На головну сторінку   Всі книги

57. Факторинг, його економічний зміст і значення

Банківський продукт - взаємопов'язаний комплекс специфічних банківських послуг, наданих клієнту в певній послідовності і що задовольняють його конкретну фінансову потребу. До основних видів нетрадиційних банківських продуктів можна віднести: лізинг, факторинг, форфейтинг, довірче управління.

Факторинг являє собою різновид торгово-комісійної операції, що поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта. Основою факторингової операції є купівля банком рахунків-фактур постачальника на відвантажену продукцію (виконану роботу, надану послугу) на умовах негайної оплати і передача постачальником банку права вимоги платежу з дебітора. Винагорода банку за факторинг складається з відсотка по факторингу (який визначається виходячи з часу між датою зарахування платежу постачальнику і датою надходження платежу від покупця) і плати за обслуговування.

Банки купують рахунки-фактури постачальника, як правило, на умовах негайної оплати 80 % вартості рахунків-фактур. 20 Що Залишилися % виплачуються банком (за вирахуванням відсотків і комісії за послуги) після отримання платежу від дебітора або незалежно від надходження платежу дебітора.

У світовій практиці відомі два вигляду факторингу:

1. Відкритий (конвенційний) факторинг. Постачальник вказує на своїх рахунках, що вимога був продано банку. Він в свою чергу буває з правом регресу, т. е. правом зворотної вимоги платежу з постачальника, або без права регресу.

2. Конфіденційний (прихований) факторинг. Ніхто з контрагентів постачальника не обізнаний про кредитування його продажу.

При укладенні договору факторингу банк не вимагає надання застави, відкриття розрахункових рахунків постачальника і його дебіторів в одному з своїх відділень, а також не проводить тривалої перевірки платоспроможності клієнта. Факторинг дозволяє прискорити отримання платежів постачальником від своїх контрагентів, гарантує оплату рахунків, знижує витрати по обліку рахунків-фактур у постачальника, забезпечує своєчасність надходження платежів постачальникам при фінансових ускладненнях покупця, поліпшує фінансові показники постачальника. При факторингу банк бере на себе значну частину ризиків свого клієнта. Для їх мінімізації банки визначають ліміти заборгованості платника, встановлюють ліміти відвантаження товарів постачальнику, проводять страхування по окремих операціях. При факторингу також страхувальний мірою для банку є розподіл кредитного ризику між великою кількістю дебіторів постачальника. За рахунок цього знижується імовірність того, що сума грошових коштів, видана банком постачальнику, не буде повернена повністю. Відсоток по факторингу звичайно вище на 2-3 пункти процентної ставки, вживаної банком по короткостроковому кредиту.

Факторинг сприяє розв'язанню кризи платежів. Підприємства, ті, що користуються факторингом страхуються від неплатежів постачальників, а банки мінімізують цей ризик. 2 Чинники інфляції: Інфляція зумовлена внутрішніми і зовнішніми причинами. Серед:  2 Чинники інфляції: Інфляція зумовлена внутрішніми і зовнішніми причинами. Серед внутрішніх причин (чинників) розрізнюють грошові (монетарні) і негрошові компоненти. Для розгляду грошових причин необхідно звернутися до рівняння обміну. Рівняння Фішера, MV= PQ,
ЧИННИКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ.: Кожний учасник прийняття рішення про закупівлю привносить в процес свої:  ЧИННИКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ.: Кожний учасник прийняття рішення про закупівлю привносить в процес свої особисті мотивації, сприйняття і переваги. Все це залежить від віку конкретної особи, рівня його доходів, утворення, службового положення, типу його особистості і готовності
Чинники і форми вияву інфляції.: Сучасна інфляція не тільки характеризується падінням:  Чинники і форми вияву інфляції.: Сучасна інфляція не тільки характеризується падінням купівельної здатності грошей в зв'язку із зростанням цін, але і зумовлена протиріччями процесу виробництва, породженими різними чинниками (причинами) як в сфері виробництва і
Чинники економічного роста:: - чинники пропозиції - природні і трудові ресурси, капи:  Чинники економічного роста:: - чинники пропозиції - природні і трудові ресурси, капи- тал, технології; - чинники попиту - рівень цін, споживчі витрати, інвестиції, госрасходи, чистий експорт; - чинники розподілу - раціональність і повнота вовле
з 1. Чинник раптовості, його значення і форми використання в:  з 1. Чинник раптовості, його значення і форми використання в розслідуванні: "Чинник раптовості", "раптовість" - терміни, вельми поширені в криміналістичній і процесуальній літературі. Вживаються вони звичайно в зв'язці з вказівкою на ту або інакшу слідчу дію як характеристика
Факторний аналіз прибутку від продажу і його вплив на управління:  Факторний аналіз прибутку від продажу і його вплив на управління прибутком: Найважливішою складовою показника прибутку підприємства є прибуток від продажу продукції. Цей показник розраховується по формулі: де - виручка від продажу продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизів і інших непрямих
Чинник Інтернету: Інтернет є природним засобом для створення інформації,:  Чинник Інтернету: Інтернет є природним засобом для створення інформації, доступної великій кількості людей, і можливості, які він пропонує для маркетингу акцій використовуються ще не до кінця. Але будьте обережні. Міжнародний характер Інтернету