На головну сторінку   Всі книги

Параметри облігації

Задача 2. Визначте прийнятний для вас максимальний курс купівлі державної купонної облігації ОФЗ-ФД № 27001RMFS5 на повторних торгах 26 квітня 2000 р., але при умові, що альтернативне вкладення володіє прибутковістю 50% річних.

Номінал 10 крб. Параметри облігації вказані в табл. 6.2.

Таблиця 6.2 Дата аукціону або дата виплати купона Номер купонного періоду Купонний

період,

днів Величина купона, в % рік Розмір оголошеного купона, крб.

19.08.98

10.02.99 1 175 30 1,44

12.05.99 2 91 30 0,75

11.08.99 3 91 30 0,75

10.11.99 4 91 25 0,62

09.02.00 5 91 25 0,62

10.05.00 6 91 25 0,62

09.08.00 7 91 25 0,62

08.11.00 8 91 20 0,50

07.02.01 9 91 20 0,50

09.05.01 10 91 20 0,50

08.08.01 11 91 20 0,50

07.11.01 12 91 15 0,37

06.02.02 13 91 15 0,37

Рішення. Облігації повинна бути придбана по ціні, що забезпечує прибутковість не нижче за 50% річних. Відповідно, ставка дисконтування буде рівна 0,5.

Розмір купона в рублях вже розрахований в останньому стовпці

табл. 6.2. Зробимо розрахунок «брудної» ціни облігації виходячи з

рівняння (6.5):

" ТТ77ТТ 0,62 0,62 0,50 0,50 0,50 0,50 0,37

Р + НКД = - ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

14 105 196 287 378 469 560.

_365 , _ 365 , _365 , г 365 , _365 , ^ 365 , ^ 365

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

651

365

0,37+10 + -

Р + НКД = 7,783628153 крб.

Розрахунок НКД ОФЗ-ФД:

З = 10 х 0,25 х (91/365) = 0,62 крб. (розмір купона; останній стовпець табл. 6.2);

t1 = 10/05/00 - 26/04/00 = 14 днів (кількість днів до виплати найближчого купона);

Т = 91 день (купонний період);

НКД ОФЗ-ФД = (0,62/91) х (91 - 14) = 0,5246154 крб.;

Р = 7,783628153 - 0,5246154 = 7,259013 (крб.).

Прийнятний курс облігації: 72,59%.

Задача 3. На повторних торгах 26 квітня 2000 р. курс ГКО № 21139RMFS9 становив 98,68%, курс ОФЗ-ПД № 25021RMFS5 - 91,5%; курс ОФЗ-ФД № 27001RMFS5 - 78,99%. Треба визначити:

в які цінні папери інвестиції будуть найбільш ефективними з точки зору прибутковості до погашення (прибутковість розрахувати з обліком простій і складної процентної ставки; дані по купонних облігаціях потрібно взяти з попередніх задач; параметри ГКО № 21139RMFS9: номінал 1000 крб.; погашення 31 травня 2000 р.);

поточну (фактичну) прибутковість для купонних облігацій при умові, що ціни аукціонів відповідних облігацій складають: ОФЗ-ПД № 25021 RMFS5-80%; ОФЗ-ФД № 27001RMFS5-70%.

Рішення

1.

Розрахуємо прибутковість до погашення по ГКО № 21139RMFS9, виходячи з складної і простої процентної ставки:

і=( - 1}Y-1°°%,

де N = 1000;

Р = 98,68 х 1000/100 = 986,8 крб.;

Чогаш = 31/05/2000 - 26/04/2000 = 35 днів.

Проста ставка: " 365 ' ' 365 "

( t

х 100% = (00 Л 35,

1 - 1 -1 1 1 -1

1P); 986,8)

і = (1000/986,8)[ - 1] х 365 х 100/35 = 13,95%. Складна ставка:

2. Розрахуємо прибутковість до погашення по ОФЗ-ПД № 25021RMFS5, виходячи з складної і простої процентної ставки:

- 100%,

365

(N - Р +у^ - НКД) Р + НКД

де N = 1000 крб.;

Р = 91,5 х 1000/100 = 915 крб.;

C1 = 1000 X 0,15 х (182/365) = 74,79 крб.;

НКД = 40,272 (крб.); t-погаш. = 84 + 182 = 266 днів.

Проста ставка:

i = [(1000 - 915 + 74,79 х 2 -40,272)/955,272) х (365/266) х 100 = = (194,308/955,272) х 137,218 = 27,91%.

Складна ставка:

N

Cr

- + ¦

Р+НКД = уtk

t

1 + ie Z365 /1 + ie)365

100) і 100)

74,79

74,79 +1000

266

365

84

365

1 + -

1 + -

100

100

915 + 40,272 = у i=1

Звідси знаходимо ie, за допомогою стандартних коштів Excel (функція «підбір параметрів»). У цьому випадку ie = 30,57%.

