На головну сторінку   Всі книги

77. Оцінка системи бухгалтерського обліку (початок)

Ознайомлення з системою бухгалтерського обліку може бути зроблене на основі усного опиту, перегляду необхідних документів, обробки і оцінок відомостей про різні сторони господарської діяльності підприємства, для з'ясування моментів:

- розроблена і чи затверджена схема організаційної структури підприємства по відділах з вказівкою управлінських зв'язків, підлеглість відділів (виконавців);

- розроблена і чи затверджена схема організаційної структури підрозділу, відповідального за ведіння бухгалтерського обліку, з вказівкою управлінських зв'язків, підлеглості, виконавців;

- чи є розроблений і затверджений графік документообігу у вигляді переліку робіт по створенню, перевірці і обробці документів, що виконуються підрозділами і окремими виконавцями, з вказівкою їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт;

- чи затверджений розподіл обов'язків і повноважень між співробітниками, що забезпечують здійснення комерційної і фінансово-господарської діяльності, і співробітниками, що забезпечують відображення цих операцій в бухгалтерському обліку;

- чи існує розділення функцій (обов'язків) між працівниками, що виконують операції на певній дільниці, з можливістю контролю за ведінням обліку на дільниці загалом;

- чи є посадові інструкції для працівників бухгалтерських і облікових служб з розподілом обов'язків, визначенням відповідальності і встановленням меж повноважень відповідно до посади;

- чи встановлене коло посадових осіб, що мають право підпису первинних документів (на відпуск матеріально-виробничих запасів, витрату грошових коштів, прийняття до обліку і представницьких витрат на відрядження і т. д.);

- при наявності в обліку дефіцитних і матеріально-виробничих запасів, що дорого коштують чи обмежене коло осіб, що мають право розпоряджатися ними;

- чи призначені наказом матеріально відповідальні особи, чи укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність; 3.5 Оцінка збитку від забруднення водоймищ: Оцінка збитку У від скидання забруднюючих домішок в К-й:  3.5 Оцінка збитку від забруднення водоймищ: Оцінка збитку У від скидання забруднюючих домішок в К-й водохозяйственний дільницю джерела підприємства, населеного пункту і т. п. визначається по формулеУ = АМ, (3.24) де У - оцінка збитку, руб/рік; у- визначальна вартість умовної тонни
3.8. Оцінка збитку биоресурсам: Оцінка збитку биоресурсам здійснюється по двох основних:  3.8. Оцінка збитку биоресурсам: Оцінка збитку биоресурсам здійснюється по двох основних категоріях: загалом по биоресурсному комплексу території; по окремих видах або групах екологічно і систематично близьких видів тварин і рослин:N i=1(3.32) де: Упр1 - оцінка в
Оцінка рівня розвитку креативной економіки США і Росії:  Оцінка рівня розвитку креативной економіки США і Росії: Каменских М. А. аспірант 1 року гуманітарного факультету Науковий керівник: Перский Ю. К. д-р екон. наук, професор, професор каф. менеджменту і маркетингу Пермський національний дослідницький політехнічний університет (м. Пермь) Уперше
1. Оцінка рівня і якості виконання зобов'язань за контрактами з:  1. Оцінка рівня і якості виконання зобов'язань за контрактами з іноземними партнерами: Зобов'язання за імпортними контрактами повинні бути виконані по термінах оплати товарів (не вважаючи інших зобов'язань, також належних безумовному виконанню). По матеріалах річного звіту підприємства (розділ Зовнішньоекономічна діяльність)
2.3. Оцінка доцільності проведення інновацій: Для оцінки доцільності проведення інновацій необхідно, раніше:  2.3. Оцінка доцільності проведення інновацій: Для оцінки доцільності проведення інновацій необхідно, передусім, спрогнозувати їх наслідки з точки зору ризиків - виробничих, комерційних, конкурентних, фінансових. Необхідно оцінити міру радикальності змін, які
Оцінка в світлі критики колишніх підходів: Колишні підходи зазнавали критики, насамперед, тому, що:  Оцінка в світлі критики колишніх підходів: Колишні підходи зазнавали критики, насамперед, тому, що вони були не в змозі пояснити історично доказову стійкість організаційних структур, які не засновувалися на незалежних сімейних підприємствах. Відповідальність за це
Оцінка вартості європейського опціону коллар: Коллар включає в себе два опціони: кел і фло. Наприклад, інвестор:  Оцінка вартості європейського опціону коллар: Коллар включає в себе два опціони: кел і фло. Наприклад, інвестор купує кеп і продає фло на акцію. У результаті він гарантує собі придбання акції по ціні, яка лежить в діапазоні від ціни виконання опціону фло до ціни виконання опціону