На головну сторінку   Всі книги

2.4. Поняття грошового обороту, його зміст і структура

Грошовий оборот - це процес безперервного руху грошових знаків в готівковій і безготівковій формах. У умовах металевого звертання грошовий оборот, як і товарний оборот, є вартісним, оскільки золота і срібна монети мали власну вартість.

Сучасний же грошовий оборот не є вартісним (на відміну від товарного обороту).

Грошовий оборот є складовою частиною платіжного обороту, оскільки останній включає рух не тільки грошей, але і інших коштів платежу (чеків, депозитних сертифікатів, векселів і т. д.). У свою чергу, грошовий обіг є складовою частиною грошового обороту. Звертатися можуть тільки готівка, тому поняття «грошовий обіг» можна віднести тільки до готівково-грошового обороту. Під грошово-платіжним оборотом розуміється частина грошового обороту, де гроші функціонують як засіб платежу, незалежно від того, безготівковий це оборот або готівковий. Структуру грошового обороту можна визначати по різних ознаках:

в залежності від форми функціонуючих в йому грошей грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівково-грошовий;

по характеру відносин, які обслуговує та або інакша частини грошового обороту: грошово-розрахунковий, грошово-кредитний і грошово-фінансовий обороти;

в залежності від суб'єктів, між якими рухаються гроші: оборот між банками (міжбанківський), між банками і юридичними і фізичними особами (банківський), між юридичними особами, між юридичними і фізичними особами, між фізичними особами.

Грошовий оборот має свої особливості при різних моделях економіки. У умовах адміністративно-розподільної моделі економіки:

готівковий і безготівковий обороти обслуговували розподільні відносини в господарстві (засоби виробництва розподілялися через систему матеріально-технічного постачання, предмети споживання, послуги - через систему державних торгових точок відповідно до заробітної плати);

грошовий оборот законодавче ділився на безготівковий і готівковий, причому безготівковий переважно обслуговував розподіл засобів виробництва, а готівковий - розподіл предметів споживання;

грошовий оборот служив об'єктом директивного планування; функціонував в рамках єдиної державної власності; був централізований;

обидва вигляду обороту здійснювалися практично незалежно один від одного;

існувала монополія державного банку на емісію як безготівкових, так і готівки грошових коштів;

не існував механізм банківського мультипликатора. Поняття "грошовий оборот". Готівковий і безготівковий грошовий оборот.:  Поняття "грошовий оборот". Готівковий і безготівковий грошовий оборот.: Рух грошей при виконанні ними функцій засобу звертання і засобу платежу являє собою грошовий обіг. Грошовий обіг здійснюється в двох формах: готівкової і безготівкової. Між готівково-грошовим обігом і безготівковим
6. Поняття « грошовий оборот», його зміст і форми.:  6. Поняття « грошовий оборот», його зміст і форми.: Взятий сам по собі процес безперервного переміщення грошей між суб'єктами економічних відносин для їх взаємного задоволення являє собою грошовий оборот. Крім того гроші можуть здійснювати рух і за рамками економічних
5.1. Поняття «грошовий оборот», його зміст і структура:  5.1. Поняття «грошовий оборот», його зміст і структура: У більшості західних видань визначення грошового обороту відсутнє. У підручнику «Грошовий обіг і кредит» під редакцією проф. В. С. Геращенко в 1986 р. грошовий оборот визначається як «сукупність грошових платежів, що здійснюються в порядку
Поняття грошової системи. Особливості сучасної грошової системи:  Поняття грошової системи. Особливості сучасної грошової системи: Грошова система - це форма організації грошового обігу в країні, що склався історично і оформлена національним законодавством. У залежності від вигляду грошей, що використовуються в обороті країни, в історії відомі наступні типи грошових
Поняття грошової системи і її елементи: Грошова система являє собою встановлену державою форму:  Поняття грошової системи і її елементи: Грошова система являє собою встановлену державою форму організації грошового обігу в країні. Грошова система кожної країни складається історично і відповідно до її соціального і економічного розвитку і закріпляється
4 Поняття грошової маси.: Одним з основних параметрів грошового обігу є грошова:  4 Поняття грошової маси.: Одним з основних параметрів грошового обігу є грошова маса. Саме цей параметр впливає на економічне зростання, динаміку цін, зайнятість, безперебійне функціонування платіжно-розрахункової системи. Грошова маса - це
6. Поняття грошового обігу. Готівковий і безготівковий оборот. Закон:  6. Поняття грошового обігу. Готівковий і безготівковий оборот. Закон грошового обігу.: План відповіді: Грошовий обіг як процес безперервного руху грошей в готівковій і безготівковій формах. Структура грошового обороту в залежності від форми функціонування в ньому грошей. Безготівковий платіжний оборот. Основні форми безготівкових