Головна   Всі книги

Чинник Інтернету

Інтернет є природним засобом для створення інформації, доступної великій кількості людей, і можливості, які він пропонує для маркетингу акцій використовуються ще не до кінця. Але будьте обережні.

Міжнародний характер Інтернету також робить його ідеальним засобом для тих, хто намагається просунути акції дутих підприємств, які не задовольняють вимогам лістинга будь-якої шановної фондової біржі.

Однак при належному використанні Інтернету може поліпшити доступ до нових емісій акціонерного капіталу для звичайної публіки. Поважні онлайновие брокери і банки можуть розповсюджувати акції, які доступні для підписки серед їх клієнтів.

Інтернет може робити замах на область нових емісій і іншим способом, про що свідчить приклад з Freeserve. Початок нового тисячоліття відмічений потоком нових емісій - в основному на ринку AIM - компаній, зайнятих у тому або інакшому вигляді інтернету-бізнесу. Наявність в назві компанії позначень «.net» або «. стільники», мабуть, досить для того, щоб забезпечити ринкову капіталізацію на багато які МІЛЬЙОНИ фунтів стерлінгів для підприємств, які нико- гда не займалися так прозаїчною справою, як отримання прибутку. Подібно більшості випадків біржової моди, ентузіазм інвесторів у відношенні так званих компаний-доткомов (dotcom) часто не знає меж. Інвестори схильні забувати, що сама природа Інтернету, який дозволяє використати нові ідеї з дивною швидкістю, сприяє виникненню конкурентів і імітаторів і підриває положення новатора з точно такою ж швидкістю. На переломі тисячоліття широко передбачалися прикрощі, і, здається, їх виникнення більш ніж ймовірно. ЧИННИКИ НАВКОЛИШНЬОГО ОТОЧЕННЯ.: Покупці товарів промислового призначення знаходяться під сильним:  ЧИННИКИ НАВКОЛИШНЬОГО ОТОЧЕННЯ.: Покупці товарів промислового призначення перебувають під сильним впливом таких чинників поточної і очікуваної економічної обстановки, кик рівень первинного попиту, економічна перспектива і вартість отримання позик. По мірі зростання рівня
1.3. Чинники, що обмежують використання коефіцієнтів:  1.3. Чинники, що обмежують використання коефіцієнтів: Відносні показники капіталізації: капіталізація на перевезення (підприємства транспорту, наприклад, Новороссийськоє морське пароплавство мало значення показника на 1995 р. 22 тис. крб./т), на потужність (енергетика), на випуск (таллургические і
6.2. Фактори маркетингового ціноутворення: Із двоїстої природи ціни випливає, що головними ціноутворюючими:  6.2. Фактори маркетингового ціноутворення: Із двоїстої природи ціни випливає, що головними ціноутворюючими факторами є вартість (витрати) і потребительная вартість (здатність задовольняти потреби) конкретного товару. На практиці вони виявляються в можливості пропозиції
Чинники культурного порядку: Саме великий і глибокий вплив на поведінку споживача надають:  Чинники культурного порядку: Саме великий і глибокий вплив на поведінку споживача надають чинники культурного рівня. Чинники культурного порядку - культура, субкультура, соціальне положення. Культура - набір основних цінностей, представлень, бажань і поведінки,
2 Чинники інфляції: Інфляція зумовлена внутрішніми і зовнішніми причинами. Серед:  2 Чинники інфляції: Інфляція зумовлена внутрішніми і зовнішніми причинами. Серед внутрішніх причин (чинників) розрізнюють грошові (монетарні) і негрошові компоненти. Для розгляду грошових причин необхідно звернутися до рівняння обміну. Рівняння Фішера, MV= PQ,
6.3. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ: Груба кількісна теорія звичайно передбачає, що грошова маса:  6.3. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ: Груба кількісна теорія звичайно передбачає, що грошова маса визначається екзогенно, так що причинно-слідчі зв'язки носять односторонній характер. Якщо до і у являють собою константи, то передбачається, що/зростання грошової маси
з 1. Чинник раптовості і форми його використання в процесі:  з 1. Чинник раптовості і форми його використання в процесі розслідування: «Чинник раптовості», «раптовість» - терміни, вельми поширені в криміналістичній і процесуальній літературі. Вживаються вони звичайно в зв'язці з вказівкою на ту або інакшу слідчу дію як характеристика моменту його