На головну сторінку   Всі книги

8. Поняття грошового обороту

Оборот

Безготівковий

ГОТІВКОВИЙ

Х-тГ

Грошовий оборот являє собою процес безперервного руху грошових знаків в готівковій і безготівковій формах 5.1. Поняття «грошовий оборот», його зміст і структура:  5.1. Поняття «грошовий оборот», його зміст і структура: У більшості західних видань визначення грошового обороту відсутнє. У підручнику «Грошовий обіг і кредит» під редакцією проф. В. С. Геращенко в 1986 р. грошовий оборот визначається як «сукупність грошових платежів, що здійснюються в порядку
Поняття грошової системи. Системи моно- і біметалізм:  Поняття грошової системи. Системи моно- і біметалізм: Під грошовою системою прийнято розуміти форму організації грошового обігу в країні, яка історично склалася і закріплена законом. Для кожної країни приймається певне найменування грошової одиниці, встановлюються види грошових
Поняття грошової системи, її елементи і види: Грошова система - це форма організації грошового обороту в країні,:  Поняття грошової системи, її елементи і види: Грошова система - це форма організації грошового обороту в країні, що склався історично і закріплена національним законодавством. Грошові системи сформувалися в Європі в XVI-XVII вв. в період зміцнення державної влади і
Поняття грошової системи: Система (від греч. systзma - ціле, складене з частин;:  Поняття грошової системи: Система (від греч. systзma - ціле, складене з частин; з'єднання) - безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, створюючих певну цілісність, єдність. Грошова система - конкретна форма організації грошового
4 Поняття грошової маси.: Одним з основних параметрів грошового обігу є грошова:  4 Поняття грошової маси.: Одним з основних параметрів грошового обігу є грошова маса. Саме цей параметр впливає на економічне зростання, динаміку цін, зайнятість, безперебійне функціонування платіжно-розрахункової системи. Грошова маса - це
6. Поняття грошового обігу. Наличнийи безготівковий оборот. Закон:  6. Поняття грошового обігу. Наличнийи безготівковий оборот. Закон грошового обігу.: План відповіді: Грошовий обіг як процес безперервного руху грошей в готівковій і безготівковій формах. Структура грошового обороту в залежності від форми функціонування в ньому грошей. Безготівковий платіжний оборот. Основні форми безготівкових
Поняття грошового обігу: Важливим елементом економіки будь-якої держави є грошове:  Поняття грошового обігу: Важливим елементом економіки будь-якої держави є грошовий обіг. Складне переплетення різноманітних виробничих, інвестиційних і торгових процесів, нерозривно пов'язані з ними процеси накопичення і вкладення капіталу, формування і