрив з матеріально-правовою основою? [Текст] / М. Л. Гальперін // Закон.- 2014.- № 4.

207. Григорьева, Т. А., Щербакова, Л. Г. Действіє принципу диспозитивності у виконавчому виробництві [Текст] / Т. А. Грігорьева, Л. Г. Щербакова // Виконавче производство.- М.: Статут, 2009.

208. Гукасян, Р. Е. Вліяніє матеріально-правових відносин на форму процесу в позовному виробництві [Текст] / Р. Е. Гукасян // Питання теорії і практики цивільного процесу: міжвуз. науч. сб.- Саратов: Изд- у Саратовського гос. ун-та. 1976.- Вип. 1.

209. Гурвич, М. А. До питання про предмет науки радянського цивільного процесу [Текст] / М. А. Гурвич // Вчені записки ВІЮН.- М.: Го- сюриздат, 1955.

210. Гурвич, М. А. Про застосування радянським судом цивільних законів [Текст] / М. А. Гурвич // Вчені записки ВЮЗИ. М., 1969.- Вип. 16.

211. Джалилов, Д. Р. Правовоє положення осіб, що беруть участь в цивільній справі [Текст] / Д. Р. Джалилов.- Душанбе: РИКО Таджицького ун-та, 1962.

212. Добролюбов, І. І. Процессуальний порядок заміни сторони її правонаступником [Текст] / І. І. Добролюбов // Сучасні проблеми юридичної науки.- 2005.- Вип. 5.

213. Драбанич, А. В. Правовоє значення процесуального оформлення сингулярного матеріального правонаступництва: короткий коментар до

судової практики [Текст] / А. В. Драбаніч // Арбітражний і цивільний процесс.- 2013.- № 3.

214. Исаенкова, О. В. Некоторие проблеми доказу і форми їх уявлення в цивільному судочинстві [Текст] / О. В. Ісаєнкова // Наукові труди. Т. 2.- М., 2009.- Вип. 9.

215. Емельянцев, В. П. Універсальноє правонаступництво в цивільному праві [Текст] / В. П. Емельянцев // Соціальні і гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна література. Сірок. 4. Держава і право.- М.: ИНИОН РАН, 2012.- № 2.

216. Елисейкин П. Ф. Предмет судової діяльності в радянському цивільному процесі [Текст] / П. Ф. Елісейкин // Радянська держава і право.- 1974.- № 8.

217. Жуйков, В. Прінцип змагальності в цивільному процесі [Текст] / В. Жуйков // Російська юстиция.- 2003.- № 6.

218. Иванов, О. В. Право на судовий захист [Текст] / О. В. Іванов // Радянська держава і право.- 1970.- № 7.

219. Ионова, Д. Ю., Щукин, А. І. Про правомірність відмови в розгляді апеляційної жалоби на судовий акт про визнання незаконними дій (бездіяльність) арбітражного керівника в зв'язку з ліквідацією боржника-банкрота [Текст] / Д. Ю. Іонова, А. І. Щукин // Закони Росії: досвід, аналіз, практика.- 2015.- № 12.

220. Позови і судові рішення: сб. ст. / Р. С. Бевзенко, Е. А. Беляне- вич, І. А. Войтко і інш.; під ред. М. А. Рожковой.- М.: Статут, 2009.- 363 з.

221. Каменков, В. Правопреємство в господарському процесі Білорусі [Текст] / В. Каменков // Арбітражний і цивільний процесс.- 2008.

222. Кац, А. К. Некоторие питання теорії радянського цивільного процесу [Текст] / А. К. Кац, А. Ф. Козлов, К. І. Коміссаров, Ю. К. Осипов // Коротка антологія уральської процесуальної думки: 55 років кафедрі цивільного процесу Уральської державної юридичної академії: сб. науч. тр.; під ред. В. В. Яркова.- Екатерінбург, 2004.- 652 з.

223. Клейнман, А. Ф. Предмет науки радянського цивільного процесуального права [Текст] / А. Ф. Клейнман // Радянська держава і право.- 1940.- № 3.

224. Клепикова, М. Участіє неповнолітніх в цивільному судочинстві [Текст] / М. Клепікова // Арбітражний і цивільний процесс.- 2007.- № 6.

