Головна   Всі книги

Утворення СРСР. Конституція СРСР 1924 г

Утворення СРСР визначалося наступними причинами:

- необхідно було об'єднати економічні ресурси республік для успішного відновлення зруйнованого війнами народного господарства і здійснення непу;

- об'єднання республік забезпечувало б їх незалежність і дозволило б успішніше вирішувати зовнішньополітичні задачі, як оборонні, так і дипломатичні.

Політичною передумовою освіти СРСР була наявність в республіках диктатури пролетаріату. Економічною передумовою була суспільна власність на засоби виробництва.

29 грудня 1922 р. відбулася конференція повноважних представників делегацій незалежних республік РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закавказской Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, що об'єднувала Азербайджанську ССР, Вірменську ССР, Грузинську ССР), яка схвалила проекти Декларації і Договору про освіту СРСР.

30 грудня 1922 р. відкрився I з'їзд Порад Союзу Радянських Соціалістичних Республік, який юридично оформив освіту СРСР. Були затверджені: Декларація про освіту СРСР і Договір про освіту СРСР. Доповідь про Декларацію і Договір про освіту СРСР зробила на з'їзді І. В. Сталін. З'їздом були проведені вибори ЦИК СРСР.

Першими головами ЦИК СРСР були вибрані голови ЦИК союзних республік: М. І. Калінін, Г. І. Петровський, А. Г. Червяков, Н. Н. Наріманов. Виконавчим

органом був СНК СРСР.

Перший уряд СРСР був освічений ЦИК СРСР в липні 1923 р. Очолював уряд В. І. Ленін.

Першими суб'єктами СРСР були чотири союзні республіки: РСФСР, УССР, БССР і ЗСФСР. У подальшому СРСР

поповнювався новими суб'єктами.

На першому етапі розвитку Союзу ССР відбувалося національно-державне розмежування в Середній Азії, на території Туркестанської АССР (що входила в склад. РСФСР) і двох самостійних держав - Хорезмської і Бухарської народних радянських республік.

На перших Всеузбекськом і Всетуркменськом з'їздах Рад, минулих в лютому 1925 р., були прийняті декларації про освіту Узбецької ССР і Туркменську ССР. На з'їздах також були прийняті рішення про входження Узбецької ССР і Туркменську ССР в склад СРСР. 13 травня 1925 р. на III з'їзді Порад СРСР були схвалені рішення Узбецької ССР і Туркменська ССР, і останні були прийняті в склад СРСР. На них стала розповсюджуватися дія договору про утворення Союзу ССР.

Був завершений процес об'єднання таджицьких земель в єдину національну Радянську державу. У грудні 1926 р. I з'їзд Рад прийняв Декларацію про освіту Таджицької АССР і входження її в Узбецьку ССР. 15 жовтня 1929 р. III Надзвичайний з'їзд Рад Таджикистан» прийняв Декларацію, в якій проголосив вихід з складу Узбецької ССР і створення Таджицької ССР. На VI з'їзд Порад Союзу ССР^ прошедшем 17 березня 1931 р., Таджицька ССР була прийнята в склад СРСР.

На території РСФСР в 1920 р. утворилася Киргизька АССР, перейменована в квітні 1925 р. в Казахську АССР. У її складі в лютому 1925 р. виникла Кара-Калпакская Автономна Область, яка в 1930 р. увійшла безпосередньо в РСФСР, а в 1932 р. була перетворена в АССР. У жовтні 1924 е утворилася Кара-Киргизька Автономна Область (в складі РСФСР), перейменована в 1925 р. в Киргизьку АТ і перетворену потім в АССР (1927 р.).

Конституція СРСР 1924 р.- це перша союзна Конституція. Вона була прийнята ЦИК СРСР 6 липня 1923 р. і одноголосно затверджена 31 січня 1924 р. II Всесоюзним з'їздом Порад СРСР.

