Головна   Всі книги

9. Гроші: суть, походження, функції. Еволюція і види сучасних грошей

Гроші (Д) - товар, який є єдиним загальним еквівалентом і володіє абсолютною ліквідністю. Як товар мають 2 св-ва: споживну ст-ть (Д потрібні людям як засіб обміну і як джерело доходу) і мінову ст-ть (Д володіють здатністю обмінюватися на будь-який товар).

Але Д не просто товар, це особливий товар. Товарний мир розділився на 2 табори: 1. всі товари, к-рие знаходяться у відносній формі вартості, т. до. цінність виявляють через відношення до Д; 2. тільки Д, к-рие тепер завжди знаходяться тільки в еквівалентній формі вартості (т. е. мірило цінності для всіх товарів). Др. особливість Д - їх абсолютна ліквідність в процесі купівлі-продажу. Д - самий легкореализуемий товар; здібність до ліквідності не обмежена довкола осіб (д потрібні всім), місцевістю, часом, кількісно. Сущий-ют 2 осн. концепції походження Д: 1. Раціоналістична - пояснює походження Д як результат угоди між людьми, к-рие зрозуміли, що для поліпшення умов обміну потрібні спеціальні інструменти (Арістотель); 2. Еволюційно-історична - пояснює як тривалий историч. процес розвитку екон-го співпраці, як результат розвитку процесу обміну (спочатку натурал. обмін, потім за допомогою злитків Ме, після монети). К. Маркс походження грошей зв'язує з питанням розвитку форми вартості. Таких форм в історії розвитку міновий ст-ти було 4: Проста (вираження ст-ти одного товару в інш.); Повна (в обміні бере участь цілий ряд товарів); Загальна (всі товари починають обмінюватися на один який-небудь товар); Грошова (ст-ть всіх товарів виражається в потреб. ст-ти одного товару - золота). Д виконують 5 функцій: 1. Д як міра ст-ти - при допомозі Д суб'єкти ринку вимірюють і соизмеряют ст-ть всіх товарів; 2. Д як засіб обміну - Д виступають як посередник в нескінченному процесі товарно-грошового звертання (Т - Д - Т - Д), для виконання цієї ф-ції потрібні реальні Д; 3. Д як засіб накопичення - Д покидають сферу звертання і осідають в домашніх сейфах і на рахунках в банках; 4. Д як засіб платежу - виступають як засіб сплати боргу при неспівпаданні купівель і продажу у часі і просторі; 5. Функція світових Д - використовуються для міжнародних розрахунків. Соціальна ф-ция літра міркують про владу грошей як соц-ного і духовного зла. Вони стають втіленням багатства і тим самим - метою користолюбства і накопительства, мотивом для человеч. скупість. Тривалий час роль Д виконували злитки і монети з самих різних металів. Це були товарні Д. Возникла потреба в здешевленні номінальної ст-ти Д. Самимі дешевими виявилися паперові Д і монети з недорогих металів, т. е. символічні Суть - це грошові знаки, к-рие випускаються гос. казначейством або ЦБ для покриття бюджетного дефіциту; властива нестійкість і можливість знецінення. Другий вигляд паперових Д - банкнота або вексель на банкіра, боргове зобов'язання банку; в звертанні банкноти виступають як реальні Д, виконуючи всі їх функції. Процес відходу золота із звертання і припинення виконання ним ф-ций Д отримав назву демонетизації. Два особливих св-ва сучасних Д: 1. ці Д є абсолютно ліквідними засобом обміну; 2. сучасні паперові гроші є загальновизнаним засобом обміну. Раціоналізація грошового обігу в цілому ряді випадків усунула безпосереднє звертання паперових Д, але посилила роль кредитних Д. Широкоє поширення отримали чекові внески (депозити), що зберігаються в банках і інш. фінансових установах. Кредитна картка (кк) об'єднала в собі і платіжно-розрахункову і кредитну функції. З'явилися: Кк, що Відновляються, що використовуються для розрахунку в магазинах; Одномесячние кк для розрахунків з туристськими фірмами; Фірмові кк для оплати службових витрат; Преміальні, або «золоті», кк для осіб з високим річним доходом, к-ие дають цілий ряд пільг і можливостей; Дебет-картки дають можливість використати систему розрахунків з допомогою ЕОМ; Смарт-картки - електронні чекові книжки. Т. про., сучасне ринкове хоз-у використовує 3 осн. вигляду Д: 1. товарні Д - золото і срібло в злитках і монетах, будь-який товар при бартерних операціях; 2. символічні Д - мідні і нікелеві монети і паперові Д; 3. кредитні Д - чеки і кк. Нове значення золота: а) як скарб; б) як страховий фонд гос-ва і отд. осіб; в) як втілення багатства. Депозитні інститути: Комерційні банки пропонують чекові і ощадні рахунки:  Депозитні інститути: Комерційні банки пропонують чекові і ощадні рахунки фізичним особам, підприємцям і урядовим агентствам. Комерційні банки організовані в формі корпорацій, необхідний для діяльності капітал сформований
Депозитні банки.: До них відносяться найбільш великі банківські монополії - клірингові:  Депозитні банки.: До них відносяться найбільш великі банківські монополії - клірингові банки, домінуючі в депозитно-позикових операціях всередині країни. Клірингові банки - це банки «великої четвірки» - Нешнл Вестмінстер бенк (National Westminster Bank), Ллойдз бенк
з 15. Депозитне звертання і кризи: Ми привели історичні приклади дій, вироблюваних на ціни:  з 15. Депозитне звертання і кризи: Ми привели історичні приклади дій, вироблюваних на ціни змінами в кількості дорогоцінних металів і паперових грошей. Тепер залишається розглянути історичні приклади дій, вироблюваних на ціни змінами в кількості депозитного
Депозитна політика: Складовою частиною, що проводиться центральним банком політики:  Депозитна політика: Складовою частиною, що проводиться центральним банком політики рефінансування, є його депозитні операції з кредитними організаціями. Мета цих операцій - вилучення зайвої ліквідності банківської системи шляхом залучення на депозитні рахунки в
РОЗДІЛ 28. ДЕПОЗИТАРІЇ: Депозитарій - це інститут ринку цінних паперів, що здійснює:  РОЗДІЛ 28. ДЕПОЗИТАРІЇ: Депозитарій - це інститут ринку цінних паперів, що здійснює діяльність по зберіганню цінних паперів і обліку прав на цінні папери. Випуск і обіг тільки готівки цінних паперів (у вигляді паперових бланків) дуже дорого обходиться суспільству,
1.1. День звільнення: Вдень звільнення за загальним правилом є останній день роботи (ч.:  1.1. День звільнення: Вдень звільнення за загальним правилом є останній день роботи (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ). Буквально це означає, що трудовий договір припиняється в останній день виконання працівником своїх трудових обов'язків. Саме ця дата фіксується в
Деномінація: - метод «закресллення нулів», т. е. укрупнення масштабу цін (Росії:  Деномінація: - метод «закресллення нулів», т. е. укрупнення масштабу цін (в Росії в 1988 проведена деномінація рубля в співвідношенні 1:1000). Після Другої світової війни в багатьох країнах були проведені грошові реформи, що носили конфискационний характер. По