Головна   Всі книги

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС РОБОТИ БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ, КЛУБІВ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВИХ ЦЕНТРІВ І КЛУБІВ МОЛОДОГО ВИБОРЦЯ ПО ПРАВОВІЙ ОСВІТІ ВИБОРЦІВ «НАШ ВИБІР - НАША ДОЛЯ!»

Цілі і задачі конкурсу:

- подальший розвиток системи культурно-освітньої роботи Будинків культури, клубів, культурно-досугових центрів і творчих колективів по підвищенню правової культури і електоральної активності населення;

- досягнення різноманітності форм і методів роботи установ клубного типу і творчих колективів з різними категоріями виборців по цивільно-правовій тематиці;

- створення і популяризація різноманітних культурно-просвітницьких програм, присвячених виборам;

- розвиток системи взаємодії клубних установ області з територіальними виборчими комісіями з метою підвищення рівня роботи по правовій освіті виборців;

- якісне поліпшення змісту роботи клубних установ і творчих колективів по формуванню усвідомленого підходу населення до свого вибору в суспільному житті регіону і країни;

- підвищення рівня виконавської майстерності учасників тематичних уявлень.

Умови участі в конкурсі

В обласному конкурсі «Наш вибір - наша доля!» беруть участь міські, сільські, районні Будинки культури і клуби, культурно-досуговие центри і творчі колективи в будь-якому творчому складі: театральні, агітаційно-художні, естрадні, фольклорні і клуби молодого виборця.

Конкурс проводиться по трьох номінаціях:

1. Краща клубна установа.

2. Кращий творчий колектив.

3. Кращий клуб молодого виборця.

По першій номінації на конкурс приймаються матеріали, що демонструють системну діяльність клубних установ по підвищенню правової культури виборців:

а) довідка;

б) план роботи клубу, Вдома культури або культурно-досугового центра по тематиці конкурсу;

в) фотоотчет;

г) кращі сценарние матеріали тематичних вечорів, усних журналів, конкурсів, вікторин, пізнавальних програм, тематичних концертів, киновечеров і т. д.

По другій номінації на конкурс приймаються програми, відео- і фотоматеріал представлень творчих колективів перед виборцями, орієнтовані на різні вікові групи населення. Вони можуть складатися з декількох взаємопов'язаних епізодів єдиної спрямованості, містити суспільні, сімейні, побутові, молодіжні і дитячі уявлення, засновані на використанні різних виразних коштів, по правовій освіті виборців. Програма уявлення по тривалості не повинна перевищувати 20 хвилин.

По третій номінації на конкурс приймаються програми клубів молодих виборців, сценарії проведених заходів, звіти (в тому числі фотоотчети) про роботу за рік.

При визначенні переможців конкурсу серед клубних установ і окремих творчих колективів враховується рівень організації роботи по правовій освіті виборців, переконливість змісту програм, оригінальність режиссерского задуму і його рішення, виконавська майстерність учасників заходів всіх форм і жанрів, а також тематичних представлень творчих колективів, частота їх показу як в клубних установах, так і на інших майданчиках.

Порядок проведення

Обласний конкурс Будинків культури, клубів, культурно-досугових центрів і творчих колективів по правовій освіті виборців проходить в 3 етапи.

Перший етап проходить в районах і містах області. У ході його проведення оцінюється просвітницька діяльність клубних установ і творчих колективів в період підготовки і проведення виборів і міжвиборного період.

Організаторами першого етапу є місцеві органи управління культури і виборчі комісії, що формують районні і міські оргкомітети, що здійснюють перегляд програм клубів і творчих колективів в своїх територіях і визначення кандидатур для представлення їх в обласний оргкомітет.

Всі матеріали представляються в 2-х примірниках (в друкарському вигляді), з вказівкою автора або авторської групи сценаристів (прізвище, ім'я, по батькові вказуються повністю).

Плани і інші матеріали, освітлюючі діяльність клубних установ, підписуються директорами Будинків культури і клубів.

Конкурсні роботи повинні супроводитися відгуками членів територіальних виборчих комісій.

На другому етапі клубні установи і творчі колективи області організують роботу по підвищенню правової культури виборців, в тому числі на додаткових виборах.

Матеріали клубних установ і творчих колективів даного етапу надаються в обласний оргкомітет.

Третій етап - заключний концерт, представлення переможців конкурсу творчих колективів і виставка конкурсних матеріалів клубних установ і клубів молодого виборця.

Підведення підсумків

Підведення підсумків здійснює обласний оргкомітет по підсумках кожного з етапів конкурсу загалом, забезпечує організацію і проведення концерту-представлення переможців конкурсу творчих колективів і виставку матеріалів клубних установ, що характеризують роботу по правовій освіті виборців під девізом «Наш вибір - наша доля!».

Переможці конкурсу нагороджуються призами і дипломами Виборчої комісії.

Вручення призів і дипломів переможцям конкурсу виготовляється в урочистій обстановці в присутності членів Виборчої комісії, оргкомітету конкурсу, представників установ культури і засобів масової інформації. Кращі матеріали переможців конкурсу будуть узагальнені і видані.

Конкурс серед муніципальних бібліотек області

Меті і задачі конкурсу:

- активізація роботи муніципальних бібліотек по правовій освіті виборців в період підготовки і проведення виборчих кампаній, а також в міжвиборний період;

- підвищення рівня правової культури і інформованості виборців;

- створення інформаційного середовища, необхідного для прийняття виборцями обгрунтованих рішень;

- вивчення і поширення досвіду роботи бібліотек по підвищенню цивільно-правової культури виборців.

