Головна   Всі книги

22. Конкуренція: її суть, види і роль. Незавершена конкуренція

Суть конкуренції складається в тому, що вона являє собою найскладніший механізм суперництва між всіма учасниками ринку за вигідні для себе умови виробництва, купівлі і продажу. style='text-align:justify;text-indent:22.7 pt' > З одного боку, конк-ция виступає як закон, в якому виражаються істотні,, стійкі причинно-слідчі зв'язки, що повторюються між учасниками ринку в процесі їх суперництва і боротьби за виживання і економічне процвітання.

З іншою, механізм конкуренції - це економічна війна всіх проти всіх. Можна виділити 3 основних фронту боротьби:1. К. серед продавців;2. К. серед покупців; 3. К. між продавцями і покупцями. Роль конкуренції в функціонуванні ринкового механізму виключно велика.1. Через дію зак. ст-ти і зак. попиту і предл-ния К. зіставляє індивідуальні витрати з ринковими (з ОНЗТ); 2. К. спонукає до обліку потреб ринку як з боку покупців, так і з боку продавців; 3. К. породжує механізм саморегулирования ринку через механізм коливань цін, через вплив і на попит, і на пропозиції; 4. Ф-ция ринкового розміщення ресурсів;5. К. породжує серед товаровиробників або пристосовництво поведінка (модернізація произ-ва тому, що цим займається конкурент), або забезпечуюча поведінка (стабілізація позицій на ринку в тривалу перспективу), або новаторська поведінка (перемога за рахунок новацій); 6. Контролююча ф-ция: всі стежать за тим, щоб ніхто не міг забезпечити собі максимальну вигоду за рахунок другого.7. Стимулююча ф-ция: К. спонукає кожного виробника підвищувати ефф-сть свого пр-ва, економити всі види витрат і ресурсів; 8. К. забезпечує економічну свободу кожному учаснику ринку. Класифікація конкуренції: - По сферах: внутрішньогалузева коня - формує єдину по галузі ринкову ціну; міжгалузева коня - формує єдину рівноважну ціну виробництва на макроекономічному рівні і тим самим виконує регулюючу функцію, забезпечуючи рівний прибуток на рівний капітал і макроекономічну ринкову равновесие.- По характеру: довершена конкуренція - це такий стан ринкової системи господарювання коли: 1. на ринку безліч покупців і продавців, і жодна група не може впливати на положення і зміну ринкової кон'юнктури; 2. для продажу пропонуються однакові, однорідні товари і послуги; 3. жоден учасник ринку не знає про ринок більше, ніж інші, т. е. мають рівну і повну інформацію про ринок; 4. покупці і продавці можуть спокійно виходити на ринок і покидати його. Незавершена конкуренція - це такий стан ринкової системи господарювання, при якій порушується хоч би одна з вказаних вище ознак довершеної конкуренції. Форми несоверш. конк-ції: монополістична (на ринку багато фірм, кажд. діє на свій страх і ризик, основа - диффер-ция продукції по кач-ву, ур. корисність і інш.); олігополія (на ринку добродіїв. неск-до круп. фірм, будь-яка дія 1 фірми визив. відповідь. реакцію інш. Може виникнути і запеклий. соперн-у і угоди - концерни, картелі); чиста монополія (1 фірма отвеч за 1 галузь); монопсония (1 покупець на ринку). Важливим кр-рием несовершен. конк-ції явл-ця частка недосконалості - ознака, харак-щий силу монопольної влади. Вона измер-ця за допомогою індексу А. Лернера: М=(Рм-МС)/Рм (0New Roman","serif"' > Довершений. конк-ция Багато дрібних однорідна Немає труд-тей Рівний до всієї

Монополіст. конк-ция Багато дрібних різнорідна Немає труд-тей Некотор. затруд-ния

олигополия Неськ-до великих По-різному- або однород.

Отдельн. препятст. Некотор. огран-ия

монополія 1 Уникал. продукція Непреод. бар'єри Некотор. огран-ия

Антімонопол. закон-у разраб-ця гос-вом д/ підтримку балансу м/у конк-цией і монополізмом з метою підтримки конк-ції, а не знищення великого произ-ва. Консолідована фінансова звітність: фінансова звітність групи компаній, складена як фінансова:  Консолідована фінансова звітність: фінансова звітність групи компаній, складена як фінансова звітність єдиної компанії. Група - група з двох або більше за компанії, де одна компанія (материнська) контролює всі інші (дочірні). Материнська компанія - компанія,
КОНСОЛІДАЦІЯ В НИЖНЬОМУ МАНХЕТТЕНЕ: На початку січня 1955 року, невдовзі після оголошення про об'єднання,:  КОНСОЛІДАЦІЯ В НИЖНЬОМУ МАНХЕТТЕНЕ: На початку січня 1955 року, невдовзі після оголошення про об'єднання, Джек дав мені ще одне важливе завдання: з'ясувати, що можна зробити для створення нової штаб-квартири «Чейза». Вже протягом якогось часу було ясно, що нам необхідно об'єднати
Консолідація.: Підприємство повинно представляти звітність з урахуванням звітності:  Консолідація.: Підприємство повинно представляти звітність з урахуванням звітності дочірніх підприємств і підприємств з участю іноземного капіталу і виключенням залишків по взаємних розрахунках і вкладеннях. Чому ж ці принципи віднесені до діяльності фінансової
3.5. 1. Консервація основних коштів: На сьогоднішній день на балансах багатьох підприємств рахується велике:  3.5. 1. Консервація основних коштів: На сьогоднішній день на балансах багатьох підприємств рахується велика кількість невживаних основних коштів і виробничого обладнання. Не задіяні у виробничому процесі основні кошти і обладнання не приносять фінансової
41. Консенсуальні договори в римському праві: загальна характеристика.:  41. Консенсуальні договори в римському праві: загальна характеристика.: Консенсуальний контракт (contractae consensu) - договір, який вважався укладеним з моменту досягнення сторонами простої угоди (nudus consensus). Передача речі розглядалася вже як виконання консенсуального контракту. Консенсуальні
Коносамент: - це документ, що видається фрахтувальником (пароходной компанією):  Коносамент: - це документ, що видається фрахтувальником (пароходной компанією) вантажовідправнику (експортеру або його транспортному агенту) і що засвідчує прийняття товару до перевезення. Фрахтувальник зобов'язується транспортувати товар і передати його правомочному
8.1. Конкурсний керівник: Конкурсний керівник призначається судом у справах про банкрутство.:  8.1. Конкурсний керівник: Конкурсний керівник призначається судом у справах про банкрутство. Клопотатися про призначення може будь-яка сторона, як кредитори, так і боржник. Керівник повинен вести справу боржника поки суд не дасть йому вказівки про інакше. Суд може призначити