На головну сторінку   Всі книги

Платіжна система

- сукупність інститутів, правил, договірних відносин, технологій, методик розрахунку, внутрішніх і зовнішніх нормативних актів, які дозволяють всім учасникам виробляти фінансові операції і розрахунки один з одним. 57. Платіжний баланс: поняття і осн статті: Платіжний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій країни в:  57. Платіжний баланс: поняття і осн статті: Платіжний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій країни в формі співвідношення валютних надходжень з-за кордону і платежів, зробленого даною країною іншим країнам. Розрізнюють платіжний баланс на певну дату (вигляді щодня
Платіжний баланс: поняття, структура.: Платіжний баланс - це співвідношення суми платежів, зроблених:  Платіжний баланс: поняття, структура.: Платіжний баланс - це співвідношення суми платежів, зроблених даною країною за межею, і надходжень, отриманих нею з-за кордону, за певний період часу. Платіжний баланс активний, якщо валютні надходження перевищують платежі, і
5 Платіжний баланс: основні статті, призначення.: Платіжний баланс (балансовий рахунок міжнародних операцій) - це:  5 Платіжний баланс: основні статті, призначення.: Платіжний баланс (балансовий рахунок міжнародних операцій) - це вартісне вираження всього комплексу зовнішньоекономічних зв'язків країни в формі співвідношення надходжень і платежів. У доповнення до платіжного балансу, вмісного відомості про рух
24. Платіжний баланс, його основні статті: Платіжним балансом є систематизований запис підсумків всіх:  24. Платіжний баланс, його основні статті: Платіжним балансом є систематизований запис підсумків всіх економічних операцій країни з іншим миром протягом певного періоду часу (звичайно року). Платіжний баланс відображає співвідношення платежів країни за межу і надходження від
Платіжний баланс: П латежний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій,:  Платіжний баланс: П латежний баланс - балансовий рахунок міжнародних операцій, співвідношення валютних надходжень через границю і платежі, зроблених даною країною іншим країнам. Це вартісне вираження всього комплексу міжнародних зв'язків країни у формі
Платіжні умови контрактів: У практиці вітчизняних організацій в розрахунках по:  Платіжні умови контрактів: У практиці вітчизняних організацій в розрахунках по зовнішньоекономічних зв'язках застосовуються наступні основні види (умови) розрахунків: розрахунки готівкою; розрахунки в кредит; комбіновані (змішані) види розрахунків, що включають часткову оплату
Платіжне доручення: - розрахунковий документ, що виписується платником, вмісний вказівку:  Платіжне доручення: - розрахунковий документ, що виписується платником, вмісний вказівку банку про перерахування певної грошової суми з рахунку плательщикаЗДПна рахунок одержувача; застосовується в розрахунках по товарних і нетоварних операціях, авансових платежах.