На головну сторінку   Всі книги

Особливості вияву ролі грошей при різних моделях економіки

У умовах адміністративно-командної економіки об'єм і асортимент вироблюваної продукції встановлювався вищестоящими органами для кожного підприємства в формі планів в натуральних і вартісних показниках.

Вартісні показники визначалися в залежності від даних про постачання продукції в натуральних одиницях із застосуванням встановлених цін, а грошам і грошовим розрахункам відводилося підлегле значення. Роль грошей в подібних умовах зводилася до їх використання як допоміжний інструмент обліку і контролю.

У подібній ситуації виникала «пригнічена інфляція», що супроводиться зниженням ролі грошей, оскільки для придбання товарів не так важливо була наявність грошей у покупця, як важлива можливість їх отримання відповідно до встановлених норм.

Разом з тим, використання грошей мало важливе значення і в адміністративно-командній економіці. Лише при застосуванні грошей ставало можливим визначення сукупного об'єму різних витрат на виготовлення продукції, що становлять її собівартість. Використання грошей дозволяє оцінювати виконання плану по сукупному обсягу продукції і розробити заходи по поліпшенню виконання плану.

У умовах адміністративно-командної системи роль грошей залишається підлеглою.

У ринковій економіці роль грошей значно підвищується, чому сприяють створення і використання передумов, характерних для нових умов господарювання.

У ринковій економіці товаровиробники, діючі на основі різних форм власності, придбавають самостійність у встановленні об'єму, асортименту вироблюваної і продукції, що реалізовується.

При цьому посилюється роль грошей, за допомогою яких може бути дана оцінка такому орієнтиру, як платоспроможний попит: з його обліком формуються об'єм і асортимент вироблюваної і продукції, що реалізовується.

Підвищення ролі грошей в ринковій економіці відбувається і в сфері роздрібної торгівлі, в якій відмінений розподіл по нормах, картках, талонах, і вирішальне значення при визначенні можливості купівлі товарів придбавають гроші.

Ефективність застосування грошей передбачає використання стійкої грошової одиниці, що посилює прагнення до подолання таких негативних процесів, як інфляція. 8 Особливості ринку довершеної конкуренції: Довершена, вільна або чиста конкуренція - економічна модель,:  8 Особливості ринку довершеної конкуренції: Довершена, вільна або чиста конкуренція - економічна модель, ідеалізований стан ринку, коли окремі покупці і продавці не можуть впливати на ціну, але формують її своїм внеском попиту і пропозиції. Іншими словами це такий тип
9 Особливості ринку незавершеної конкуренції: Переважна більшість реальних ринків - це ринки незавершеної:  9 Особливості ринку незавершеної конкуренції: Переважна більшість реальних ринків - це ринки незавершеної конкуренції. Свою назву вони отримали в зв'язку з тим, що конкуренція, а значить, і стихійні механізми саморегулювання («невидима рука» ринку) діють на них незавершено. У
ОСОБЛИВОСТІ РИМСЬКОЇ МОНАРХІЇ: 1. ДИНАСТИЗМ І ВИБОРНІСТЬ ВЛАДИ Влада імператора була виборною і:  ОСОБЛИВОСТІ РИМСЬКОЇ МОНАРХІЇ: 1. ДИНАСТИЗМ І ВИБОРНІСТЬ ВЛАДИ Влада імператора була виборною і спочатку передавалася поступово, причому багато в чому складність була визначена її виборним характером. Юлій Цезар отримав владу від народу в повному розумінні цього слова. Саме
Особливості режиму приватної і публічної власності:  Особливості режиму приватної і публічної власності: Право власності може однаково належати як приватним особам (фізичним і юридичним), так і публічним особам (Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації і муніципальним освітам). Однак види речей, що можуть знаходитися у
Особливості розвитку сільського господарства Німеччини.:  Особливості розвитку сільського господарства Німеччини.: Наслідки «нескінченої революції» 1848 р. негативно позначилися на розвитку сільського господарства Пруссиї і інших німецьких земель. Повільний перехід середньовічних форм землеробства в капіталістичні, поступове перетворення маєтка в
1. Особливості розвитку економічної думки в Росії:  1. Особливості розвитку економічної думки в Росії: Розвиток економічних переконань в Росії проходив в тісному зв'язку із загальним рухом науки в інших країнах. Разом з тим російська економічна думка багато в чому самостійна, оригінальна. Більш того деякі розробки російських вчених
30. Особливості розгляду справи в суді апеляційної інстанції.:  30. Особливості розгляду справи в суді апеляційної інстанції.: Апеляційне виробництво збуджується з моменту надходження в районний суд справи з апеляційною жалобою, уявленням і прикладеними документами. Суд, що прийняв апеляційну жалобу (уявлення), призначає день судового засідання, час і