На головну сторінку   Всі книги

Особливості грошового обороту в умовах ринкової моделі економіки

обслуговує переважно ринкові відносини в господарстві і в незначній частині - розподільні;

відсутнє чітке законодавче ділення між безготівковим і готівковим грошовим оборотом;

служить об'єктом прогнозного планування державою, банками, юридичними і фізичними особами;

функціонує в умовах існування різних форм власності;

децентралізований - його початковий і завершальний етапи розосередилися в різних комерційних і державних банках;

безготівковий і готівково-грошовий обороти тісно пов'язані один з одним: на- особисто-грошовий оборот здійснюється тільки на базі безготівкового;

емісію безготівкових грошей здійснює система комерційних банків, а емісію готівки - державний банк;

функціонує механізм банківського мультипликатора. 7.6. Особливості формування окремих показників фінансовою:  7.6. Особливості формування окремих показників фінансової звітності для акціонерних товариств: У світовій практиці складання фінансового звіту зареєстрованої компанії показник прибутку (доходу) на акцію є важливим параметром оцінки фінансового становища господарюючого суб'єкта. У МСФО 33 «Прибуток на акцію» дані чіткі визначення
17. Особливості формування фінансових ресурсів на рівні домашніх:  17. Особливості формування фінансових ресурсів на рівні домашніх господарств: Фінанси домашнього господарства - сукупність відносин з приводу створення і використання фондів грошових коштів і фінансових активів, необхідних для забезпечення життєдіяльності членів домашнього господарства. Фінансові відносини, характерні для
Особливості формування доходів бюджетів муніципальних освіт.:  Особливості формування доходів бюджетів муніципальних освіт.: Формування доходів місцевих бюджетів 1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних доходів і доходів за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних регулюючих податків і зборів. 2. До місцевих бюджетів після сплати податків і зборів,
5.2. Особливості фінансових активів, що включаються в інвестиційний:  5.2. Особливості фінансових активів, що включаються в інвестиційний портфель: Основними характеристиками цінного паперу є: внутрішня вартість, ціна, прибутковість, ризик, ліквідність. Кожний цінний папір може генерувати дохід, тому її внутрішня поточна вартість (Vt) являє собою поточну вартість майбутнього
Особливості фінансової поведінки населення: Попова Т. А. студентка 3 курсу факультету інформатики і економіки:  Особливості фінансової поведінки населення: Попова Т. А. студентка 3 курсу факультету інформатики і економіки Науковий керівник: Маркевич И. В., канд. екон. наук, доцент каф. економіки Пермський державний гуманітарно-педагогічний університет (м. Пермь) Економічна теорія - це
Особливості еволюції на макроуровне: Еволюційна макроекономічна теорія являє собою складову:  Особливості еволюції на макроуровне: Еволюційна макроекономічна теорія являє собою складову частину еволюційної економіки - нового напряму в економічній науці, ідейно родинного еволюційній біології і разом з тим що протистоїть традиційній економічній теорії,
Особливості допитів окремих груп осіб.: У справах про податкові шахрайства особливе значення мають допити:  Особливості допитів окремих груп осіб.: У справах про податкові шахрайства особливе значення мають допити окремих груп осіб (на відміну від тактики проведення інакших слідчих дій, яка аналогічна із здійснюваною по інакших справах про економічні злочини). Допити свідків,