На головну сторінку   Всі книги

Політика відкритого ринку

Другим методом грошово-кредитної політики виступає політика відкритого ринку, на якому відбувається купівля-продаж державних цінних паперів з метою збільшення або зменшення грошової маси в економіці.

Механізм дії в цьому випадку такий, як і розглянутий вище.

При спаді економіки центральний банк зацікавлений в збільшенні грошової маси в звертанні, тому він старається збільшити грошові кошти комерційних банків, які і збільшать пропозицію грошей на ринку. Для цієї мети центральний банк шляхом встановлення певної прибутковості (або умов) старається викупити у комерційних банків цінні папери. Комерційні банки, продавши частину своїх активів у вигляді державних цінних паперів, мають можливість розширити кредитування реального сектора, що приводить до збільшення пропозиції кредитів (кредитна експансія), знижує ціну кредиту (відсоток) і розміщує більшу кількість грошових коштів у вигляді кредитів, що безпосередньо позначається на збільшенні ВНП.

У зворотній ситуації, т. е. під час підйому економіки, для деякої його заборони центральний банк проводить продаж державних цінних паперів, скорочуючи таким чином вільні грошові кошти комерційних банків і зменшуючи пропозицію кредитів, що підвищує процентну ставку, а також зменшує об'єм інвестицій і як наслідок, об'єм ВНП. Повне товариство: - об'єднання двох або більше за осіб для здійснення:  Повне товариство: - об'єднання двох або більше за осіб для здійснення підприємницької діяльності з метою видобування прибутку, члени якого беруть участь в справах товариства особисто і несуть повну і матеріальну відповідальність не тільки вкладеним капіталом, але і
ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ Г. УОРСУИК: Full Employment G.D.N. Worswick Термін «повна зайнятість», який:  ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ Г. УОРСУИК: Full Employment G.D.N. Worswick Термін «повна зайнятість», який увійшов у вживання серед економістів після депресії 30-х років, застосовується до промислово розвинених країн, в яких більшість економічно активного населення складають
Повна собівартість: - грошова оцінка всієї сукупності витрат підприємства на:  Повна собівартість: - грошова оцінка всієї сукупності витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Вона отримала назву комерційної собівартості.
5. Повна функція управління і стійкість об'єкта управління в:  5. Повна функція управління і стійкість об'єкта управління в значенні передбачуваність його поведінки: Управління по повній функції (термін ДОТУ) включає в себе: 1) виявлення проблем, 2) целеполагание відносно їх дозволу, 3) виработку концепції досягнення намічений- них цілей, 4) її впровадження в життя, 5) поточне правління у відповідності з
ПОЛИТИКО - ПРАВОВІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ, ФОРМУЛИ, ВИРАЗИ:  ПОЛИТИКО - ПРАВОВІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ, ФОРМУЛИ, ВИРАЗИ: АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ Analogie legis [ аналогие легис ] АНАЛОГІЯ ПРАВА Analogie jurus [ аналогие юрус ] АРГУМЕНТ ДО МИЛОСЕРДЯ Argumentum ad misericordiam [ аргументум пекло мизериокордиам ] БЕЗ ГНІВУ І ПРИСТРАСТІ Sine ira et studio [ сине ира ет студио ]
Політика зайнятості: передбачає сукупність правових, організаційних і:  Політика зайнятості: передбачає сукупність правових, організаційних і економічних заходів, що проводяться державою з метою зниження рівня безробіття, соціального захисту безробітних і недопущення наростання соціальної напруженості в суспільстві.
Політика управління фінансовим рахунком: 116 У сучасних умовах центральним банкам (обенно в країнах з:  Політика управління фінансовим рахунком: 116 У сучасних умовах центральним банкам (особливо в країнах з ринком, що формується ) стає все важче провести незалежну ДКП без зміни режиму управління фінансовим рахунком платіжного баланса10. 9 Об'єм щоденних валютно-обмінних