На головну сторінку   Всі книги

Платіжний баланс

Портфельні інвестиції (Інші

(кредити, депозити)

Експорт Імпорт

Класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФА.

Поточні операції Е. Балансуючі статті Товари Переоцінка золотовалютних резервів, Послуги розподіл і використання СДР Доходи від інвестицій Рух золотовалютного резерву Інші послуги й доходи Надзвичайні джерела покриття саль- Приватні однобічні переклади до Державні однобічні переклади Зобов'язання, що утворюють валютні Разом А: баланс поточних операцій резерви іноземних офіційних ор- ганов В. Прямі інвестиції й інший долгосроч Разом: A + B + C + D ний капітал Прямі інвестиції F. Підсумкова зміна резервів Портфельна інвестиції Золото Інший довгостроковий капітал СДР Разом: А + У Резервна позиція у МВФ Іноземна валюта С. Інший короткостроковий капітал Інші вимоги D. Помилки й пропуски Кредити МВФ Разом: A + B + C + D

Міжнародні розрахунки

Регулювання платежів по грошових вимогах і зобов'язанням, що виникають між юридичними особами (державами, організаціями) і громадянами різних країн на основі їх економічних, політичних і! культурних відносин.

Банківське переведення

Певні відносини учасників угод і банків із приводу оформлення документів

ДЕВІЗИ - ПЛАТІЖНІ КОШТИ В ІНОЗЕМНІЙ В А ЛЮТЕ

Комерційний вексель

Безготівковим шляхом на базі кореспондентських угод з іноземними банками

Соло

Тратти

Банківський вексель

Банківський чек (IJ їй И и Я

гй Я

їй ю Ю ? ПРО U про X про до я я Я про, н ч про про и до V Я и rn Банківське переведення

Банківські картки (кредитні, пластикові)

Золото

Опосередковано - через операції на ринку золота

Авансовий платіж

Відкритий рахунок

З використанням векселів, чеків, банківських карток

Валютні кли-ринги

В обов'язковому порядку при наявності міжурядової угоди

Документарний характер расче тов

Фінансові документи

Вексель, чек

Комерційні документи

Рахунок-фактура, накладна

Уніфікація правил і отно-шений Корсчет НОСТРО ЛОРО Актив-Ний Пасив-Ний і їй і я і їй до ю їй про ю U про про X я * л (IJ год ю їй до а про їй до З я н їй я й

В

В

. Чому для вас важлива ефективна доза: Будь-яке медикаментозне лікування повинно переслідувати одну мету::  Чому для вас важлива ефективна доза: Будь-яке медикаментозне лікування повинно переслідувати одну мету: добитися найбільшого результату при найменших витратах - для вашого здоров'я і для вашого гаманця. При будь-якому лікуванні можливий компроміс. Для того щоб добитися такого компромісу,
Чому гроші, а не бартер?: У розвиненому капіталістичному суспільстві бартер однак, неможливий і:  Чому гроші, а не бартер?: У розвиненому капіталістичному суспільстві бартер однак, неможливий і гроші складають необхідну основу обміну. Одна з причин полягає в тому, що в обміні бере участь багато різних товарів і цей великий і складний ринок дуже важливий для
ЧОМУ? ЩО? ДЕ? КОЛИ? ХТО? ЯК?: Перш ніж зайнятися вивченням гри в числа (аче відомої як:  ЧОМУ? ЩО? ДЕ? КОЛИ? ХТО? ЯК?: Перш ніж зайнятися вивченням гри в числа (інакше відомої як управління капіталом), читач повинен бути упевнений, що знання такого роду йому необхідні і стоять значних витрат часу і тих чималих зусиль, які для цього зажадаються.
Чому бізнес копіює вироби інших бізнесів?: Бізнес може копіювати вироби, тому що це економить витрати,:  Чому бізнес копіює вироби інших бізнесів?: Бізнес може копіювати вироби, тому що це економить витрати, пов'язані з дослідженням і розвитком, також як з ризиками, пов'язаними з представленнями нових виробів. Багато бізнесів готові зібрати меншу кількість прибутку замість меншого
ЧОМУ?: За які блага світу я б'юся, коли хочу переконати розсудливих,:  ЧОМУ?: За які блага світу я б'юся, коли хочу переконати розсудливих, розумних читачів витратити декілька годин на вивчення теми ще більш скучною, по загальному переконанню, чим бухгалтерський облік? Чому? Тому що це загальне переконання помилкове.
ВТЕЧА З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ: злочин проти правосуддя, передбачене ст. 313 УК РФ,:  ВТЕЧА З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ: злочин проти правосуддя, передбачене ст. 313 УК РФ, полягає у втечі з місця позбавлення свободи особи, від'їжджаючого покарання. Під втечею розуміється самовільне залишення особою, від'їжджаючою покарання, місця позбавлення свободи. Згідно ст.
Погані новини: Кінець визначеності зовсім не є бажаною і радісною:  Погані новини: Кінець визначеності зовсім не є бажаною і радісною новиною. Більшість не готово жити в непослідовному світі. Люди не готові змиритися з втратою надії, що коли-небудь навчаться управляти життям. «Зіткнення з невідомим викликає