Головна   Всі книги

ПАСИВНА ЧАСТИНА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

допоміжна частина основних виробничих фондів (будівлі, споруди і т. п.), забезпечуючих процес роботи активних елементів. 36. Пасивні операції комерційного банку: - це операції по формуванню капіталу банку, а також операції по:  36. Пасивні операції комерційного банку: - це операції по формуванню капіталу банку, а також операції по залученню фінансових ресурсів, необхідних для проведення кредитних і інших активних операцій. Результатом пасивних операцій є формування власного і залученого
Пасивні операції комерційного банку: Під пасивними розуміються такі операції банків, внаслідок яких:  Пасивні операції комерційного банку: Під пасивними розуміються такі операції банків, внаслідок яких відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться на пасивних рахунках. Пасивні операції грають важливу роль для комерційних банків. Саме з їх допомогою банки придбавають
13. Пасивні операції комерційних банків. Класифікація депозитів.:  13. Пасивні операції комерційних банків. Класифікація депозитів. Переваги і нестачі різних видів депозитів.: Пасивні операції - це сукупність операцій забезпечуючих формування ресурсів комерційного банку. Ресурси комерційного банку можуть бути сформовані за рахунок власних і залучених коштів. До власних ресурсів комерційного банку
52. Пасивні операції комерційних банків: Під пасивними розуміються такі операції банків, внаслідок яких:  52. Пасивні операції комерційних банків: Під пасивними розуміються такі операції банків, внаслідок яких відбувається формування ресурсів банків. До пасивних операцій банку відносять: залучення коштів на розрахункові і поточні рахунки юр. і физ. осіб; відкриття термінових рахунків громадян і
Пасивні операції комерційних банків: У умовах ринкової економіки особливу важливість придбаває процес:  Пасивні операції комерційних банків: У умовах ринкової економіки особливу важливість придбаває процес формування банківських пасивів, оптимізація їх структури і в зв'язку з цим якість управління всіма джерелами грошових коштів, які утворять ресурсний потенціал комерційного
69. Пасивні операції банків, їх характеристика.: Пасивні операції - це операції по залученню коштів в банки,:  69. Пасивні операції банків, їх характеристика.: Пасивні операції - це операції по залученню коштів в банки, формуванню їх ресурсів. До пасивних операцій банку відносять: залучення коштів на розрахункові і поточні рахунки юр. і физ. осіб; відкриття термінових рахунків громадян і організацій; випуск
63. Пасивні операції: Операції по залученню коштів в банки, формуванню ресурсів:  63. Пасивні операції: Операції по залученню коштів в банки, формуванню ресурсів останніх. Значення пасивних операцій для банку велике. У умовах ринкової економіки особливу важливість придбаває процес формування банківських пасивів, оптимізація їх структури і в