3. Розрахуємо прибутковість до погашення по ОФЗ-ФД № 27001RMFS5, виходячи з складної і простої процентної ставки:

X 365 х 100%,

t

(n - р + yCk - НКД)

Р + НКД

де N = 10 крб.;

Р = 10 х 78,99/100 = 7,899 крб.;

C1 = 10 х 0,25 х (91/365) = 0,62 крб.; НКД = 0,5246154 крб.;

7погаш. = 14 + 7 х 91 = 651 день.

Проста ставка:

i = (10 - 7,899 + 2 х 0,62 + 4 х 0,5 + 0,37 х 2 - 0,5246154)[/ /8,423615385] х (365/651) х 100 = (10 - 7,899 + 1,24 + 2 + 0,74 - - 0,5246154)[/ 8,423615385] х 56,067588325 = (5,5563846/8,423615385) х х 56,067588325 = 36, 983299%.

Складна ставка: розрахунок ефективної прибутковості до погашення (ie) за допомогою стандартних коштів Excel дав результат, рівну 41,67% річних.

Таким чином, найбільшою прибутковістю володіють інвестиції в ОФЗ-ФД № 27001RMFS5. Дана обставина легко з'ясовна, адже чим більше термін інвестування, тим більше повинна бути прибутковість інвестиційного інструмента.

1 365 -100.

Розрахуємо поточну прибутковість купонних облігацій:

P2 + Е Ki + A2 - 1 Р + 4

(15 + 4 х 74,79 + 40,2721 365 692899%

/оф, = I - - I х х 100 = 69,2899%;

°фз-вд ^ 800 + 0 j 826 ' '

(7,899 +1,44 + 0,75 х 2 + 0,62 х 2 + 0,52461541 365. ..

іпЛз фд = I - I х х 100 = 106,6864%.

офз-фд f 7 + 0 х 616

Задача 4. Є дві державні облігації ОФЗ-ФД: серії 27001RMFS5 і серії 27011RMFS4. На повторних торгах 26 квітня 2000 р. курс цих облігацій становив 78,99 і 61,4% відповідно. Основні показники ОФЗ-ФД № 27001RMFS5 треба взяти з попередніх задач. Параметри ОФЗ-ФД № 27011RMFS4 вказані в табл. 6.3. Номінал 10 крб. Потрібно:

знайти среднериночную прибутковість до погашення по представлених цінних паперах; 7.4. Пасивні і активні операції комерційних банків:  7.4. Пасивні і активні операції комерційних банків: Ресурси комерційних банків, що залучаються шляхом пасивних операцій, діляться на дві частини: власні кошти (капітал банку) і залучені кошти (зобов'язання банку). Власні кошти складаються з статутного капіталу, резервних і
Пасивні і активні операції іпотечних банків: Пасивні і активні операції іпотечних банків істотно:  Пасивні і активні операції іпотечних банків: Пасивні і активні операції іпотечних банків істотно відрізняються від операцій комерційних, ощадних і інвестиційних банків. Більше за 50% пасивних операцій складає емісія у вигляді довгострокових облігацій, потім йдуть залучені кошти
Пасив балансу: - позиковий і власний капітал організації, відображений в балансі.:  Пасив балансу: - позиковий і власний капітал організації, відображений в балансі.
Паспорт: Якщо виріб має гарантійний термін, а його конструкція і застосування:  Паспорт: Якщо виріб має гарантійний термін, а його конструкція і застосування відомі і не вимагають спеціальних роз'яснень, замість керівництва по експлуатації, воно забезпечується паспортом, який складається з наступних розділів: загальні вказівки, технічні
Партизанська війна у вищих секторах ринку: Суспільство сьогодні багате, і тому в ньому існує безліч:  Партизанська війна у вищих секторах ринку: Суспільство сьогодні багате, і тому в ньому існує безліч фірми-партизан, що пропонують самий що ні на є вищий клас: піаніно мазке Steinway, години Concord, кухонні комбайни Cuisinart і тому подібне. Комбайн Cuisinart ціною в $250 є
Паритет процентних ставок: Як і у разі форвардних контрактів, можна чекати, що взаємозв'язок:  Паритет процентних ставок: Як і у разі форвардних контрактів, можна чекати, що взаємозв'язок між готівкою і ф'ючерсними цінами відображає різницю в процентних ставках обох валют, що розглядаються. Наприклад, якщо стерлінгові процентні ставки перевищують доларові (
3.1. Парижская валютна система: З розвитком зовнішньоекономічних зв'язків сформувалася світова:  3.1. Парижская валютна система: З розвитком зовнішньоекономічних зв'язків сформувалася світова валютна система як форма організації валютних відносин, регульованих національним законодавством і міждержавними угодами. Періодичні кризи світової валютної системи