225. Ковин, В. Ф. Функциї радянського цивільного процесуального права [Текст] / В. Ф. Ковін // Практика застосування цивільного процесуального права (до двадцятиріччя ГПК РСФСР): міжвуз. сб. науч. тр.- Свердловськ: Изд-у Свердловського юрид. ин-та, 1984.- 144 з.

226. Крашенинников, Е. А. Процессуальноє представництво без повноваження [Текст] / Е. А. Крашенінников // Нариси по торговому праву: сб. науч. тр.; під ред. Е. А. Крашенинникова.- Ярославль: ЯрГУ, 2012.- Вип. 19.- 68 з.

227. Курилев, С. В. Форми захисту і примусового здійснення суб'єктивних прав і право на позов [Текст] / С. В. Курильов // Труди Іркутського державного університету ім. А. А. Жданова.- Іркутськ, 1957. Т. 22.- Вип. 3.

228. Латиев, А. Н. Концепция єдиного Цивільного процесуального кодексу Росії: погляд з іншого боку [Текст] / А. Н. Латиев // Вісник цивільного процесса.- 2015.- № 1.

229. Молчанов, В. В. Состязательная форма судочинства і достовірність доказів [Текст] / В. В. Молчанов // Арбітражний і цивільний процесс.- 2014.- № 12.

230. Нечаев, А. І. Предели процесуального правонаступництва в цивільному судочинстві [Текст] / А. І. Нечаєв // Арбітражний і цивільний процесс.- 2012.- № 6.

231. Попова, Д. Г. Законноє представництво неповнолітніх (міжгалузевий аспект) [Текст] / Д. Г. Попова // Юридичний мир.- 2013.- № 7.

232. Романів, С. В. Процессуальная активність суду в судовому розгляді по карній справі: порівняно-правовий і правозахисний аспекти [Текст] / С. В. Романов // Закон.- 2016.- № 1.

233. Сахнова, Т. В. Справедлівий судовий процес: ілюзія або реальність? [Текст] / Т. В. Сахнова // Вчені записки юридичного інституту Красноярського гос. ун- Красноярськ, 2003.- Вип. 2.

234. Туманова, Л. В. Содержаніє юридичної зацікавленості суб'єктів, вступаючих в процес як треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет суперечки [Текст] / Л. В. Туманова // Проблеми вдосконалення законодавства про захист суб'єктивних цивільних прав: сб. науч. тр.- Ярославль: Изд-у Ярославського гос. ун-та 1988.- 124 з.

235. Чечина, Н. А. Система цивільного процесуального права і систематизація законодавства [Текст] / Н. А. Чечина // Правоведение.- 1984.- № 2.

236. Чупрова, чи Е. В. Можно захистити своє право на пенсію? [Текст] / Е. В. Чупрова // Адвокат.- 1999.- № 12.

237. Шакарян, М. С. До питання про поняття і склад осіб, що бере участь в цивільних справах [Текст] / М. С. Шакарян // Труди. Труди ВЮЗІ.- М., 1970, Т. 16: Ч. 2.

238. Шеменева, О. Н. Юрідічеський інтерес в цивільному судочинстві: розвиток поглядів і сучасне значення [Текст] / О. Н. Шеменева // Вісник цивільного процесса.- 2016.- № 2.

239. Шеменева, О. Н. Вліяніє субъектного складу матеріального правовідношення на процесуальну форму захисту витікаючих з нього прав [Текст] / О. Н. Шеменева // Проблеми взаємодії галузей приватного права: доктрина і методика викладання: досвідчений. Междунар. науч. конф.- Воронеж: Изд-у Воронежського ун-та, 2006.

240. Шкварок, А. В. Понятіє юридичного інтересу в сучасному цивільному процесі [Текст] / А. В. Шкварок // Арбітражний і цивільний процесс.- 2010.- № 6.

241. Юдельсон, К. С. Соотношеніє цивільних і процесуальних норм, зосереджених в цивільних процесуальних кодексах і кодексах матеріального права [Текст] / К. С. Юдельсон // Проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу РСФСР.- Калінін, 1974.

242. Юдин, А. В. Проблеми процесуального правонаступництва, що має основою поступку вимоги (цессию), в цивільному судочинстві [Текст] / А. В. Юдін // Арбітражний і цивільний процесс.- 2011.- № 12.

243. Юдин, А. В. Ізмененіє і позбавлення процесуального статусу осіб, що беруть участь в справі, в цивільному судочинстві [Текст] / А. В. Юдін // Арбітражний і цивільний процесс.- 2009.- № 1.

