Головна   Всі книги

Оновлення фондів

- процес вибуття і заміни фондів на колишній або принципово новій технологічній основі. Оборотні кошти: - грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі:  Оборотні кошти: - грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди звертання. Оборотні виробничі фонди представлені такими активами, як сировина, матеріали, паливо, тара, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів і
Оборотні кошти: постійно знаходяться у всіх стадіях діяльності підприємства, в те:  Оборотні кошти: постійно знаходяться у всіх стадіях діяльності підприємства, в той час як оборотні фонди проходять виробничий процес, замінюючись все новими партіями сировини, палива, основних і допоміжних матеріалів. Виробничі запаси, будучи
Оборотні фонди -: частина виробничих фондів перед- приятий, повністю споживана в:  Оборотні фонди -: частина виробничих фондів перед- приятий, повністю споживана в одному виробничому циклі і що переносить свою вартість на продукт, що виготовляється.
19. Оборотні активи: поняття, структура, джерела і роль.:  19. Оборотні активи: поняття, структура, джерела і роль.: Оборотний капітал - фінансові ресурси підприємства, що інвестуються в оборотні активи. Оборотні активи включають в себе: 1) оборотні фонди - частина виробничих фондів підприємства, речовинні елементи яких в процесі виробництва, на відміну
Оборотна відомість по синтетичних рахунках: Поточна облікова інформація протягом місяця виявляється роз'єднаною:  Оборотна відомість по синтетичних рахунках: Поточна облікова інформація протягом місяця виявляється роз'єднаною по багатьох рахунках синтетичного і аналітичного обліку, В такому вигляді вона важко обозрима, її складно прочитати і усвідомити. Для узагальнення облікової інформації використовуються різні
ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ : показник використання оборотних коштів, що відображає час одного:  ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ : показник використання оборотних коштів, що відображає час одного обороту в днях: Д = 360/0 або Д = (360хОС)/Срп, де Про - кількість оборотів (Об = Срп / ОС); Срп - собівартість реалізованої продукції; ОС - норматив оборотних коштів; наприклад,
4.2. Узагальнені рішення задачі стимулювання: Визначимо d = (djt d2,. .., dn) - вектор нижніх меж еффек:  4.2. Узагальнені рішення задачі стимулювання: Визначимо d = (djt d2,. .., dn) - вектор нижніх меж еффек- тивностей (значень типів) АЕ (як буде видно з подальшого викладу, значення верхніх меж {Di} неістотні). Відповідно до принципу гарантованої компенсації витрат [,