На головну сторінку   Всі книги

Норма резервів

- це обов'язкові резерви, виражені у відсотках від залучених коштів. Розглянемо механізм банківського мультипликатора на спрощеному прикладі.

Передбачимо, банк «А» залучив 100 тис. р. При нормі резерву в 10% банк може видати позики на 90 тис.

р. Зміни в балансі банку будуть виглядати таким чином:

АКТИВПАССИВ

10 - ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ 100 - ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ

90 - ВІЛЬНІ РЕЗЕРВИ

Кількість грошей в звертанні при цьому збільшилося з 100 тис. до 190 тис. р., де 90 тис. р.- гроші, як би створені банком. Далі вільні резерви в розмірі 90 тис. р. можуть попасти як залучені кошти в інший банк «Би», де ситуація буде наступна:

А до т і в П а із з і в

9 - ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ 90 - ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ

81 - ВІЛЬНІ РЕЗЕРВИ

При цьому кількість грошей в звертанні збільшилося з 190 тис. До 271 тис. р., де 81 тис. р. створені другим банком «Би». Очевидно, що даний процес може продовжуватися доти, поки сума потенційного кредиту, який можуть видавати банки, не стане рівною нулю. Описаний вище процес створення банками грошей потрібно розглядати як ідеальний, діючий тільки при умові, що всі вільні резерви зворотно попадають як залучені кошти в банки.

Для з'ясування загального об'єму грошей, доданого в обіг, використовують формулу «банківського мультипликатора» (БМ):

БМ = (1 / r) 100%,

де г - норма резерву. 40. Нормативні правові акти федеральних органів виконавчої:  40. Нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади.: Порядок підготовки, видання, державної регістра ції, вступу в юридичну силу і опублікування норма тивних правових актів федеральних органів виконавчої влади встановлюється Конституцією РФ; Федеральним кон ституционним законом
Нормативні правові акти: 1. Конституція Російської Федерації: прийнята всенародним:  Нормативні правові акти: 1. Конституція Російської Федерації: прийнята всенародним голосуванням 12 дек. 1993 р. (ред. від 21 липня 2014 р.) // Собр. законодавства Рос. Федерациї.- 2014.- № 9. - Ст. 851. 2. Загальна декларація прав людини 1948 р.: прийнята на третій
Нормативні правові акти: 1. Конституція Російської Федерації. Прийнята на всенародному:  Нормативні правові акти: 1. Конституція Російської Федерації. Прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 р. // РГ. 1993. 25 дек. 2. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 р. N 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823 (з послід. изм.). 3. Цивільний
Нормативні акти ЦБ РФ: У зв'язку з тим, що на Центральний банк Російської Федерації покладені:  Нормативні акти ЦБ РФ: У зв'язку з тим, що на Центральний банк Російської Федерації покладені функції по встановленню правил проведення банківських операцій, по державній реєстрації кредитних організацій і їх ліцензуванню, а також по здійсненню нагляду за
Нормативно-правові акти Російської Федерації, їх система.:  Нормативно-правові акти Російської Федерації, їх система.: Вони діляться передусім на закони і підзаконні нормативно-правові акти. Закони, в свою чергу, діляться на конституційні закони і звичайні. До числа конституційних відносяться: а) Конституція (як основний политико-правовий акт країни); б)
Нормативно-правове розпорядження: поняття, ознаки, види:  Нормативно-правове розпорядження: поняття, ознаки, види: Зміст норми права в тексті правового акту викладається у вигляді нормативно-правових розпоряджень - правових формул, що виражають закінчену думку. Неясна норма не дає повного уявлення про права і обов'язки громадян, веде до некорисної витрати
Нормативна калькуляція: - калькуляція по діючих на початок звітного періоду нормам,:  Нормативна калькуляція: - калькуляція по діючих на початок звітного періоду нормам, виявлення відхилень від норм в процесі виробництва і облік змін норм. Фактична собівартість продукції за звітний період являє собою витрати по нормах плюс-мінус (+;