На головну сторінку   Всі книги

2.1. Грошова маса і грошова база

Під грошовою масою розуміється сукупний об'єм готівки і грошей безготівкового обороту. Для аналізу і регулювання темпів зростання грошової маси в Росії використовуються наступні грошові агрегати:

МО - готівка в звертанні;

М1 - МО плюс кошти на розрахункових, поточних і спеціальних рахунках підприємств і організацій, плюс кошти страхових компаній, плюс депозити населення до запитання в Ощадбанку і в комерційних банках;

М2 - М1 плюс строкові внески;

М3 - М2 плюс сертифікати і облігації госзайма.

Склад і кількість грошових агрегатів неоднакові в різних країнах. У США їх склад більш широкий. Грошові агрегати відрізняються по мірі ліквідності, під якою розуміється можливість швидкої реалізації активу і перетворення його в готівково-грошову форму без істотних втрат його вартості. Найбільш ліквідним є агрегат МО.

Грошова маса характеризується агрегатом М2, до складу якого не включаються цінні папери. Порівняно недавно в РФ для характеристики величини грошової маси став застосовуватися показник М2Х, до складу якого крім величини М2 включаються також всі види депозитів у іноземній валюті (

рублевом еквіваленті - Х). При цьому для характеристики відносної забезпеченості обороту грошовою масою використовується коефіцієнт К2 = М2Х / ВВП. Величина цього коефіцієнта в РФ менше за 0.2, в той час як в розвинених країнах - в межах 0.6 - 1.0. Це говорить про відносно невисокої забезпеченості обороту платіжними коштами в РФ, що непрямо виявляється в зростанні неплатежів в господарстві, затримках видачі заробітної плати і пенсій. У РФ структура грошової маси характеризується порівняно великою питомою вагою готівки, яка досягає в окремі періоди понад 30% сукупного об'єму, що набагато більше, ніж в розвинених країнах. 4. ГРОШОВА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ І ІНСТРУМЕНТИ: Грошова (монетарна) політика - найважливіший елемент сучасної:  4. ГРОШОВА ПОЛІТИКА: ЦІЛІ І ІНСТРУМЕНТИ: Грошова (монетарна) політика - найважливіший елемент сучасної макроекономічної політики. Вона являє собою сукупність державних заходів, що регламентують діяльність грошово-кредитної системи, показники грошового обігу і
ГРОШОВА ПОЛІТИКА Девід Е. Ліндсей, Генрі С. Уолліч:  ГРОШОВА ПОЛІТИКА Девід Е. Ліндсей, Генрі С. Уолліч: Monetary Policy David Е. Lindsey and Henry С. Wallich Поняття грошова політика відноситься до дій центральних банків, направлених на те, щоб вплинути на грошові і інші фінансові умови ради досягнення загальних цілей: забезпечення стійкого
Грошова маса. Закон грошового обігу: Грошова маса є найважливішим показником:  Грошова маса. Закон грошового обігу: Грошова маса є найважливішим показником кількості грошей в звертанні. Існуючі розбіжності в якісному (теоретичному) розумінні грошей приводять до відповідних розбіжностей і в кількісному (емпіричному) їх
24. Грошова маса і її структура.: Грошова маса - це сукупний об'єм грошових коштів, який на:  24. Грошова маса і її структура.: Грошова маса - це сукупний об'єм грошових коштів, який на даний момент знаходиться в звертанні і належить різним економічним суб'єктам Грошовий агрегат - це частина грошової маси, представлена певною сукупністю грошових
Грошова маса, її структура: Найважливішим кількісним показником грошового обігу є:  Грошова маса, її структура: Найважливішим кількісним показником грошового обігу є грошова маса. Грошова маса- це сукупний об'єм готівкового і безготівкового грошового обороту. Грошова маса включає в свій склад різноманітні платіжні і купівельні кошти,
2. ГРОШОВА МАСА. ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ НА ДЕНЕГЬ: Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в:  2. ГРОШОВА МАСА. ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ НА ДЕНЕГЬ: Грошова маса - сукупність всіх грошових коштів, що знаходяться в господарстві в готівковій і безготівковій формах, що забезпечує звертання товарів і послуг в народному господарстві. У структурі грошової маси виділяється активна частина, до якої відносяться
Грошова маса і методи її розрахунку: З розвитком ринкових відносин, коли спостерігається подальше:  Грошова маса і методи її розрахунку: З розвитком ринкових відносин, коли спостерігається подальше розширення безготівкових розрахунків не тільки між суб'єктами господарювання, але і населенням, поступово стираються відмінності у використанні грошей в їх готівковій і безготівковій формі. У цих