На головну сторінку   Всі книги

Особливості побудови банківських систем

Історичний досвід свідчить, що та або інакша структура банківської системи залежить від конкретних суспільно-економічних умов. Банківські системи різних країн, їх організаційна структура залежать від багатьох чинників (об'єктивних і суб'єктивних), до числа яких нарівні з історичними, національними традиціями потрібно віднести також міру розвитку товарно-грошових відносин в країні, загальний рівень зростання економіки, способи регулювання грошового обігу (прямий і непрямий) і інш.

У світовій банківській практиці конкуренція між банками і небанківськими кредитними установами, а також серед останніх породжує тенденцію до певної універсалізація їх діяльності. У останні роки швидко мінялася традиційна роль банків і інших (небанківських) кредитних організацій.

Історичні, національні особливості побудови банківських систем виявляються також в тому, що в окремих країнах (в Німеччині, Франції, Австрії, Угорщині, Італії, інших європейських країнах) не існує чіткого розмежування між комерційними і інвестиційними банками, що визначається положенням останніх на ринку цінних паперів.

У світовій банківській практиці існують різні підходи до організації банківського нагляду. Можна виділити три групи країн, відмінних способами побудови наглядових структур, місцем і роллю центрального банку в цих структурах: країни, в яких контроль (нагляд) здійснюється центральним банком; країни, в яких контроль виконується не центральним банком, а іншими органами; країни, в яких контроль проводиться центральним банком спільно з іншими органами.

Банківський нагляд об'єктивно необхідний, отже, потрібні і спеціальні органи, що здійснюють відповідні функції. Система регулюючих (що наглядають) органів в тій або інакшій країні завжди відображає особливості політичного і соціально-економічного розвитку даної країни, її традиції, задачі, що вирішуються нею на тому або інакшому історичному етапі.

24

Сукупність діючих в країні банків може мати одноуровневую або дворівневу організацію. Одноуровневий варіант побудови банківської системи може бути у випадках, коли: в країні ще немає центрального банку; в країні є тільки центральний банк; центральний банк виконує всі банківські операції, конкуруючи з іншими банками.

У цей час практично у всіх країнах з ринковою економікою створені і активно розвиваються дворівневі банківські системи, де на першому рівні функціонує центральний банк країни, що здійснює емісійну, законотворческую, наглядову і інші види діяльності; на другому - діють комерційні банки. 6.7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РАХУНКУ 42 «ТОРГОВА НАЦІНКА»:  6.7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РАХУНКУ 42 «ТОРГОВА НАЦІНКА»: Рахунок 42 «Торгова націнка» призначений для узагальнення інформації про торгові націнки (знижках, накидках) на товари в організаціях роздрібної торгівлі, ведучих облік по продажних цінах. На цьому рахунку враховуються також знижки, що надаються
1.2 Особливості застосування іпотечного кредиту: Розглянемо найбільш поширені види іпотечного кредитування::  1.2 Особливості застосування іпотечного кредиту: Розглянемо найбільш поширені види іпотечного кредитування: 1) Перша - стандартна, або типова, форма іпотечного кредиту. Наприклад, покупець для придбання деякого майна за призначену ціну в 120 тис. крб. отримує позику під
4.3 Особливості подолання фінансової кризи в соціальній сфері:  4.3 Особливості подолання фінансової кризи в соціальній сфері: Існують відмінності в характері переходів Росії і Заходу до подолання кризи соціальних систем. На відміну від інших колишніх соціалістичних країн соціальна ціна радикальних економічних перетворень виявилася понадміру висока. У результаті
з 1. Особливості надання земельних дільниць для будівництва,:  з 1. Особливості надання земельних дільниць для будівництва, зумовлені конституційно-правовим статусом міст Москва і Санкт-Петербург: Аналіз чинного законодавства Російської Федерації показує, що правовий статус окремих територій може надавати істотні вплив на правове регулювання надання земельних дільниць для будівництва в їх межах. Такої
з 2. Особливості предмета перевірки суду наглядової інстанції.:  з 2. Особливості предмета перевірки суду наглядової інстанції.: Судова практика судів наглядової інстанції, зокрема, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, неодноразово згадує словосполучення «компетенція суду наглядової інстанції», «повноваження суду наглядової інстанції». Особливо часто вони
3. Особливості правового регулированияденежной емісії як найважливішого:  3. Особливості правового регулированияденежной емісії як найважливіший направленияединой державної грошово-кредитної політики: Грошова емісія і грошово-кредитне регулювання - явища нерозривно пов'язані і взаимообусловленние. Грошово-кредитна політика держави реалізовується шляхом збільшення або зменшення пропозиції грошей в економіці, в тому числі на основі
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСУДЖЕНИХ:  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСУДЖЕНИХ: Цільові установки: - визначити режим власності осуджених на речі в межах місця виконання покарання - визначити режим власності осуджених на речі, що знаходяться поза межами місця виконання покарання - виявити особливості придбання