Головна   Всі книги

26.. Макроекономічна нестабільність і інфляція

Інфляція - довготривале, стійке підвищення загального ур-ня цін на товари і послуги, що поступають на внутрішній ринок даної країни (переповнення каналів товарно-грошового обігу зайвим кол-вом грошей).

За формою інфляція виявляється завжди як зростання цін. Інфляція стала можливою тоді, коли в обіг прийшли неповноцінні гроші. Якщо в звертанні були золоті і срібні монети і злитки, її не було б. Причини інфляції: 1) гос. монополія на емісію паперових грошей (наприклад, на військові витрати); 2) профспілкова монополія, задаюча рівень з/п; 3) монополія великих фірм на визначення цін і собств. витрат; 4) інфляційні очікування (очікування, що ціни виростуть - збільшення числа купівель - збільшення сукупного попиту - збільшення пр-ва - коли зростання пр-ва стане неможливим, збільшення цін); 5) інфляція, що імпортується. Види: 1) відкрита (зростання цін), 2) закрита (зростання дефіциту), 3) помірна (10 - 12% в рік), 4) що галопує (13 - 200%), 5) гіперінфляція, 6) збалансована (ціни зростають по всіх товарах однаково), 7) незбалансована (не однаково), 8) очікувана, 9) неочікувана; 10) інфляція попиту (порушення рівноваги між совок. попитом і предл-їм з боку попиту - попит більше пропозиції)% 11) інфляція витрат (порушення рівноваги між совок. попитом і предл-їм зі сторони пропозиції). Рівень інфляції: інфляція вимірюється індексом цін: 1) індекс споживчих цін (відношення вартості всього споживчого кошика в звітному році до її вартості в базисному); 2) индекс-дефлятор ВВП (відношення номінального ВВП до реального); 3) індекс цін Ласпейреса (показник рівня цін, розрахований на базі цін певного набору товарів); 4) індекс Паші (показник рівня цін, розрахований на базі кількості набору товарів, що є ). Вплив інфляції на соц. життя суспільства: 1) знецінення всіх потоків ден. доходів; 2) перерозподіл доходів (виграють дебітори, програють кредитори); 3) прискорена матеріалізація грошей в товари; 4) гальмування і підривання стимулів до вкладення грошей; 5) знецінення заощаджень і спотворення всіх ек. розрахунків; 6) падіння реальних % по внесках; 7) підривання стимулів пр-ва і перерозподіл нац. доходу. Антиінфляційна політика: 1) адаптація до інфляції (індексація доходів); 2) активні заходи боротьби з інфляцією (грошова реформа з повною заміною всіх існуючих грошей; регулювання попиту і пропозиції міри по скороченню попиту і стимулюванню пропозиції). За період з грудня 2008 року по грудень 2009 року інфляція в Росії становила 8,8%. Згідно даним Росстата, найбільший рівень інфляції з країн європейського континенту в 2009 році був зафіксований на Україні (12,3%). Макросреда маркетингу: - сукупність глобальних сил і чинників, діючих в масштабах:  Макросреда маркетингу: - сукупність глобальних сил і чинників, діючих в масштабах всього ринку і що тому впливають на окремо взяту конкретну фірму. Макросреда охоплює соціально - демографічні фактори1 (маркетингу товарів виробничого
Макроокруженіє: створює загальні умови, в яких діє підприємство, визначаючи:  Макроокруженіє: створює загальні умови, в яких діє підприємство, визначаючи для нього і інших підприємств межі допустимого і недопустимого. Міра впливу окремих компонент макроокружения на окремі організації по-різному. Це пов'язано, як з відмінностями
Макрофинансовие показники і индикатори:: рівень монетизації економіки; індикатор об'єму і структури:  Макрофинансовие показники і индикатори:: рівень монетизації економіки; індикатор об'єму і структури грошового попиту і пропозиції в економіці; рівень забезпечення грошової бази золотовалютними резервами; критерій достатності золотовалютних резервів; індикатор мінімального (порогового)
17. Макроекономіка. Суспільне відтворювання: Суспільне відтворювання - безперервне поновлення в масштабі:  17. Макроекономіка. Суспільне відтворювання: Суспільне відтворювання - безперервне поновлення в масштабі суспільства процесу виробництва як єдності продуктивних сил і виробничих відносин. Суспільне відтворювання є процес виробництва, що постійно повторюється. У
МАКРОЕКОНОМІКА: розділ економічної науки, присвячений дослідженню економічних:  МАКРОЕКОНОМІКА: розділ економічної науки, присвячений дослідженню економічних проблем і ситуацій на народногосподарському рівні, наприклад зміна національного доходу, інвестиційна і податкова політика, теоретичні аспекти визначення потреби в
5. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА: Рівновага - це таке положення в економіці, при якому особи,:  5. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА: Рівновага - це таке положення в економіці, при якому особи, що приймають економічні рішення, не мають ніяких спонукальних мотивів до зміни своїх планів. Виходячи з даного визначення і з огляду на вищевикладений аналіз рівноваги в теорії
Макроекономічні регулятори інфляції.: Нам вже відомі причини інфляції. Тому ми без особливих ускладнень:  Макроекономічні регулятори інфляції.: Нам вже відомі причини інфляції. Тому ми без особливих ускладнень відповімо на питання: чи можна взагалі позбутися інфляції? У сучасній ринковій економіці інфляційне зростання цін незламне, оскільки неможливо викоренити такі глибокі причини