Головна   Всі книги

6.3. Дворівневі ИС з самостійними ЛП (ЛП з повною децентралізацією)

Самостійні ЛП в дворівневої ИС характеризуються, відповідно до визначення, даним в попередньому розділі, тим, що вектор управління ВП рівний нулю або настільки малий, що їм можна нехтувати. Звідси ЛП (керуючий елемент) сам визначає номенклатуру і обсяги продукції, що випускається з відповідними показниками.

У загальному вигляді модель такий ЛП представлена (6.2.6)-(6.2.8). Передбачаючи, що у векторному критерії (6.2.6) частину показників бажано отримати як можна більше, а частина як можна менше, то, опускаючи індекс VqeQ, представимо модель ЛП з повною централізацією у вигляді ВЗМП:

opt F(X) = {maxf(X), k = \K\, (6.3.1)

minfk(X), k = 1K2} (6.3.2)

g(X)xi > 0, j = Щ (6.3.4.)

де (6.3.1) - векторний критерій максимізації, що визначає техніко-економічні показники вигляду: об'єм продажу, що планується, прибуток, рентабельність і пр., Ki - безліч індексів таких показників;

- векторний критерій мінімізації (собівартість, витрати і пр.), K2 - безліч індексів показників мінімізації, K = K1 ^ K 2 -;

- обмеження, що накладаються на функціонування ЛП по ресурсах, при цьому глобальні обмеження ИС (6.2.15) не використовуються або є в ЛП в числі (6.3.3);

- вектор, що визначає об'єми і номенклатуру (вигляд) продукції, що випускається ЛП.

Для рішення ВЗМП (6.3.1)-(6.3.4) будемо використовувати методи, засновані на нормалізації критеріїв і принципі гарантованого результату, розроблені в розділі 1: fn = fk(Xxk), Vk е K - оптимальна величина k-го техніко-економічного показника в точці оптимуму Xk, отриманій при рішенні ВЗМП (6.3.1)-(6.3.4) по одному k-му показнику, f k - найгірше значення k-го показника.

Внаслідок рішення ВЗМП (6.3.1)-(6.3.4) отримаємо рішення, що розпадається на два типи: перший, коли критерії (техніко-економічні показники) рівнозначні, і другої, коли той або інакший критерій для керуючого елемента (т. е. для особи, що приймає рішення) має пріоритет над іншими критеріями.

X = {xj, j = 1, N} - оптимальний набір продукції, передбачуваний до випуску за проміжок часу, що планується;

fk(X), k = 1, K - техніко-економічні показники, які будуть досягнуті при випуску

X;

Л° - оптимальний відносний рівень, який досягне ЛП при випуску X,

Л°де Ak(X) = (f(X°) - ft) / (fxk - ft), VkeK - відносна оцінка по k-му критерію;

Л° - це гарантований результат у відносних одиницях. Він показує, що в точці X всі критерії у відносних одиницях підняті до максимальної величини.

Інформація, отримана на першому етапі, необхідна для подальшого прийняття рішень на основі пріоритетного критерію. Для цього використовуються алгоритми, викладені в розділах розділу 4.

Таким чином, керуючий елемент - ЛП самостійно вирішує всі проблеми з номенклатурою і обсягами вироблюваної продукції. 2. Одноманітне відображення операцій, що здійснюються в різних видах:  2. Одноманітне відображення операцій, що здійснюються в різних видах валют, відмова від валютного розділу балансу.: Відображення банківських операцій в рахунках бухгалтерського балансу виготовляється в залежності від змісту операції, а не від вигляду валюти. Все соверша^ емие кредитними організаціями банківські операції у іноземній валюті повинні відбиватися в щоденному
ОДНООСІБНІ ПІДПРИЄМСТВА: Одноосібні підприємства - первинна форма будь-якого господарювання. Це:  ОДНООСІБНІ ПІДПРИЄМСТВА: Одноосібні підприємства - первинна форма будь-якого господарювання. Це найпростіший і самий безрасходний тип підприємства, оскільки тут відпадає необхідність в дотриманні формальності, пов'язаної з установою фірми. Єдине обмеження,
Одиниці вимірювання: При першому запуску програми 1С: Підприємство довідник автоматично:  Одиниці вимірювання: При першому запуску програми 1С: Підприємство довідник автоматично заповнюється згідно з Общероссийському класифікатором одиниць вимірювання ОК 015-94 (ОКЕИ) (затверджений постановою Держстандарту РФ № 366 26 грудня 1994 р.). Довідник Одиниці
Одиниця обкладення: - одиниця вимірювання об'єкта ( прибутковому податку - грошова:  Одиниця обкладення: - одиниця вимірювання об'єкта (по прибутковому податку - грошова одиниця країни; по земельному податку - гектар, акр).
3. Єдина тимчасова структура активних і пасивних операцій.:  3. Єдина тимчасова структура активних і пасивних операцій.: З метою адекватного відображення ліквідності балансу кредитних організацій в активі і пасиві використовується єдина структура рахунків другого порядку по термінах (де це потрібно)-до запитання: терміном на 1 день; терміном на 7 днів: терміном до 30
з 4. Едикти магістратів. Право цивільне і право преторське:  з 4. Едикти магістратів. Право цивільне і право преторське: Одна з найважливіших рис римської правової системи - дуалізм права, існування нарівні із законом, що становить цивільне право, постанов римських магістратів, так зване магістратське або преторське право (ius honorarium). Цей дуалізм
Econometric model.: Останнім часом статистичні показники, які будуть:  Econometric model.: Останнім часом статистичні показники, які будуть розглянуті трохи нижче, все частіше оцінюються фундаментальними аналітиками за допомогою різних комп'ютерних економегрических моделей [4]. По суті, це алгоритм розрахунку значень