На головну сторінку   Всі книги

6. Налогнаїмущество

Лізинг. Вслучае якщо майно знаходиться набалансе улизингодателя, компанія лизингополучатель уникає сплати податку наимущество. Податком наимущество обкладається тільки вартість основних коштів (ст.

374 НК). Обетом також говорить Мінфін вписьме от3марта 2005р. №03-06-01-04/125. Якщо лизингополучатель згодом викуповує майно, токмоменту переходу права власності нанего воно вже може бути повністю самортизировано (оскільки застосовується прискорений коефіцієнт). Ветом випадку бази поналогу наимущество уфирми тоженевозникнет.

Кредит. Оскільки фірма придбаває майно всобственность, тоосновние засобу відображають насчете 01 иперечисляют податок наимущество (ст. 375НК). Податкова система: Податкова система являє собою сукупність податків,:  Податкова система: Податкова система являє собою сукупність податків, діючих на території країни, методи і принципи їх побудови. Відповідно до Податкового кодексу Російської Федерації До федеральних податків і зборів відносять: податок на додану
Податкова система -: це трехуровневая система налогообложе- ния, що включає федеральні:  Податкова система -: це трехуровневая система налогообложе- ния, що включає федеральні податки, податки суб'єктів федерації і місцеві податки.
Податкова система: - сукупність податків, встановлених законодавчою владою і:  Податкова система: - сукупність податків, встановлених законодавчою владою і виконавчими о'рганами, що стягуються, а також методи і принципи побудови податків. Податкова система включає різні види податків. У основу їх класифікації встановлені різні ознаки,
3. Податкова політика в рамках ЄС: Податкова політика є обов'язковим елементом для всіх:  3. Податкова політика в рамках ЄС: Податкова політика є обов'язковим елементом для всіх країн-членів Європейського Союзу, і прийняття певних рішень в цій сфері одній з країн може мати наслідки не тільки в межах цієї країни, але і в сусідніх державах. У
податкова політика держави:. У ході буржуазної революції змінилася податкова політика:  податкова політика держави:. У ході буржуазної революції змінилася податкова політика держави. Були встановлені непрямі податки на товари широкого споживання. У 1689 р. був введений поземельний податок, яким обкладалися всі категорії землевласників. Найважливішої
ПОДАТКОВА ПІЛЬГА: повне або часткове звільнення від сплати податків фізичних або:  ПОДАТКОВА ПІЛЬГА: повне або часткове звільнення від сплати податків фізичних або юридичних осіб.
Платники податків: юридичні і фізичні особи, що є основними учасниками:  Платники податків: юридичні і фізичні особи, що є основними учасниками виробництва валового внутрішнього продукту, у відповідності зі статтею 57 Конституції РФ визначена як платники податків.«У податках втілене економічно виражене