На головну сторінку   Всі книги

16. Фінансові операції комерційних банків. Факторинг

Факторинг - це різновид торгово-комісійної операції, пов'язаної з кредитуванням оборотних коштів. Факторинг являє собою інкасування дебіторської заборгованості покупця і є специфічним різновидом короткострокового кредитування і посередницької діяльності.

Факторинг включає в себе:

стягнення (інкасування) дебіторської заборгованості покупця;

надання продавцю короткострокового кредиту;

звільнення продавця від кредитних ризиків по операціях.

Основною метою факторингу є отримання коштів негайно або в термін, визначений договором. У результаті продавець не залежить від платоспроможності покупця. Банк укладає договір з покупцем про гарантування його платежів у разі виникнення фінансових труднощів або з продавцем і покупцем про перепоступку не оплачених в термін платіжних документів факторинговому відділу банку. Операції факторингу в Російській Федерації регулюються розділом 43 «Фінансування під поступку грошової вимоги» ГК РФ.

За договором фінансування під поступку грошової вимоги одна сторона (фінансовий агент) передає іншій стороні (клієнту) грошові кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржнику), витікаючої з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт переуступає або зобов'язується поступитися фінансовому агенту цією грошовою вимогою (ст. 824 ГК РФ).

Фінансовими агентами можуть бути банки і інакші кредитні організації, що мають дозвіл (ліцензію) на здійснення даного виду діяльності, т. е. факторингу.

Предметом поступки, під яку надається фінансування, може бути як грошова вимога, термін платежу по якому вже наступив (існуюча вимога), так і право на отримання грошових коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Подальша поступка грошової вимоги фінансовим агентом не допускається, якщо інакше не передбачене в договорі.

Боржник зобов'язаний зробити платіж конкретному фінансовому агенту при умові, що він отримає від клієнта або від фінансового агента письмове повідомлення про поступку грошової вимоги даному фінансовому агенту і в повідомленні визначено належна виконанню грошова вимога, а також вказаний фінансовий агент, якому повинен бути зроблений платіж.

На прохання боржника фінансовий агент зобов'язаний в розумний термін представити боржнику доказу того, що поступка грошової вимоги даному фінансовому агенту дійсно мала місце.

У разі звертання фінансового агента до боржника з вимогою зробити платіж боржник має право пред'явити до заліку свої засновані на договорі з клієнтом грошові вимоги, які вже були у боржника до часу отримання ним повідомлення про поступку вимоги фінансовому агенту.

Взаємовідносини банку і продавця по факторингу регулюються договором, який називається «договір фінансування під поступку грошової вимоги». При його висновку банк перевіряє кредитоспроможність продавця і покупця і з урахуванням цього визначає граничну суму по операціях факторингу, в межах якої постачання товарів може проводитися без ризику неотримання платежу. У рамках даної суми банк автоматично оплачує переуступаемие йому платежі. Договір може бути відкритим і закритим (конфіденційним). При відкритому договорі дебітор повідомляє про участь в факторинговій операції, при закритому - дебітори не ставляться в популярність про наявність факторингового договору. У договорі так само обмовляється, передбачено чи ні право регресу, т. е. зворотної перепоступки вимог (повернення їх до продавця).[15]

Факторинг здійснюється таким чином (див. малюнок 16.1):

Підприємство купує продукцію у постачальника.

Банк придбаває у господарюючого суб'єкта-продавця право на стягнення дебіторської заборгованості покупця продукції (робіт, послуг).

Протягом 2 - 3 днів банк перелічує господарюючому суб'єкту-продавцю 70 - 90 % суми грошових коштів за відвантажену продукцію в момент пред'явлення платіжних документів.

Компанія-покупець здійснює платіж по рахунках. Якщо платіж був заримований, то нараховуються пені, які є доходом банку-факторингу.

Банк перелічує компанії-продавцю 10, що залишилися - 30 % суми рахунків за вирахуванням відсотків і комісійної винагороди.

Малюнок 16.1 Схема факторингової операції

Вартість факторингового обслуговування залежить від вигляду послуг, фінансового положення клієнта і т. п. При визначенні плати за факторинг потрібно вийти з прийнятого сторонами відсотка за кредит і середнього терміну перебування коштів в розрахунках з покупцями. Фінансові ресурси і фонди як об'єкт фінансових відносин:  Фінансові ресурси і фонди як об'єкт фінансових відносин: Фінансова наука розглядає фінанси не тільки як економічну категорію, тобто сукупність специфічних виробничих відносин, але і підкреслює їх матеріальне втілення у вигляді цільових фондів грошових коштів. Ці фонди виступають
1.4. Фінансові ресурси: Матеріально-речовинним втіленням об'єктивною економічною:  1.4. Фінансові ресурси: Матеріально-речовинним втіленням об'єктивної економічної категорії "фінанси" і носієм фінансових відносин є фінансові ресурси. Оскільки фінанси являють собою економічні відносини, опосередковані грошима, під
2 Фінансові ресурси: Матеріальною основою фінансових відносин є фінансові:  2 Фінансові ресурси: Матеріальною основою фінансових відносин є фінансові ресурси. Фінансові ресурси - це сукупність доходів і надходжень, що знаходяться в розпорядженні суб'єкта господарювання. Фінансові ресурси призначені для виконання фінансових
Фінансові ресурси: - грошові доходи, накопичення і надходження, що формуються в руках:  Фінансові ресурси: - грошові доходи, накопичення і надходження, що формуються в руках суб'єктів господарювання і госуда^тва і призначені на цілі розширеного відтворювання, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб, потреб
2.4. Фінансові розрахунки на ринку цінних паперів (РЦБ):  2.4. Фінансові розрахунки на ринку цінних паперів (РЦБ): Ринок цінних паперів (акцій, облігацій, фьючерсов, опціонів і пр.) надає зацікавленим обличчям можливості для вигідного вкладення або залучення грошей. Особливу роль на цьому ринку грають спекулянти. Вони отримують доходи на операціях, комбінуючи
ФІНАНСОВІ ВТРАТИ: ЦЕ ПРЯМИЙ ГРОШОВИЙ ЗБИТОК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З НЕПЕРЕДБАЧЕНИМИ ПЛАТЕЖАМИ,:  ФІНАНСОВІ ВТРАТИ: ЦЕ ПРЯМИЙ ГРОШОВИЙ ЗБИТОК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З НЕПЕРЕДБАЧЕНИМИ ПЛАТЕЖАМИ, ВИПЛАТОЮ ШТРАФІВ, СПЛАТОЮ ДОДАТКОВИХ ПОДАТКІВ, ВТРАТОЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ. КРІМ ТОГО, ФІНАНСОВІ ВТРАТИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИ НЕДООТРИМАННІ АБО неОТРИМАННІ ГРОШЕЙ З
Фінансові піраміди: У середині сімдесятих AmWay і інші MLM- компанії зазнали:  Фінансові піраміди: У середині сімдесятих AmWay і інші MLM- компанії зазнали незаслуженого гоніння з боку Федеральної комісії з торгівлі. Причиною тому стали фінансові афери, що частішали. Під виглядом MLM-компаній стали з'являтися і «зникати» так