244. Юдин, А. В. Правовоє положення учасників цивільного і арбітражного процесу в динаміці судочинства [Текст] / А. В. Юдін // Право. Законодавство. Лічность.- 2012.- № 1 (14).

245. Юдин, А. В. Проблеми зміни підвідомчості цивільної справи після прийняття його до виробництва судом загальної юрисдикції або арбітражним судом [Текст] / А. В. Юдін // Російський щорічник цивільного і арбітражного процесса.- 2009-2010. - № 7/8 / під ред. В. В. Яркова.- СПб., 2011.

246. Юдин, А. В. Процессуальние наслідку переходу правий на спірне майно під час розгляду цивільної справи арбітражним судом або судом загальної юрисдикції [Текст] / А. В. Юдін // Закон.- 2014.- № 3.

247. Юдин, А. В. Режіми спільного і роздільного розгляду позовних вимог в рамках цивільного і адміністративного судочинства [Текст] / А. В. Юдін // Вісник економічного правосуддя Російської Федерациї.- 2015.- № 8.

248. Юков, М. К. Связі норм цивільного і цивільного процесуального права [Текст] / М. К. Юков // Питання розвитку і захисти прав граждан.- Калінін: Изд-у Калінінського гос. ун-та, 1977.- 160 з.

249. Ярков, В. В. Нужно повернутися до паралельної роботи над розв'язанням загальних питань матеріального і процесуального права [Текст] / В. В. Ярков // Закон.- 2009.- № 6.

6. Дисертації, автореферати дисертацій

250. Абушенко, Д. Б. Проблеми взаємовпливу судових актів і юридичних фактів матеріального права в цивилистическом процесі: ав- тореф. дис.... д-ра юрид. наук.- Екатерінбург, 2014.

251. Абушенко, Д. Б. Проблеми взаємовпливу судових актів і юридичних фактів матеріального права в цивилистическом процесі: дис.... д-ра юрид. наук.- Екатерінбург, 2014.

252. Вершинин, А. П. Способи захисту цивільних прав в суді: автореф. дис.... д-ра юрид. наук.- СПб., 1998.

253. Викут, M.A. Участіє третіх осіб в радянському цивільному процесі: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- М, 1953.

254. Грось, Л. А. Вліяніє норм матеріального права на цивільне процесуальне право (науково-практичні проблеми): автореф. дис.... д-ра юрид. наук.- М., 1999.

255. Гукасян, Р. Е. Проблема інтересу в радянському цивільному процесуальному праві: дис.... д-ра юрид. наук.- М., 1971.

256. Добровольский, А. А. Некоторие питання позовної форми захисту права: автореф. дис.... д - ра юрид. наук.- М., 1966.

257. Загайнова, С. К. Судебние акти в цивільному і арбітражному процесі: теоретичні і прикладні проблеми: дис.... д-ра юрид. наук.- Екатерінбург, 2008.

258. Крашенинников, Е. А. Прірода норм цивільного процесуального права: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- Л., 1983.

259. Малешин, Д. Я. Гражданська процесуальна система Росії: дис.... д-ра юрид. наук.- М., 2011.

260. Машутина, Ж. Н. Судебная захист і проблема співвідношення матеріального і процесуального: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- Томськ, 1972.

261. Мельників, А. А. Правовие проблеми положення особистості в радянському цивільному процесі: автореф. дис.. д-ра юрид. наук.- М., 1970.

262. Михалина, Ю. А. Обеспечительние міри в арбітражному процесі: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- М., 2007.

263. Нечаев, А. І. Процессуальноє правонаступництво в цивільному судочинстві: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- Екатерінбург, 2012.

264. Розенфельд, Я. Е. Оспорімие операції: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- Рига, 1979.

265. Рожкова, М. А. Теорії юридичних фактів цивільного і процесуального права: поняття, класифікації, основи взаємодії: дис.... д-ра юрид. наук.- М., 2010.

266. Сергиенко, А. А. Участіє прокурора в розгляді цивільних справ судами загальної юрисдикції: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- М., 2005.

267. Сян, Х. Судебние доказу в цивільному процесі (досвід порівняльного правознавства на прикладі Росії і Китаю): автореф. дис.... канд. юрид. наук.- М., 2008.

