На головну сторінку   Всі книги

Параметри ОФЗ-ФД № 27011RMFS4

визначити дюрацию, модифіковану дюрацию і коефіцієнт Маколі (як зміниться курс кожної облігації при зміні риночночной прибутковості на 1%).

Таблиця 6.3 Дата аукціону або виплати купона Номер купонного періоду Купонний період, днів Величина купона, % річних Розмір оголошеного купона, крб.

1 2 3 4 5

19.08.98

14.07.99 1 329 30 2,7

13.10.99 2 91 25 0,62

12.01.00 3 91 25 0,62

Закінчення табл. 6.3 1 2 3 4 5

12.04.00 4 91 25 0,62

12.07.00 5 91 25 0,62

11.10.00 6 91 20 0,5

10.01.01 7 91 20 0,5

11.04.01 8 91 20 0,5

11.07.01 9 91 20 0,5

10.10.01 10 91 15 0,37

09.01.02 11 91 15 0,37

10.04.02 12 91 15 0,37

10.07.02 13 91 15 0,37

09.10.02 14 91 10 0,25

08.01.03 15 91 10 0,25

09.04.03 16 91 10 0,25

09.07.03 17 91 10 0,25

08.10.03 18 91 10 0,25

Рішення

Зробимо розрахунок прибутковості до погашення по ОФЗ-ФД № 27011RMFS4:

C1 = 10 х 0,25 х (91/365) = 0,62 крб. (розмір купона; останній стовпець табл. 6.3);

6 = 12/07/00-26/04/00 = 77 днів (кількість днів до виплати найближчого купона);

Т = 91 день (купонний період);

НКД = (0,62/91) х (91 - 77) = 0,0953846 крб.;

Ціна облігації з НКД («брудна» ціна) = «Чиста» ціна + Накопичений купонний дохід = 10 х 0,614 + 0,0953846 = 6,2353846 крб. (відповідно «брудний» курс = 6,24 х 100/10=62,4%);

Розрахунок ефективної прибутковості до погашення (іе) за допомогою стандартних коштів Excel дав результат, рівну 42,5% річних.

Ефективна прибутковість до погашення для ОФЗ-ФД № 27001RMFS5 рівна 41,67% (задача 3, п. 3).

Розрахуємо среднериночную процентну ставку:

(42,5 + 41,67)/2 = 42%.

Розрахуємо дюрацию і коефіцієнт Маколі для кожної облігації:

п = 11

D27011RMFS4 = 6,24 Х 365 Х

л

= 2,299 року;

г

77 0,62 168 0,5 60 10,25

77 х + 168 х ТТЇТ + - + 1260:

^ 168 1260

1,42365 1,42365 1,42 365

MD = 2,299/1,42 = 1,619 (року); Fm = 1,619 х 0,624 = 1,010256; АК= -1,010256 х 1 = -1,010256% (зміна «брудного» курсу); Кнов = 62,4 - 1,010256 = 61,39% (новий «брудний» курс).

1 1

D27001RMFS5

7,899 + 0,525 365

ґ

л

0,62 0,62 , С1 0,37

= 1,389 року;

14 X-'-п- +105 X-+ - + 651" '

_14 105 651

1,42365 1,42365 1,42365

MD = 1,389/1,42=0,978 роки;

Fm = 0,978 х 84,24/100 = 0,8238672

аК = -0,8238672 х 1 = -0,8238672% (зміна «брудного» курсу);

Кнов = 84,24 - 0,8238672 = 83,42% (новий «брудний» курс).

Таким чином, дюрация ОФЗ-ФД № 27011RMFS4 більше, ніж дюрация ОФЗ-ФД № 27001RMFS5. Отже, перша облігація більш чутлива до зміни процентних ставок і володіє підвищеним рівнем процентного ризику.

Задача 5. Комерційний банк вирішив сформувати інвестиційний портфель з трьох типів державних облігацій: ГКО № 21139RMFS9; ОФЗ-ПД № 25021RMFS5; ОФЗ-ФД № 27001RMFS5. На повторних торгах 26 квітня 2000 р. курс цих облігацій складав відповідно 98,68; 91,5 і 78,99%.

Потрібно розрахувати витрати банку по формуванню портфеля (без урахування комісій і інших додаткових витрат), якщо структура портфеля виглядала таким чином: ГКО - 1000 шт; ОФЗ-ПД - 2000 шт.; ОФЗ-ФД - 100 000 шт.

Параметри відповідних облігацій потрібно взяти з попередніх задач.

Рішення

1. Знаходимо «чисту» вартість кожної облігації по формулі

Р = K - - 100 '

P1 = 1000 х 98,68/100 = 986,8 крб.;

Р2 = 1000 х 91,5/100 = 915 крб.;

Р3 = 10 х 78,99/100 = 7,899 крб.