Конституція СРСР 1924 р. складалася з двох розділів: Декларації про освіту СРСР і Договору про освіту СРСР. Договір поділявся на 11 розділи, а розділу - на 72 статті.

За своїм змістом Конституція СРСР 1924 р. вельми своєрідна. У ній немає характеристики суспільного пристрою, розділів про права і обов'язки громадян, виборче право, місцеві органи влади і управління. Всі ці питання вирішувалися республіканськими конституціями. Основну увагу Конституція СРСР 1924 р. приділила факту остаточного юридичного оформлення освіти СРСР, прав Союзу ССР і союзних республік, системі вищих державних органів Союзу ССР і союзних республік.

Конституція СРСР встановлювала наступну систему вищих органів влади союзних республик', з'їзд Рад, ЦИК, Президія ЦИК. ЦИК союзних республік утворювали свої виконавчі органи - СНК.

Конституція СРСР 1924 р. закріпила принципи добровільності об'єднання союзних республік в єдиний Союз ССР і рівноправність суб'єктів союзної держави. За кожною союзною республікою зберігалося право вільного виходу з СРСР. У Конституції отримав відображення національний характер федерації.

Конституція СРСР 1924 р. діяла до 1936 р. 5 грудня 1936 р. була прийнята нова Конституція СРСР. 6.1. Загальна характеристика фази вибору: Фаза оцінки приводить нас до моменту в процесі прийняття рішень,:  6.1. Загальна характеристика фази вибору: Фаза оцінки приводить нас до моменту в процесі прийняття рішень, коли наслідки вибору кожної альтернативи по можливості досліджені, визначені і точно оцінені. Фаза вибору включає формування погляду або думки на варіанти рішень, пояснення
4.1. Загальна характеристика єдиного грошового обороту країни:  4.1. Загальна характеристика єдиного грошового обороту країни : Існування товарно-грошових відносин передбачає виробництво товарів і послуг для їх подальшої реалізації за гроші. Відповідно, гроші як посередники в товарообміні знаходяться в безперервному русі в процесі безперервного ж
Загальна характеристика і дискусійні питання трактування терміну:  Загальна характеристика і дискусійні питання трактування терміну «безготівкові розрахунки»: У правовій літературі сформувалися дві основних концепції суті безготівкових розрахунків як вигляду зобов'язальних правовідносин. Прихильники однієї з них розглядають записи на банківських рахунках підприємств, об'єднань і інших господарських
3.1. Загальна характеристика грошової маси : Існування грошей в двох формах - готівкової і безготівкової:  3.1. Загальна характеристика грошової маси : Існування грошей в двох формах - готівкової і безготівкової означає, що поняття «гроші» охоплює не тільки масу грошових квитків і монет, емітованих центральним банком країни і що знаходяться в звертанні, але і гроші, існуючі у вигляді
Загальна характеристика банківського внеску: Банківський внесок Грошові кошти у валюті РФ або іноземної:  Загальна характеристика банківського внеску: Банківський внесок Грошові кошти у валюті РФ або іноземній валюті, що розміщуються фізичними особами в ДО з метою зберігання і отримання доходу. Депозит Внесок до кредитної організації Договір банківського внеску Письмова операція, у відповідності з
I. Общая фінансово-правова характеристика державних:  I. Общая фінансово-правова характеристика державних позабюджетних фондів: Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і: У Росії діє три державних позабюджетних фонду: 1) Пенсійний фонд РФ (далі також - ПФ РФ); 2) Фонд соціального страхування РФ (далі також - ФСС РФ); 3) Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування (далі також - ФФОМС).
Загальна (абсолютна) ефективність: природоохранних витрат визначається як відношення річного:  Загальна (абсолютна) ефективність: природоохранних витрат визначається як відношення річного економічного ефекту від природоохранних заходів до витрат на їх здійснення. Цей показник використовується при обгрунтуванні первоочередности напряму капітальних вкладень