На головну сторінку   Всі книги

Форфетування

- купівля банком або компанией-форфетером на повний термін на зазделегідь обумовлених умовах векселів (тратт), інших фінансових документів (поступка дебіторської заборгованості експортера форфетеру).

Відмінності форфейтингу від факторингу полягають в наступному: 1) він більш довгостроковий (термін погашення дебіторської заборгованості - до декількох років); 2) є одноразовою операцією (при факторингу ж встановлюються постійні зв'язки клієнта з чинником); 3) завжди має міжнародний характер; 4) не передбачає права регресу форфейтера до експортера у разі відмови імпортера від погашення заборгованості; 5) в зв'язку з останнім ризик форфейте- ра вище, ніж у чинника і, отже, форфейтинг дорожче; 6) наявність повторного рика дебіторської заборгованості при форфейтингу, на відміну від факторингу.

Загальні переваги факторингу і форфейтингу: внаслідок продажу портфеля боргових вимог спрощується структура балансу фірми- експортера, скорочуються терміни инкассації вимог, бухгалтерські і адміністративні витрати. з6. ФОРМАЛЬНЕ PARI НСТВО ГРОМАДЯН ПІ РГД ЗАКОНОМ І СУДОМ:  з6. ФОРМАЛЬНЕ PARI НСТВО ГРОМАДЯН ПІ РГД ЗАКОНОМ І СУДОМ: У одному нз перших законодавчих актів французької буржуазії, що прийшла до влади - «Декларації прав людини і громадянина» - (1789) було проголошено: «Люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах» (ст. 1). Ідея рівності в правах
Формальна освіта: Підлітком Уолт бачив в своєму братові Рої, що замінив йому батька, приклад:  Формальна освіта: Підлітком Уолт бачив в своєму братові Рої, що замінив йому батька, приклад для наслідування. Коли учбовий рік кінчився, Дісней вельми неохоче поїхав в Чікаго, де восени 1917 року пішов в середню школу Мак-Кинли. Він також записався на вечірнє відділення
ФОРМАЛЬНА СИЛЛОГИСТИКА І ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ СОФІСТИКИ:  ФОРМАЛЬНА СИЛЛОГИСТИКА І ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ СОФІСТИКИ: Формальної силлогистикой прийнято називати вчення про систему силлогистических умовиводів (силогізмів), заснованої на правилах формальної логіки. Силлогистическое умовивід складається з трьох термінів в формі думок: двох посилок і одного висновку
Формальна екстраполяція: базується на припущенні і збереженні в майбутньому минулих і:  Формальна екстраполяція: базується на припущенні і збереженні в майбутньому минулих і справжніх тенденцій розвитку об'єкта
Форма концептуального бізнес-плану: Найменування бізнесу-проекту: 1. Загальні відомості про:  Форма концептуального бізнес-плану: Найменування бізнесу-проекту: 1. Загальні відомості об бизнес-планеФирма/организацияЦель розробки бизнес. Цілі, що намічуються в бизнес-планеГлавная цельВспомогательние цели3. Стратегія досягнення мети 1.2. Аналіз сильних і слабих сторін 4.1.
23. Форма державного пристрою: Під формою державного пристрою розуміють:  23. Форма державного пристрою: Під формою державного пристрою розуміють адміністративно-територіальну організацію державної влади, характер взаємовідношенні між державою і становлячими його частинами, між окремими частинами держави, між центральними і
ФОРМА ДЕРЖАВИ: Державний устрій шляхетской Мови Посполі- тієї. Шляхетская Мова:  ФОРМА ДЕРЖАВИ: Державний устрій шляхетской Мови Посполі- тієї. Шляхетская Мова Посполітая (республіка) являла собою різновид станової монархії: нарівні з монархом в здійсненні державної влади брала участь шляхта, яка очолювала над