Розраховуємо НКД (дані з попередніх прикладів): НКД = З™;

НКД ГКО = 0;

НКД ОФЗ - ПД = 40,272 крб.;

НКД ОФЗ - ФД = 0,5246154 крб.

Розрахунок ціни портфеля

Складемо табл. 6.4 для розрахунку ціни портфеля.

Таблиця 6.4 Наїмено

вание

цінного

паперу «Чиста» вартість облігації, крб. НКД, крб. «Брудна»

вартість

облігації,

крб. Кількість цінних паперів, шт. Ціна

(Pm ' Qm),

руб

ГКО

ОФЗ-ПД

ОФЗ-ФД 986,8

915

7,899 0

40,272

0,5246154 986,8

955,272

8,4236154 1 000 2 000 100 000 986 800 1 910 544 842 361,54

Разом (У) 3 739 705,54

Таким чином, витрати по формуванню інвестиційного портфеля банку становили 3 739 705,54 крб.

Задача 6. Треба розрахувати прибутковість портфеля, що складається з державних облігацій наступних типів: ГКО № 21139RMFS9 - 1000 шт; ОФЗ-ПД № 25021RMFS5 - 2000 шт; ОФЗ-ФД

№ 27001RMFS5 - 100 000 шт.

На повторних торгах 26 квітня 2000 р. курс цих облігацій склав відповідно 98,68; 91,5 і 78,99%.

Рішення

Розрахуємо прибутковість до погашення по ГКО № 21139RMFS9, виходячи з складної і простої процентної ставки (дані взяті із задачі 3).

Проста ставка: і = 13,95%.

Складна ставка: іе = 14,8634%.

Розрахуємо прибутковість до погашення по ОФЗ-ПД № 25021RMFS5, виходячи з складної і простої процентної ставки (дані взяті із задачі 3).

Проста ставка: і = 27,91%.

Складна ставка: іе = 30,57%.

Розрахуємо прибутковість до погашення по ОФЗ-ФД № 27001RMFS5, виходячи з складної і простої процентної ставки (дані взяті із задачі 3):

Проста ставка: i = 36,983299%.

Складна ставка: ie = 41,67% річних. Пасивні і активні операції центрального банку: Функції центрального банку реалізовуються через операції, які він:  Пасивні і активні операції центрального банку: Функції центрального банку реалізовуються через операції, які він виконує: пасивні операції - по залученню коштів (емісія банкнот, внески кредитних установ, уряду і іноземних банків; капітал і резерви); активні операції - по
Пасивні і активні операції ісламських банків: Пасивні операції ісламського банку. Для здійснення інвестицій:  Пасивні і активні операції ісламських банків: Пасивні операції ісламського банку. Для здійснення інвестицій необхідний капітал. Залучений капітал є основним джерелом формування пасивів банку. Пасиви ісламської банку формуються з коштів клієнтів на поточних, ощадних
ПАСИВНА ЧАСТИНА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ: допоміжна частина основних виробничих фондів (ания,:  ПАСИВНА ЧАСТИНА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ: допоміжна частина основних виробничих фондів (будівлі, споруди і т. п.), забезпечуючих процес роботи активних елементів.
12. Паспорт громадянина РФ. Зміст, порядок видачі, заміни,:  12. Паспорт громадянина РФ. Зміст, порядок видачі, заміни, вилучення.: Паспорт громадянина РФ є основним документом, що засвідчує особистість громадянина РФ на території РФ. Всі громадяни РФ, що досягли 14-літнього віку, що проживають на території РФ, зобов'язані мати паспорт. У паспорт вносяться наступні відомості про
Партизанський маркетинг: науковий і практичний аспект:  Партизанський маркетинг: науковий і практичний аспект: Курбангалиев Е. А. студент 3 курсу спеціальності «Комерція» Науковий керівник: Желтовских Е. В., викладач, Фінансово-економічний коледж (м. Пермь) В умовах найжорстокішої конкуренції і боротьби за кожного споживача, необхідно, щоб ти
Парк культури і відпочинку: - комплексна, многофункциональное установа культури, природна і:  Парк культури і відпочинку: - комплексна, многофункциональное установа культури, природна і культурно-рекреационное територіальна міська (селищне, сільське) освіта, организующее культурно-досуговую і фізкультурно-оздоровчу роботу серед населення. Його
Паризький клуб: - громадська організація, яку створили розвинені країни для:  Паризький клуб: - громадська організація, яку створили розвинені країни для обговорення проблем, виникаючих в зв'язку з неплатоспроможністю позичальників на рівні держав-боржників. Освічений в середині 1950-х рр., включає 19 членів. Борги держав