На головну сторінку   Всі книги

Форми кредиту

Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою і певною мірою з суттю кредитних відносин. Структура кредиту включає кредитора, позичальника і позичену вартість, тому форми кредиту можна розглядати в залежності від характеру: позиченої вартості; кредитора і позичальника; цільових потреб позичальника.

У залежності від позиченої вартості доцільно розрізнювати товарну, грошову і змішану (товарно-грошову) форми кредиту.

Товарна форма кредиту історично передує його грошовій формі. Першими кредиторами були суб'єкти, що володіють надлишками предметів споживання. У пізній історії відомі випадки кредитування землевласниками селян в формі зерна, інших сільськогосподарських продуктів до збору нового урожаю.

У сучасній практиці товарна форма кредиту не є основоположною. Переважною формою виступає грошова форма кредиту, однак застосовується і його товарна форма.

Грошова форма кредиту - найбільш типова, переважаюча в сучасному господарстві, оскільки гроші є загальним еквівалентом при обміні товарних вартостей, універсальним засобом звертання і платежу. Дана форма кредиту активно використовується як державою, так і окремими громадянами, всередині країни і у зовнішньому економічному обороті.

Змішана (товарно-грошова) форма кредиту часто використовується в економіці країн, що розвиваються, що розраховуються за грошові позики періодичним постачанням своїх товарів (переважно у вигляді сировинних ресурсів і сільськогосподарських продуктів).

Банківська форма кредиту - найбільш поширена форма. Це означає, що саме банки частіше за все надають свої позики суб'єктам, потребуючим у тимчасовій фінансовій допомозі. По об'єму позика при банківській формі кредиту значно більше позик, що видаються при кожній з інших його форм, оскільки банк є особливим суб'єктом, основним заняттям якого частіше за все стає кредитування.

Перша особливість банківської форми кредиту складається в тому, що банк оперує не стільки своїм капіталом, скільки залученими ресурсами.

Друга особливість полягає в тому, що банк позичає незайнятий капітал, тимчасово вільні грошові кошти, вміщений в банк господарюючими суб'єктами на рахунки або у внески.

Третя особливість даної форми кредиту характеризується тим, що банк позичає не просто грошові кошти, а гроші як капітал.

При господарській (комерційної) формі кредиту кредиторами виступають господарські організації (підприємства, фірми, компанії). Поняття «комерційний» означає торговий, т. е. те, що утворилося на базі особливих умов продажу товарів.

При товарній формі господарського кредиту відстрочка оплати служить продовженням процесу реалізації продукції, позичається вартість, що не тимчасово вивільнилася, а звичайний товар з відстрочкою платежу.

При грошовій формі господарського кредиту його джерелом

14

виступають грошові кошти, що тимчасово вивільнилися з господарського обороту.

Державна форма кредиту виникає в тому випадку, якщо держава як кредитор надає кредит різним суб'єктам.

При міжнародній формі кредиту склад учасників кредитної операції не міняється, в кредитні відносини вступають ті ж суб'єкти (банки, підприємства, держава і населення), однак відмітною ознакою даної форми є приналежність одного з учасників до іншої країни.

Цивільна форма кредиту заснована на участі в кредитній операції як кредитор окремих громадян, приватні особи.

Форми кредиту можна також розрізнювати в залежності від цільових потреб позичальника. У зв'язку з цим виділяються дві форми: продуктивна і споживча форми кредиту.

Продуктивна форма кредиту пов'язана з особливістю використання вилучених від кредитора коштів. Цій формі кредиту властиве використання позики на меті виробництва і звертання, на продуктивні цілі.

У окремих випадках використовуються і інші форми кредиту, зокрема: пряма і непряма; явна і прихована; стара і нова; основна (переважна) і додаткова; розвинена і нерозвинена і інш.

Пряма форма кредиту відображає безпосередню видачу позики її користувачу, без опосредуемих ланок. Непряма форма кредиту виникає, коли позика береться для кредитування інших суб'єктів.

Під явною формою кредиту розуміється кредит під зазделегідь обумовлені цілі. Прихована форма кредиту виникає, якщо позика використана на цілі, не передбачені взаємними зобов'язаннями сторін.

Стара форма кредиту - форма, що з'явилася на початку розвитку кредитних відносин.

До нових форм кредиту можна віднести лізинговий кредит. Об'єктом забезпечення стають не тільки традиційне нерухоме майно, але і сучасні види техніки, нові товари, що є ознакою сучасного життя (автомобілі, яхти, відеоапаратура, що дорого коштує, комп'ютери).

Основна форма сучасного кредиту - грошовий кредит, в той час як товарний кредит виступає як додаткова форма, яка не є другорядною.

Розвинена і нерозвинена форми кредиту характеризують міру його розвитку. У цьому значенні ломбардний кредит називають допотопним, «нафталиновим» кредитом, не відповідним сучасному рівню відносин. Форми, міжнародних розрахунків.: Світова практика виробила такі форми і методи, як інкасо,:  Форми, міжнародних розрахунків.: Світова практика виробила такі форми і методи, як інкасо, акредитив, банківський переказ, авансові розрахунки, розрахунки по відкритому рахунку, а також розрахунки у вигляді векселів і чеків. У останні десятиріччя з'явився новий засіб кредитні
Форми міжнародних економічних відносин: Світове господарство - це глобальна економіка, зв'язуюча:  Форми міжнародних економічних відносин: Світове господарство - це глобальна економіка, зв'язуюча національні господарства в єдину систему міжнародним розподілом праці. У світовому господарстві складаються міжнародні економічні відносини. Вони існують в НАСТУПНИХ ФОРМАХ:
1. Форми міжнародної співпраці е області природокористування і:  1. Форми міжнародної співпраці е області природокористування і охорони навколишнього середовища.: У політичних, правових і інших джерелах міжнародні екологічні проблеми невиправдано зводяться переважно до питань міжнародної охорони навколишнього природного середовища, окремих її елементів і компонентів. Міжнародні відносини по
19. Форми міжнародного кредиту.: По джерелах розрізнюють а) внутр; б) иностран і в) змішане:  19. Форми міжнародного кредиту.: По джерелах розрізнюють а) внутр; б) иностран і в) змішане кредитування внеш торгівлі. По назнач-ю (яка внешнеек операція покривається за рахунок позикових ср-в): а) коммерч-е кредити - обслуговують внеш торг-лю і послуги; б) фин-е кредити - на прямі
Форми міжнародного довгострокового кредиту: У практиці міжнародної торгівлі довгострокове кредитування імпорту:  Форми міжнародного довгострокового кредиту: У практиці міжнародної торгівлі довгострокове кредитування імпорту здійснюється в основному в наступних формах: двосторонні урядові кредити; позики на пільгових умовах по лінії надання допомоги; змішаний міжнародний кредит;
35. Форми кредитних відносин: загальна характеристика.:  35. Форми кредитних відносин: загальна характеристика.: Форми кредиту можна виділяти за різними принципами: 1. по характеру учасників кредитної операції 2. по об'єктах кредиту 3. по меті кредиту Є поняття форм кредитів і видів, це не одне і також! По об'єктах кредиту на вигляд вартості, що позичається: 1.
Форми кредиту: Позики можуть надаватися як в товарній, так і грошової формах.:  Форми кредиту: Позики можуть надаватися як в товарній, так і грошової формах. Товарною формою кредиту є комерційний кредит. Комерційний кредит - це кредит, що надається виробниками-продавцями споживачам-покупцям в формі відстрочки платежу