На головну сторінку   Всі книги

78. Оцінка системи бухгалтерського обліку (закінчення)

- чи організовані зберігання і збереження матеріально-виробничих запасів, грошових коштів: чи є склад з відповідно обладнаними місцями для зберігання матеріально-виробничих запасів; склад охороняється або оснащений охоронною сигналізацією; грошові кошти і бланки суворої звітності зберігаються в сейфах, і доступ до них обмежений;

- з метою контролю за збереженням документації чи всі документи сброшюровани і послідовно пронумеровані для полегшення їх пошуку при необхідності;

- чи зберігаються облікові регістри в сейфах або в окремих, спеціально обладнаних приміщеннях;

- затверджені і чи діють внутрішні контрольні органи: служба внутрішнього аудиту; призначена і чи затверджена керівником інвентаризаційна комісія; чи затверджена комісія з прийому (передачі), введення в експлуатацію, списання основних коштів;

- чи проводяться внутрішніми контрольними органами ревізійні і інвентаризаційні планові і раптові перевірки на предмет з'ясування відповідності даних бухгалтерського обліку фактичній наявності (для підтвердження потрібно перевірити наявність інвентаризаційних відомостей): раптова ревізія каси (один раз в місяць); ревізія або інвентаризація при зміні матеріально-відповідальних осіб; облік залишків матеріалів відкритого зберігання (в будівництві) на кінець звітного періоду;

- відповідно до встановлених обліковою політикою термінів чи проводиться інвентаризація:

- складу - на предмет фактичної наявності матеріально-виробничих запасів, особливо і дефіцитних основних коштів, що дорого коштують;

- готової продукції, товарів;

- незавершеного виробництва; нематеріальних активів;

- майна, прийнятого (переданого) на відповідальне зберігання;

- бланків суворої звітності, цінних паперів;

- фінансових вкладень; кредитів, позикових коштів.

Необхідно також перевірити, чи проводиться отримання і відпуск матеріально-виробничих запасів зі складу на основі довіреності і т. д. 3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель: Розміри збитку від забруднення земель визначаються виходячи з витрат:  3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель: Розміри збитку від забруднення земель визначаються виходячи з витрат на проведення повного об'єму робіт по очищенню забруднених земель. У разі неможливості оцінити вказані витрати, розміри збитку від забруднення земель розраховуються по наступній
3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери: Оцінка річного збитку, що заподіюється викидами забруднень в:  3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери: Оцінка річного збитку, що заподіюється викидами забруднень в атмосферу У, визначаться по формулеруб (3.2) У = у-8-f - Mгодгде У - оцінка збитку;Y - константа, що визначає вартість умовної тонни викидів, крб./усл. т.;5 - показник відносної
9.3. Оцінка рівня рентабельності: Як показник ефективності виробництва використовується:  9.3. Оцінка рівня рентабельності: Як показник ефективності виробництва використовується рентабельність продукції. Нормальним є рівень рентабельності 5 - 15%. Низький рівень рентабельності або відсутність її звичайно є непрямою ознакою важкого фінансового
Оцінка рівня капіталізації українських банків: Репетило А. Ю. студентка 4 курсу факультету економіки і управління:  Оцінка рівня капіталізації українських банків: Репетило А. Ю. студентка 4 курсу факультету економіки і управління Науковий керівник: Волошина О. В., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту Кременчугського національного університету імені М. Остроградського, (м. Кременчук, Україна)
29. Оцінка і облік готової продукції на складах: Готова продукція, прийнята з підрозділів по здавальних накладних,:  29. Оцінка і облік готової продукції на складах: Готова продукція, прийнята з підрозділів по здавальних накладних, враховується на складі готової продукції за допомогою карток кількісно-сортового обліку і відпускається з виписаними рахунком-фактурою. На основі складських документів в
оцінка по поточній ринковій вартості (вартості реалізації):  оцінка по поточній ринковій вартості (вартості реалізації): У зв'язку з рухливістю рівня ринкових цін на той або інакший момент часу, у вітчизняному бухгалтерському обліку застосовується оцінка по поточній ринковій вартості (вартості реалізації), що являє собою суму грошових коштів або їх еквівалентів,
Оцінка вартості джерела «Короткострокова кредиторська заборгованість»:  Оцінка вартості джерела «Короткострокова кредиторська заборгованість»: Зробити якісну оцінку вартості джерела «Короткострокова кредиторська заборгованість» складно; це може бути виконане лише в рамках внутрішнього аналізу, оскільки потрібно додаткова інформація про склад заборгованості і умови