Головна   Всі книги

19. Механізм держави: поняття, ознаки, структурні елементи і їх характеристика

Механізм гос-ва - це система гос органів і організацій, покликаних осущ гос влада, вирішувати задачі і вип функції гос-ва по управлінню суспільств справами.

Ознаки механізму гос-ва: 1) наявність системи гос органів, основ на єдності принципів розділ влади, організації і деят-ти гос.

апарату; 2) наявність слож стр-ри; 3) тісний взаимообратная зв'язок між гос механізмом і функціями гос-ва; 4) рішення задач по обеспеч управління гос-вом і випол гос-их функцій.

Структура:

1) гос-ие органи, связ між собою отнош соподчин і правомочні здійснювати дії від імені гос-ва: а) органи представить владі; б) органи виконає владі; в) судові органи; г) контрольно-наглядові органи;

2) гос учрежд і организ - не володіють властн полномоч і спеціально не вип функції управління, тк на основі гос соб-ти, владних розпоряджень вищестоящих органів вони вип функції в сфері произв-ва, освіти, здравоохр, культури, науки і т. д.: а) гос учрежд - гос орг-ції, кіт виконують орг-распорядит і соц-культур функції в сферах утворення, культури, науки, охорони здоров'я; б) гос підприємства - гос орг-ції, кіт созд з метою произв-ва различ продукції і надання послуг населенню гос-ва;

3) гос гражд службовці - особи, кіт проф займаються управлінням, займають опред гос посаду;

4) матеріальні додатки - будівлі, споруди і різне обладнання, обеспеч в соответ з науч-технич рівнем реальне функционир механізму гос-ва.

Принцип розділення влади: гос влада ділиться на 1) законодат - влада, що володіє верховенством, тк формується непосред народом і устанав правов основи гос і суспільств життя; 2) виконає - влада, представл в особі гос. органів, що займаються непосред реализ прийнятих законодат органами норм права; 3) судова - влада, осущ доль органами і покликаний охороняти ПіС громадян, правові засади гос і суспільств життя від будь-яких посягат-в і независ від того, хто здійснив це посягання. Механізм розвитку інфляції: Інфляція - процес: а) постійного підвищення рівня цін; б):  Механізм розвитку інфляції: Інфляція - процес: а) постійного підвищення рівня цін; б) стійкого знецінення грошей; в) систематичного зниження купівельної здатності. Інфляція вимірюється показником темпу приросту загального рівня цін. Уповільнення темпів інфляції
РОЗДІЛ 44. МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ: До біржових торгів допускаються обличчя як з правом, так і без права:  РОЗДІЛ 44. МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ: До біржових торгів допускаються обличчя як з правом, так і без права висновку операцій. Право висновку операцій на біржових торгах мають тільки члени біржі або їх представники, діючі по довіреності. До біржових торгів без права висновку
99. Механізм правового регулювання: поняття, стадії і елементи.:  99. Механізм правового регулювання: поняття, стадії і елементи.: Механізм правового регулювання - система юридичних коштів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання. У принципі правовими є способи, опосередковані правом, що спираються на право і що робляться по основах, в межах
Механізм поглинання: Поглинання в Великобританії проходить швидше в рамках формальних:  Механізм поглинання: Поглинання в Великобританії проходить швидше в рамках формальних правил, чому є схожим на дії у час средневеко- завивання битви. Як і у випадку з більшістю правил, тут потрібно частий перегляд деталей, коли виникають нові методи. Ми повернемося
49. Механізм звільнення селян від кріпосної залежності і:  49. Механізм звільнення селян від кріпосної залежності і наділення із землею по реформі другої половини XIX віку.: У лютому 1855 р. на престол вступає Олександр II. У маніфесті 19 березня 1856 р. була зроблена перша заявка уряду на майбутні реформи. Через декілька днів в Москві імператор, говорячи про звільнення селян, вимовив: «Набагато краще,
Механізм освіти і класифікація МАТЕРІАЛЬНИХ СЛІДІВ:  Механізм освіти і класифікація МАТЕРІАЛЬНИХ СЛІДІВ: Матеріальні сліди утворяться внаслідок відображення ходу злочинного діяння і його результатів на об'єктах матеріального світу. Матеріальні сліди у вузькому значенні прийнято ділити на сліди- відображення, сліди-предмети, сліди-речовини.
Механізм (Mechanism): Механізм - це ті ресурси, за допомогою яких виконується функція. У:  Механізм (Mechanism): Механізм - це ті ресурси, за допомогою яких виконується функція. Як механізм виступають люди, машини, обладнання, які забезпечують все необхідне для реалізації функції. IDEF0-блок може не містити стрілок механізму. Це