268. Чечот, Д. М. Проблема захисту суб'єктивних прав і інтересів в порядку непозовних виробництв радянського цивільного процесу: авто- реф. дис.... д-ра юрид. наук.- Л., 1969.

269. Шегида, Е. А. Інстітут процесуальної співучасті в цивільному процесуальному праві Росії: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- М., 2009.

270. Юков, М. К. Теоретічеськиє проблеми системи цивільного процесуального права: дис.... д-ра юрид. наук.- Свердловськ, 1982.

271. Якубов, С. А. Права і обов'язки сторін в радянському цивільному процесі: автореф. дис.... канд. юрид. наук.- Л., 1961.

272. Ярков, В. В. Юрідічеськиє факти в механізмі реалізації норм цивільного процесуального права: дис.... д-ра юрид. наук.- Екатерінбург, 1992.

7. Електронні джерела

273. Велика радянська енциклопедія. [Електронний ресурс].- URL: http://bse.sci-lib.com/article029165.html

274. Єдина база даних рішень судів загальної юрисдикції Російській Федерації. [Електронний ресурс].- URL: http://xn-

90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn-p1ai/bsr/case/86296

275. Офіційний сайт Верховного Суду РФ. [Електронний ресурс].- URL: http://www.vsrf.ru/

276. Офіційний сайт Федерального арбітражного суду Поволжського округу. [Електронний ресурс].- URL: http://faspo.arbitr.ru/

277. Зведення законів Російської імперії. Т. Х. Ч.1. книга 4. [Електронний ресурс].- URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/

278. БІБЛІОГРАФІЯ: 1. Абрамовіч A. M. Каституцийная реформа: Праблеми i перспекти- ви //:  БІБЛІОГРАФІЯ: 1. Абрамовіч A. M. Каституцийная реформа: Праблеми i перспекти- ви // Весн. БДУ. 1996. № 3. С. 81-84. 2. Олексія С. С. Теорія права. M.: Изд-у БЕК, 1995. 312 з. 3. Андрейцев В. И. Правовоє забезпечення екологічної експертизи проектів. Київ:
БІБЛІОГРАФІЯ: Архівні матеріали Національний Архів Республіки Молдова (НАРМ).-:  БІБЛІОГРАФІЯ: Архівні матеріали Національний Архів Республіки Молдова (НАРМ).- Фонди: 2 (Канцелярії Бессарабського губернатора), 37, 40, 41, 45 (фонди органів юстиції), 134 (Бессарабской казенної палати). Російський Державний архів древніх актів м. Москви
Бібліографія: Міжнародні правові акти. Загальна Декларація прав людини від 10:  Бібліографія: Міжнародні правові акти. Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Конвенція від 4 листопада 1950 року "Про захист прав людини й основних воль", прийнята в Римі 4 листопада 1950 року. Міжнародний пакт про цивільних і політичних
БІБЛІОГРАФІЯ: Нормативно-правові акти 1. "Конституція Російської:  БІБЛІОГРАФІЯ: Нормативно-правові акти 1. "Конституція Російської Федерації" (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 № 6-ФКЗ, від 30.12.2008 № 7-ФКЗ, від 05.02.2014
БІБЛІОГРАФІЯ: Даний період розглядається в трудах видатних економістів Йозефа:  БІБЛІОГРАФІЯ: Даний період розглядається в трудах видатних економістів Йозефа А. Шумпетера (Schumpeter, 1954, ch. 2) і Джейкоба Вайнера (Viner, 1978, ch. 2), останній являє собою розділу незавершеної роботи, опублікованого посмертно і доступної також
БИБЛИОГРАФИЯ: Доклад комитета o високой цене золотих слитков // Рикардо Д.:  БИБЛИОГРАФИЯ: Доклад комитета o високой цене золотих слитков // Рикардо Д. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литератури, 1955. С. 331-390. Рикардо Д. Високая цена слитков - доказательство обесценения банкнот // Рикардо Д. Сочинения.
БИБЛИОГРАФИЯ: Aharony, J, and Swary, I. 1980. Quarterly dividends, earnings:  БИБЛИОГРАФИЯ: Aharony, J, and Swary, I. 1980. Quarterly dividends, earnings announcements, and stockholder returns. Journal of Finance 35(1), March, 1-12. Asquith, P. and Mullins, D. 1983. The impact of initiating dividend payments on shareholders' wealth.