На головну сторінку   Всі книги

Контроль

Контроль всіх учасників за правильністю здійснення розрахунків, дотриманням встановлених положень про порядок їх проведення. Певні категорії юридичних осіб зобов'язані публікувати річну звітність. Контрольна функція: оцінює ефективність податкової системи, забезпечує контроль за:  Контрольна функція: оцінює ефективність податкової системи, забезпечує контроль за видами діяльності і фінансовими потоками. Податкова система включає різні види податків. У основу їх класифікації встановлені різні ознаки.
з 4.5 Контроль готівкового, безготівкового грошового обігу:  з 4.5 Контроль готівкового, безготівкового грошового обігу: Контроль готівкового і безготівкового грошового обігу в організації здійснюється у відповідності: 1) з Цивільним кодексом Російської Федерації; 2) Податковим кодексом Російської Федерації; 3) Указом Президента Російської Федерації від 12.08.96 №
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:  КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: Враховуючи величезний вплив кредитних установ на розвиток економіки, держава здійснює регулювання їх Діяльність на всіх стадіях становлення і розвитку (мал. 49). Рис, 49. Основні напрями державного регулювання кредитною
Контроль над суспільствами (асоціаціями).: Під суспільством розумілося постійне об'єднання людей в:  Контроль над суспільствами (асоціаціями).: Під суспільством розумілося постійне об'єднання людей в організованій формі в цілях, не переслідуючих матеріальних вигід. Закон від 1932 року поділяв суспільства на: звичайні, зареєстровані і «вищої корисності». Для легалізації звичайного
Контроль за капіталом: Оскільки потоки капіталу були важливим елементом валютної кризи в:  Контроль за капіталом: Оскільки потоки капіталу були важливим елементом валютної кризи в Мексіці і країнах Східної Азії, політики і деякі економісти заявили, що мобільність капіталу в державах з нерозвиненою фінансовою системою повинна бути обмежена, т. е.
Контролюючий орган: (для сертифікації) - орган, що здійснює за дорученням органу по:  Контролюючий орган: (для сертифікації) - орган, що здійснює за дорученням органу по сертифікації інспектуючу діяльність.
4.6. Контроль в інноваційній діяльності: Контроль в інноваційній діяльності придбаває особливе значення в:  4.6. Контроль в інноваційній діяльності: Контроль в інноваційній діяльності придбаває особливе значення в зв'язку з високими ризиками. Перед початком інноваційної діяльності на етапі попереднього контролю визначаються кількісні і якісні показники всіх видів що є у