Організація конкурсу

Конкурс проводиться серед міських, сільських, районних, юнацьких бібліотек муніципальних утворень Ростовської області.

До розгляду приймаються матеріали, освітлюючі діяльність бібліотеки в період підготовки і проведення виборчої кампанії у справі виборів депутатів Законодавчих Зборів Ростовської області V скликання.

Критерії оформлення конкурсних робіт

В конкурсних матеріалах можуть бути відображені наступні напрями діяльності бібліотеки:

- створення системи сприяння правовій освіті, підвищенню цивільної активності і правової культури всіх верств населення (наявність планів і програм, що реалізовуються бібліотекою в даному напрямі);

- виконання бібліотекою функцій центра інформації з питань виборчого права;

- взаємодія бібліотеки з органами місцевого самоврядування;

- організація і проведення заходів, освітлюючих хід підготовки і проведення виборів, діяльність суспільно-політичних партій, рухів, виборчих блоків і об'єднань, кандидатів на виборну посаду;

- розвиток автоматизованих баз даних, системи довідково-бібліографічного і інформаційного обслуговування з питань виборчого права;

- планомірність поповнення бібліотечного фонду документами, що відображають що склався в суспільстві ідеологічне і політичне різноманіття;

- інформаційна діяльність, направлена на обслуговування виборців, територіальних, дільничих виборчих комісій і представників суспільних виборчих об'єднань;

- інформаційна підтримка правового виховання молодого громадянина, сприяюча залученню молоді в суспільно-політичне життя суспільства і участі у виборчих процесах;

- систематичне вивчення інформаційних потреб користувачів: методи, періодичність, результати;

- освітлення роботи бібліотеки в період підготовки і проведення виборчих кампаній в засобах масової інформації;

- підвищення правового утворення бібліотекарів: проведення тематичних семінарів, вивчення спецкурсов в системі підвищення кваліфікації, дискусії, тренинги, стажування, презентації і інш.

Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів

Конкурсні матеріали повинні бути оформлені у вигляді довідки. Об'єм довідки - 15 сторінок машинописного тексту через 2 інтервали. На титульному листі вказуються: назва бібліотеки, її засновник, адреса і телефон бібліотеки, ФИО директора і співробітника, ведучого роботу по темі конкурсу.

До довідки можуть додаватися:

- бібліографічні допомоги і методичні розробки по темі конкурсу, випущені або підготовлені бібліотекою;

- листівки, плакати, фотографії, відеозапис і інш. наочні матеріали;

- публікації в засобах масової інформації по темі;

- рекламні матеріали про роботу бібліотеки в період підготовки і проведення виборчих кампаній.

Нагородження переможців конкурсу

Переможці конкурсу нагороджуються Виборчою комісією з двох номінацій: «Центральна бібліотека», «Бібліотека-філія» призами і дипломами (першої, другої і третьої міри).

Вручення призів і дипломів переможцям конкурсу виготовляється в урочистій обстановці в присутності членів Виборчої комісії, оргкомітету конкурсу, представників установ культури і засобів масової інформації. Облігація: - цінний папір, що засвідчує право її держателя (власника) на:  Облігація: - цінний папір, що засвідчує право її держателя (власника) на отримання в передбачений термін номінальної вартості облігації і зафіксованого в ній відсотка від цієї вартості або інакшого майнового еквівалента, від імені, що випустило
Облігаційний зайом: Облігація - емісійний цінний папір, що надає право її:  Облігаційний зайом: Облігація - емісійний цінний папір, що надає право її держателю на отримання від імені, що випустило облігацію в передбачений нею термін номінальної вартості облігації або інакшого майнового еквівалента. Переваги: Залучення великих
Облігаційні позики, банківські і комерційні кредити:  Облігаційні позики, банківські і комерційні кредити: Підприємства можуть здійснювати запозичення коштів, використовуючи різні форми. Вибір тієї або інакшої форми може бути зроблений на основі проведення серйозної аналітичної роботи з урахуванням оцінки її вигідності для конкретного підприємства. У першу
Облігації внутрішньої державної валютної позики:  Облігації внутрішньої державної валютної позики: ОВВЗ були випущені в 1993 і 1996 рр. для оформлення заборгованості власникам «заморожених» рахунків у Зовнішекономбанку. Ринок ОВВЗ в цей час є другим по об'єму після ринку ГКО-ОФЗ. Нормативним документом, регулюючим випуск і
Облігації Республіканської внутрішньої позики РФ 1991 року:  Облігації Республіканської внутрішньої позики РФ 1991 року: Державна республіканська внутрішня позика, що котирується Центральним банком, бьш випущений загальним об'ємом 80 млрд крб. у вигляді облігацій достоїнством 100 тис. крб. кожна. Передбачуваний термін обороту - 30 років (з 1 липня 1991 р. по 30 червня 2021 р.).
Облігації державних позик: - стисло- і довгострокові цінні папери, що випускаються Міністерством:  Облігації державних позик: - стисло- і довгострокові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів РФ для залучення коштів інвесторів і виконання державою своїх функцій. Облігації ощадної позики - державні цінні папери, що випускаються для залучення
Облігації федеральної позики: У червні 1995 р. був введений в обіг ще один вигляд державних:  Облігації федеральної позики: У червні 1995 р. був введений в обіг ще один вигляд державних цінних паперів - облігації федеральної позики (ОФЗ). ОФЗ-перші середньострокові цінні папери, які з'явилися в Російській Федерації. Вони випускалися терміном на 1 рік і двох тижня