На головну сторінку   Всі книги

81. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку

Під інструментом грошово-кредитної політики розуміють засіб, спосіб впливу центрального банку як органу грошово-кредитного регулювання на об'єкти грошово-кредитної політики.

У світовій економічній практиці центральні банки використовують наступні основні інструменти грошово-кредитної політики:

- зміна нормативу обов'язкових резервів;

- процентну політику центрального банку, т. е.

зміна механізму запозичення коштів комерційними банками у центрального банку або депонування коштів комерційних банків в центральному банку;

- операції з державними цінними паперами на відкритому ринку.

Обов'язкові резерви являють собою процентну частку від зобов'язань комерційного банку. Ці резерви комерційні банки зобов'язані хранитьв центральному банку і забезпечують їм достатню ліквідність у разі масового вилучення депозитів, що дозволяє запобігти неплатоспроможності комерційного банку і тим самим захистити інтереси його клієнтів, вкладників і кореспондентів.

Зміна нормативу обов'язкових резервів впливає на грошову пропозицію за допомогою мультипликатора. Всі інші інструменти грошово- кредитної політики безпосередньо впливають на розмір грошової бази.

Процентна політика центрального банку проводиться у двох напрямах: регулювання позик комерційних банків у центрального байка і депозитна політика центрального банку, яка ще може бути названа політикою облікової ставки або ставки рефінансування.

Операції центрального банку на відкритому ринку в цей час є в світовій економічній практиці основним інструментом грошово- кредитної політики. Центральний банк продає або купує але зазделегідь встановленому курсу цінні папери, в тому числі державні, формуючий внутрішній борг країни. Цей інструмент вважається найбільш гнучким інструментом регулювання кредитних вкладень і ліквідності комерційних банків. Інтеграційне зростання: виявляється у встановленні м'якого або жорсткого контролю над:  Інтеграційне зростання: виявляється у встановленні м'якого або жорсткого контролю над партнерами, клієнтами і конкурентами, в цілеспрямованому впливі на їх поведінку. Відповідно до цього розрізнюються три типи інтеграції: регресивна - здійснення контролю за
Інтеграційне зростання: виявляється у встановленні м'якого або жорсткого контролю над:  Інтеграційне зростання: виявляється у встановленні м'якого або жорсткого контролю над партнерами, клієнтами і конкурентами, в цілеспрямованому впливі на їх поведінку. Відповідно до цього розрізнюються три типи інтеграції: регресивна - здійснення контролю за
ІНТЕГРАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ:  ІНТЕГРАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ: економічний показник, що відображає використання целосменного і внутрисмен- ного часу роботи обладнання. Розраховується як твір використання змінного режиму роботи обладнання і його завантаження. Наприклад, при завантаженні обладнання,
Інсулінова гіпотеза і цукор: У останні десятиріччя серед фахівців склалася тверда думка,:  Інсулінова гіпотеза і цукор: У останні десятиріччя серед фахівців склалася тверда думка, що інсулін є вирішальним чинником, що визначає нашу форму і вагу. Інсулін - це гормон, особливого роду ключ, який відкриває двері перед глюкозою, щоб вона могла попасти з
2.2 Інструменти ринку: У цей час на міжнародному ринку Форекс активно торгуються:  2.2 Інструменти ринку: У цей час на міжнародному ринку Форекс активно торгуються ледве більш 20 hard currency - національних валют провідних країн миру і їх крос-курсів. Будь-яка велика брокер-ская фірма, що спеціалізується на ринку Форекс, надасть Вам список
Інструменти реалізації межбюджетних відносин: Межбюджетние відношення - це сукупність відносин всередині бюджетної:  Інструменти реалізації межбюджетних відносин: Межбюджетние відношення - це сукупність відносин всередині бюджетної системи країни, що включає як основні функціональні елементи розмежування доходів і витрат між рівнями бюджетної системи, розподіл доходів між рівнями
Інструменти і методи грошово-кредитної політики: Під інструментами грошово-кредитної політики розуміють операції і:  Інструменти і методи грошово-кредитної політики: Під інструментами грошово-кредитної політики розуміють операції і способи, за допомогою яких ЦБ може змінювати банківські резерви, грошову масу і об'єми кредитування економіки. Інструменти грошово-кредитної політики: 1. Операції на відкритому ринку