Головна   Всі книги

Оцінка правильності вибору

- після придбання товару споживач в явному або неявному вигляді дає оцінку своєму вибору; продавець або виробник, надаючи послепродажное обслуговування або належно задовольняючи жалоби, може вплинути на цю оцінку (загальновизнаним є факт, що споживачі, жалоби яких задоволені, дають продавцям більш високу оцінку в порівнянні з споживачами, у яких не виникало жалоб).

Модель поведінки інституційних споживачів на ринку підприємств має свої особливості, які зумовлені наступними основними чинниками:

закупівлями займаються професіонали (агенти по закупівлях, співробітники служби матеріально-технічного забезпечення);

на ринку присутнє незначне число великих покупців;

покупці частіше за все географічно сконцентровані;

попит на товари промислового призначення залежить від попиту на споживчі товари і злегка запізнюється в своїй реакції.

Продавцю на ринку товарів промислового призначення необхідно знати про покупця наступну інформацію:

а) хто приймає рішення на кожному етапі закупівлі товару, рівень відповідальності і компетенції цих осіб (хто шукає постачальників, хто оцінює вигідність контракту, хто приймає рішення про укладення договору і проведенні розрахунків);

б) якими критеріями при прийнятті рішення про купівлю ці особи користуються (ціна, якість, терміни постачання);

в) як впливають на поведінку цих осіб чинники навколишнього оточення (коливання ринкової кон'юнктури, межличностние відношення в компанії).

Модель купівельної поведінки на ринку підприємств має свої особливості і складається з наступних шести етапів (мал. 3.10

1 Розділ 6. ОЦІНКА СЛІДЧИМ І СУДОМ ВИСНОВКУ ПОЧЕРКОЗНАВСЬКОЮ І:  Розділ 6. ОЦІНКА СЛІДЧИМ І СУДОМ ВИСНОВКУ ПОЧЕРКОЗНАВСЬКОЇ І ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ: «Оцінка висновку експерта в науково-фактичному відношенні передбачає перевірку наукової спроможності тих принципових положень, якими експерт керувався в своїх висновках, і правильності застосованій ним мето- 2 дикі дослідження».
78. Оцінка системи бухгалтерського обліку (закінчення):  78. Оцінка системи бухгалтерського обліку (закінчення): - чи організовані зберігання і збереження матеріально-виробничих запасів, грошових коштів: чи є склад з відповідно обладнаними місцями для зберігання матеріально-виробничих запасів; склад охороняється або оснащений
Оцінка сезонності і ритмічність виробництва: Велике значення для цілей дослідження фінансово-господарською:  Оцінка сезонності і ритмічність виробництва: Велике значення для цілей дослідження фінансово-господарської діяльності організації має комплексний аналіз ритмічності виробництва продукції. Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в об'ємі і асортименті,
7. Оцінка ролі ринкової системи: Ринкові ціни, що формуються на основі конкуренції, виконують:  7. Оцінка ролі ринкової системи: Ринкові ціни, що формуються на основі конкуренції, виконують наступні функції: Врівноважуюча функція цін полягає в здатності конкурентних сил пропозиції і попиту встановлювати ціни на рівні, при якому величина попиту співпадає з
5.7. ОЦІНКА РИЗИКІВ II ДОСТОВІРНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТОВПонятіє:  5.7. ОЦІНКА РИЗИКІВ II ДОСТОВІРНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТОВПонятіє ризиків інвестування: Тут ми розглянемо методи оцінки небезпеки недосягнення поставлених в проекті цілей - повністю або частково. Цю небезпеку прийнято називати ризиком. Для оцінки ризику допустимі чотири підходи, які багато в чому пов'язані з характером проекту. Перший
Оцінка результатів перевірки і уточнення свідчень на місці:  Оцінка результатів перевірки і уточнення свідчень на місці: Оцінюючи яку-небудь діяльність, ми підводимо підсумки проробленої роботи направленої на досягнення або бажаного результату, що планується, і те, наскільки передбачуване (заплановане, намічене) відповідає отриманому результату, і визначає,
20. Оцінка реалізації продукції: Сукупність господарських операцій, пов'язаних зі збутом і продажем:  20. Оцінка реалізації продукції: Сукупність господарських операцій, пов'язаних зі збутом і продажем продукції, називається процесом реалізації. Його планування починається із забезпечення підприємства замовленнями, на їх основі складається план по номенклатурі, встановлений в основу