Головна   Всі книги

МАТЕРІАЛИ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТЕСТИ

Тест №1. Фінансовий менеджмент являє собою:

а) державне управління фінансами;

б) управління фінансовими потоками комерційного підприємства в ринкових умовах господарювання;

в) управління фінансовими потоками некомерційного підприємства.

Тест №2. Фінансова стратегія - це:

а) визначення довготривалого курсу в області фінансів підприємства, направленого на рішення крупномасштабний задач;

б) рішення задач конкретного етапу розвитку фінансів підприємстві;

в) розробка нових форм і методів розподілу грошових коштів підприємства.

Тест №3. Показник, що характеризує обсяг реалізованої продукції, при якому сума чистого доходу підприємства рівна загальній сумі витрат, - це:

а) фінансовий леверидж;

б) виробничий важіль;

в) поріг рентабельності;

г) сила впливу операційного важеля;

д) точка розриву;

е) запас фінансової міцності.

Тест №4. Маржинальная прибуток - це:

а) додатковий прибуток, отриманий від зростання об'єму виручки від реалізації при незмінних умовно - постійних витратах;

б) прибуток, отриманий від інвестиційної діяльності підприємства;

в) додатковий прибуток, отриманий від зростання об'єму виручки від продажу при незмінних змішаних витратах.

Тест №5. З якого джерела виплачуються дивіденди по акціях:

а) валового прибутку;

б) чистого прибутку;

у) виручки від реалізації продукції;

г) додаткового фонду;

д) нерозподіленого прибутку. Механізм адаптації економічної системи до короткострокового і:  Механізм адаптації економічної системи до короткострокової і довгострокової рівноваги на ринку благ: Макроекономічна рівновага на ринку товарів і послуг спостерігається тоді, коли обсяг національного виробництва співпадає із запланованими витратами на його купівлю, тобто коли сукупний попит (СС) рівний сукупній пропозиції (СП).
6.4 Механічна торгова система: У даному розділі розглядається нова механічна система торгівлі:  6.4 Механічна торгова система: У даному розділі розглядається нова механічна система торгівлі як самостійний комплексний індикатор в термінах CQG for Windows, яка за тестові 6 місяців (в 2000 р.) забезпечила зростання вартості керованого портфеля валют більш ніж в 2
«Ведмеді»: біржові гравці, спекулянти, що грають на поні- женії цін товарів,:  «Ведмеді»: біржові гравці, спекулянти, що грають на поні- женії цін товарів, курсів цінних паперів, валюти. Вони продають на термін (з постачанням через певний період) товари, акції по курсу, ціні, зафіксованій в момент операції, сподіваючись купити їх до моменту
Медичне страхування: Медичне страхування забезпечує отримання медичної допомоги,:  Медичне страхування: Медичне страхування забезпечує отримання медичної допомоги, об'єм і характер якої визначаються умовами договору медичного страхування. Мед. страх - сукупність видів страх, предусматрив. обов'язку страх-щика виплатити страх
Медитація на тяжіння грошей: Вам знадобиться нова купюра (чим крупніше, тим краще). Розслабтеся,:  Медитація на тяжіння грошей: Вам знадобиться нова купюра (чим крупніше, тим краще). Розслабтеся, дишіть глибоко. Спробуйте ні про що не думати. Візьміть в руки купюру і починайте її уважно розглядати. Ваша задача - запам'ятати як можна більше подробиць. Це допоможе
Медіана прибутків/збитку: У статистиці медіана визначається як таке значення спостереження в:  Медіана прибутків/збитку: У статистиці медіана визначається як таке значення спостереження в наборі даних, по відношенню до якого половина приватних значень спостережень більше його, а половина - менше. У повністю симетричних розподілах середнє значення і медіана
Майрон Скоулз (Scholes): Майрон Скоулз (Scholes) (рід. в 1941 р.) Нобелівська премія по:  Майрон Скоулз (Scholes): Майрон Скоулз (Scholes) (рід. в 1941 р.) Нобелівська премія по економіці 1997 р. (спільно з Робертом Мертоном) Американський економіст Майрон Скоулз дістав освіту в Чикагськом університеті, де визначилася сфера його наукових інтересів -