На головну сторінку   Всі книги

Грошова форма кредиту

Грошова форма кредиту - найбільш типова, переважаюча в сучасному господарстві. Це і зрозуміле, оскільки гроші є загальним еквівалентом при обміні товарних вартостей, універсальним засобом звертання і платежу.

Дана форма кредиту активно використовується як державою, так і окремими громадянами, як всередині країни, так і у зовнішньому економічному обороті.

Нарівні з товарною і грошовою формами кредиту застосовується і його змішана форма. Вона виникає, наприклад, в тому випадку, коли кредит функціонує одночасно в товарній і грошовій формах. Можна передбачити, що для придбання обладнання, що дорого коштує буде потрібна не тільки лізингова форма кредиту, але і грошова його форма для установки і наладки придбаної техніки.

Як вже відмічалося, кредит зводиться не тільки до стадії надання коштів у тимчасове користування, але має і інші стадії, в тому числі повернення позиченої вартості. Якщо кредит наданий в грошовій формі і його повернення був зроблений також грошима, то дана операція являє собою грошову форму кредиту. Товарну форму кредиту можна визнати тільки в тих кредитних операціях, в яких надання і повернення позичених коштів відбуваються в формі товарних вартостей.

Якщо кредит був наданий в формі товару, а повернений грошима або навпаки (наданий грошима, а повернений у вигляді товару), то тут більш правильно вважати, що є змішана форма кредиту. 2. ГРОШОВА МАСА. ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ НА ДЕНЕГЬ: Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в:  2. ГРОШОВА МАСА. ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ НА ДЕНЕГЬ: Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в господарстві в готівковій і безготівковій формах, що забезпечує звертання товарів і послуг в народному господарстві. У структурі грошової маси виділяється активна частина, до якої відносяться
Грошова маса і показники її що характеризують. Закони грошового:  Грошова маса і показники її що характеризують. Закони грошового обігу і визначення кількості грошей, необхідних для звертання: Грошова маса являє собою суму платіжних коштів в економіці країни, сукупний об'єм готівки і грошей безготівкового обороту. Грошова маса характеризує купівельні, платіжні і накопичувальні кошти, обслуговуючі економічні
Грошова маса і основні її показники - грошові агрегати.:  Грошова маса і основні її показники - грошові агрегати.: Грошова маса виступає найважливішим показником кількості грошей, що знаходяться в звертанні. Вона відповідає сукупному об'єму грошових коштів - готівки і безготівкових, який на даний момент випущений і не вилучений із звертання і належить
Грошова маса і її елементи: Грошова маса - це сума платіжних коштів в економіці країни,:  Грошова маса і її елементи: Грошова маса - це сума платіжних коштів в економіці країни, сукупний об'єм готівки і грошей безготівкового обороту. Грошова маса характеризує купівельні, платіжні і накопичувальні кошти, обслуговуючі економічні зв'язки країни
2. 1. Грошова маса. Грошова маса Росії.: Грошова маса - сукупність купівельних, платіжних і накопичених:  2. 1. Грошова маса. Грошова маса Росії.: Грошова маса - сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуюча економічні зв'язки і належна фізичним і юридичним особам, а також державі. Це важливий кількісний показник руху грошей. Для аналізу
Грошова маса і грошова база.: Одним з основних кількісних показників грошового обігу:  Грошова маса і грошова база.: Одним з основних кількісних показників грошового обігу є грошова маса - сукупність купівельних, платіжних і накопичених коштів, обслуговуючих різні зв'язки і належних фізичним і юридичним особам і державі. З
3. Грошова маса.: Грошова маса - це сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться:  3. Грошова маса.: Грошова маса - це сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в господарстві в готівковій і безготівковій формах, що забезпечують звертання товарів і послуг в народному господарстві. Структура грошової маси: 1. Активна частина - грошові кошти,