Головна   Всі книги

1.2. Етапи розвитку маркетингу

Починаючи з середини XIX віки тенденції до неконтрольованої концентрації промислового і торгового капіталу, неврегульована торгівля, руйнівні кризи дали американським економістам підставу назвати ринок «диким».

До кінця XIX віку реакцією суспільства на такий ринок стала поява антимонопольного законодавства (Закон Шермана, США), що дозволяє регулювати підприємницьку діяльність в інтересах суспільства.

На початку XX століття (до початку 20-х років) в ряді університетів США (передусім, в Гарвардської школі бізнесу) почалися розробки теорії про інструменти управління ринком. Спочатку вважалося, що основна мета - це створення на наукових основах системи збуту товарів, тому нова наука отримала назву «дистрибьюция».

Пізніше теорія отримує більш широке трактування, охоплюючи просування, задоволення попиту, ціноутворення і т. д., і на початку 20-х років наука придбаває назву «маркетинг».

Спочатку маркетинг розвивався з деяким запізненням по відношенню до розвитку економіки, узагальнюючи ринкову практику успішно діючих фірм. На першому етапі свого розвитку маркетинг систематизував масу розрізнених фактів, пов'язував їх з умовами зовнішньої середи, виводив закономірності, надалі стали пропонуватися шляхи для вдосконалення маркетингової діяльності компаній.

Теоретичні основи

регулювання ринку

Умови

Конкуренція, насиченість пропозиції

Оптимізація ринкової діяльності фірми

Мети

регулювання ринку

Рис. 1.1. Передумови виникнення маркетингу

Регулювання підприємець ской діяльності в інтересах суспільства Проблеми збуту 1

8

Рис. 1.2. Виникнення сучасного маркетингу

На вітчизняному ринку маркетинг (микромаркетинг) в його системному вигляді з'явився спочатку на локальних ринках високотехнологічних товарів і грамотної дистрибьюції (програмних продуктів), споживчих товарів спочатку широкого асортименту (канцтовари), товарів масового попиту при активній політиці імпортування і іноземної присутності (в т. ч.

імпорт маркетингових технологій, наприклад, продукти харчування, напівфабрикати).

По мірі насичення ринку, зростання споживчої культури і капіталу успішно діючих фірм, появи проблем збуту постійно зростає і потреба в маркетингу. Маркетинг активно впроваджується в торгівлю і виробництво. З'являються елементи державного маркетингу - макромаркетинга (наприклад, на ринку озброєнь), некомерційного маркетингу (музеї, бібліотеки). У умовах глобализації економіки розвивається і мегамаркетинг, сферою економічних інтересів якого є світовою ринок. Поява нових коштів комунікації (Інтернет) привела до активізації і якісної зміни інструментарію маркетингу-просування (баннерная реклама і інш.).

Маркетингова служба на діючій фірмі створюється, як правило, по двох причинах:

під тиском ринкових обставин (проблеми збуту, посилення конкуренції і т. д.);

з ініціативи сучасних туп-менеджерів (на випередження проблем).

Впровадження маркетингу на російські ринки ускладняється, як правило, наступними причинами:

традиційністю мислення менеджерів;

низькою кваліфікацією управлінської ланки;

значною сумою первинних витрат на маркетинг, в той час як зростання прибутку, як правило, приписується службі збуту. 9.7. Етико-ноосферно зумовлене целеполагание у відношенні:  9.7. Етико-ноосферно зумовлене целеполагание відносно соціально-економічного розвитку: Життя багатьох держав в наші дні включає в себе і такий аспект, який отримав на- звання «демографічна політика», що має на увазі: епоха «стихійного» (т. е. общест- венно не контрольованого) відтворювання населення в цих державах
Етика зменшує невизначеність відносно поведінки інших і:  Етика зменшує невизначеність відносно поведінки інших і способів соціальної взаємодії: Передбачення зразків соціальної взаємодії, виникаючих з індивідуальних стратегій діяльності, т. е. як передбачаюча етична предкоординация, так і фактична координація, здійснювана такими суспільними системами, як «ринок»
Етика реклами: Жодна реклама не може продати товар повторно, якщо в перший раз:  Етика реклами: Жодна реклама не може продати товар повторно, якщо в перший раз вона обдурила очікування покупця. Несумлінна реклама якщо і може створювати деякий успіх, то він буде лише уявним і тимчасовим. Реклама повинна бути: добропорядної,
Етика як вчення про доброчесність: Об'єднувальний потенціал більш високих ціннісних якостей н:  Етика як вчення про доброчесність: Об'єднувальний потенціал більш високих ціннісних якостей н суспільних благ сам є суспільним благом і капіталом, який витікає з цих благ і ціннісних якостей, коли вони реалізовуються людьми. Об'єднання є властивість матеріальних
5.5. Етика аудитора: Етика - це система норм етичної поведінки людини або:  5.5. Етика аудитора: Етика - це система норм етичної поведінки людини або якої-небудь суспільної або професійної групи. Здавна відоме таке поняття, як лікарська етика, а аудитор - це також своєрідний лікар, тільки об'єктом його благотворного
Етап зрілості: У якийсь момент темпи зростання збуту товару почнуть сповільнюватися -:  Етап зрілості: У якийсь момент темпи зростання збуту товару почнуть сповільнюватися - почнеться етап зрілості. За часом цей етап звичайно протяженнее попередніх і ставить складні задачі в області управління маркетингом. Більшість товарів, що є на ринку знаходяться
Етапи тактичної операції «Огляд місця випадку»:  Етапи тактичної операції «Огляд місця випадку»: Характеристика тактичної операції «Огляд місця випадку» буде неповною, якщо не будуть розглянуті етапи її виробництва, аналіз яких необхідний для оптимізації процесу її підготовки і реалізації. А. В. Дулов затверджує, що при визначенні