На головну сторінку   Всі книги

Основи валютного регулювання

основний орган

Банк Росії

II

I

1

Валютне регулювання

Основні методи

Функції

Основні напрями

Формування і розвиток національного валютного ринку Регулювання курсу національної валюти

Визначення сфери застосування інвалюти

Порядок здійснення резидентами і нерезидентами: операцій з валютними цінностями; іноземних інвестицій; перекладу і перевозу іноземної і національної валюти в РФ і з РФ; відкриття і ведіння валютних рахунків і рублевих рахунків нерезидентів

Визначення прав і обов'язків резидентів і нерезидентів відносно володіння, користування, розпорядження валютними цінностями

Повноваження і функції органів валютного регулювання

Ліцензування Вимога перекладу експортної виручки із - за межі Обов'язковий продаж експортерами частини експортної виручки на внутрішньому валютному ринку

Терміни продажу експортної виручки

Попереднє депонування імпортерами коштів при передоплаті імпорту Ліміти відкритої валютної позиції КБ

Лімітування вивозу іноземної і національної валюти з Росії

Різні категорії рублевих рахунків для нерезидентів і валютних рахунків для резидентів

Визначає сферу і порядок звертання в РФ інвалюти і цінних паперів в інвалюті Видає нормативні акти Проводить всі види валютних операцій

Встановлює правила проведення операцій нерезидентами, а також резидентами в інвалюті Встановлює порядок обов'язкового перекладу, ввезення в РФ інвалюти і цінних паперів в інвалюті для резидентів, а також умови відкриття ними рахунків в інвалюті за межами РФ Встановлює загальні правила видачі валютних ліцензій кредитним організаціям і видає їх

44. Валютний курс і його роль в економіці

Курсообразующиє чинники Підвищують курс національної валюти Знижують курс національної валюти t купівельної здатності грошової одиниці

t процентних ставок по депозитах t прибутковості цінних паперів у даній

валюті

активне сальдо платіжного балансу і інфляції і купівельної здатності грошової одиниці (внаслідок загального зростання цін)

і процентних ставок по депозитах і прибутковості цінних паперів пасивне сальдо платіжного балансу t інфляції

Слідство і чинник зростання цін (інфляції)

Курс національної валюти ^ Падіння Зростання Експортер ^ Виграє Програє Імпортер ^ Програє Виграє

Активізація платіжного балансу

Ґ ВК ф ППС N VУ

45.

Валютна котировання

46. Режим валютного курсу і конвертованість валют

Режим конвертованості валюти

Характеризує можливість обміну валюти даної країни на валюти інших країн

Неконвертовані валюти

Повністю конвертовані («що вільно використовуються) валю-Частково

конвертовані валюти

ти

Обмеження для резидентів

Обмеження для нерезидентів

Відсутні валютні обмеження по всіх видах операцій для всіх держателів даної валюти

Конвертованість по поточних операціях

Немає обмежень на імпорт і експорт товарів

В країнах, де діють прак тически всі види валютних огра ничений, в т. ч. на купівлю-продаж інвалюти, хране ние, ввезення-вивіз.

47. Регулювання валютного курсу

В умовах золотомонетного стандарту

Стихійно

Основні методи регулювання ВК в сучасних умовах

(коливання в межах золотих точок)

а жа

а

д

об р

в я і н а в

* а ир

вт

8 л р м про до до н про а в би а об т р з т н е об г

про н

ре

2 ау

е до н а б

е і н е н е м з

До

е і н е н е м з

До

н ь

х и н н

а до

п

у

до

Пок

П

е ¦ ^

н про

і ц

а н

об н

ат

з я б об

аа

куди

грудка кричу

Цією

Міжнародна валютна ліквідність

Здатність країни своєчасно погасити свої міжнародні зобов'язання

Компоненти?

1

I

Резервна Позиція в МВФ

Рахунки в СПЗ і ЕВРО (ЕКЮ)

Офіційні золотовалютние резерви

Право країни на автоматиче- отримання у МВФ безумовних у в інвалюті (в межах 25% від.

кредито квоти країни в МВФ)

Валютні і Введені в законодавчому (або администра- обмеження тивном) порядку обмеження операцій з валют ними цінностями

і валютні обмеження 39. Особливості договору постачання для державних потреб.:  39. Особливості договору постачання для державних потреб.: Відносини по постачання товару для державних потреб опосредуется: 1. Державними контрактами на постачання для державних потреб; 2. Що Укладаються на основі державних контрактів на постачання для державних потреб договори постачання для
Особливості діяльності кредитних інститутів: Сучасні грошово-кредитні відносини немислимі без діяльності:  Особливості діяльності кредитних інститутів: Сучасні грошово-кредитні відносини немислимі без діяльності спеціалізованих кредитно-фінансових установ (СКФУ). Діяльність СКФУ концентрується в більшості своїй на обслуговуванні невеликого сегмента грошово-фінансового ринку і, як
Особливості грошової форми вартості. Умови перетворення товару в:  Особливості грошової форми вартості. Умови перетворення товару в гроші: З появою грошей ціни товарів стають порівнянними. Будь-який товар з всієї сукупності товарів, які можна придбати за певну кількість золота, являє собою вираження ціни грошей. Товарообмін включає два етапи: спочатку
Особливості грошового обороту при різних моделях економіки:  Особливості грошового обороту при різних моделях економіки: Різні моделі економіки накладають свій відбиток на характер грошового обороту. Це відбивається на особливостях де- I 70 ніжного обороту при адміністративно-розподільній і ринковій моделях економіки. У умовах
з 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: На етапі подальшого розслідування розкрадання майна, довершеного:  з 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: На етапі подальшого розслідування розкрадання майна, довершеного посадовими особами шляхом привласнення або розтрати, слідчий вживає заходів до встановлення пропусків і протиріч у справі, створює і зміцнює доказову базу причетності
6. Особливості болота як водного об'єкта: осушення і реабілітація:  6. Особливості болота як водного об'єкта: осушення і реабілітація: Водне і земельне законодавство України і Білорусі не вважає болота водними об'єктами, хоч і визнає землі боліт землями водного фонду. Український ВК визначає болото як "понадміру зволожену земельну дільницю з водним, що застоялося
Особливості антикризового регулювання на микроуровне економіки:  Особливості антикризового регулювання на микроуровне економіки: Мякота А. Н. студентка 4 курсу економічного факультету Науковий керівник: Черникова С. А., зав. кафедрою фінансів і кредиту Пермський інститут економіки і фінансів (м. Пермь) В розвитку будь-якої організації існує імовірність настання кризи.