Головна   Всі книги

Література

1. Фінансовий менеджмент: учбова допомога для вузів / А. Н. Гаврілова [і інш.].- 4-е изд., испр. і доп.- Кнорус, 2007.- 432 з.

2. Кислов Д. В. Составленіє фінансових планів: методи і помилки / Д.

В. Кислов, Б. Е. Башилов.- СПб.: Вершина, 2006.- 382 з.

3. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: підручник для вузів / Е. С. Стоянова [і інш.]; Фінансова академія при Уряді Російської Федерації; Академія менеджменту і ринку; Інститут фінансового менеджменту; під ред. Е. С. Стояновой.- 6-е изд.- Перспектива, 2006.- 656 з.

4. Никулина И. Е. Денежноє звертання і фінанси: учбове пособие.- Томськ: Изд-у ТПУ, 2001.- 128 з.

5. Никонова І., Шамгунов Р. Разработка стратегії: місія і бачення [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bdm.ru/arhiv/2004/10/55-57.html, свободний.- Банківська справа в Москві.

6. Збірник бізнес-планів: з рекомендаціями і коментарями: учбово-методична допомога / В. М. Попов [і інш.]; під ред. В. М. Попова, С. І. Ляпунова.- 6-е изд., стер.- Кнорус, 2006.- 336 з.

7. Попів В. М. Фінансовий бізнес-план: учбова допомога / В. М. Попов, С. І. Ляпунов.- 2-е изд.- Фінанси і статистика, 2005.- 458 з.

8. Хруцкий В. Е. Внутріфірменноє бюджетирование: настільна книга по постановці фінансового планування / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов.- 2-е изд., перераб. і доп.- М.: Фінанси і статистика, 2006.- 458 з.

9. Молибог Т. А., Молібог Ю. И. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності організації: учбове пособие.- М.: Гуманітарний изд. центр ВЛАДОС, 2007.- 383 з.

10. Трофимова М. Н. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: учбове пособие.- Томськ: Изд-у ТПУ, 2005.- 140 з.

11. Положення по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.ru/online/, свободний.- Інтернету-версії системи КонсультантПлюс.

12. Роботи випускні кваліфікаційні, проекти і роботи курсові. Структура і правила оформлення /СТО ТПУ 2.5.01-2006, затверджений наказом ректора ТПУ від 12.04.06 № 22/од.- Режим доступу: http://standard.tpu.ru/stdpredp/stp42i.doc, свободний.- Нормативне забезпечення освітньої діяльності Томського політехнічного університету. Література: Стоянов А. Методи розробки позитивного права і суспільне:  Література: Стоянов А. Методи розробки позитивного права і суспільне значення юристів від глоссаторов до кінця XVIII сторіччя. Харків, 1862.- Берман Г. Западная традиція права. М., 1994.- Аннерс Е. Історія європейських права. М., 1994. С. 126- 134,
Література: Петрушевский Д. М. Велікая хартія вільності і конституційна боротьба:  Література: Петрушевский Д. М. Велікая хартія вільності і конституційна боротьба в англійському суспільстві у другій половині XIII в. М., 1918.- Джейке Е. Англійськоє право. М., 1947.- Киралфі А. Істочники англійських права // Історія права: Англія і Росія. М.,
Література: Азаревич Дм. Візантійське право: У 2 т. Ярославль, 1877.- Ліпшиц:  Література: Азаревич Дм. Візантійське право: У 2 т. Ярославль, 1877.- Ліпшиц Е. Е. Право і суд в Візантії-в IV-VIII вв. Л., 1976.- Літаврін Г. Г. Візантійськоє суспільство і держава в X-XI вв.: Проблеми історії одного сторіччя. 976-1081. М., 1977.- Медведев
Література: Васильев Л. С. Історія Сходу: У 2 т. Т. 1. М., 1993 (Гл. 11_ 12) -:  Література: Васильев Л. С. Історія Сходу: У 2 т. Т. 1. М., 1993 (Гл. 11_ 12) - Всесвітнє писання: Порівняє, антологія священних текстів / Пер. з англ. М., 1995 (Гл. 20).- Давид Р. Основние правові системи сучасності / Пер. з франц. М., 1966.- Від
Література: Захист прав людини в сучасному світі / Під ред. Е. Л. Лукашевой.:  Література: Захист прав людини в сучасному світі / Під ред. Е. Л. Лукашевой. М., 1993; Дженис М., Кей Р., Бредлі Е. Европейськоє право в області прав людини: Практика і коментарі. М., 1997; Сокира- нин Б. Н. Право європейських співтовариств. М., 1998; Плешов О.
ЛІТЕРАТУРА: 1. Алфгани М. М. Что може кооператив: (про форми кооперативів в:  ЛІТЕРАТУРА: 1. Алфгани М. М. Что може кооператив: (про форми кооперативів в споживчій сфері США.) // Радянська споживча кооперация.- 1990.- № 4. - з. 54 - 55. 2. Баньято Т. Кооператівноє рух Італії: проблеми, перспективи //Радянська
Література:: 1. Камаев В. Д. і кіл. авт. Економічна теорія. Підручник - М.::  Література:: 1. Камаев В. Д. і кіл. авт. Економічна теорія. Підручник - М.: Гуманіт. изд. центр «ВЛАДОС», 1998, гл.6. 2. Економіка. Підручник. /Під ред. А. С. Булатова.- М.: Юрист, 2000, гл.6 3. Економічна теорія. Підручник. /Під ред. І. П. Ніколаєвой. М.: «Проспект»,