Головна   Всі книги

6.1. ЗРОЗУМІЛЕ ГОТОВІЙ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) І ЇЇ ОЦІНКА

Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, відповідні діючим стандартам або затвердженим технічним умовам, прийняті на склад або замовником.

Роботи і послуги - це вартість різних робіт (проектних, по ремонту техніки і т.

п.) і послуг (консультаційних, транспортних і т. п.), виконаних і наданих стороннім організаціям і особам, а також працівникам організації на умовах оплати.

Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад в підзвітну суму матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби і продукція, яка не може бути здана на склад по технічних причинах, приймаються представником замовника на місці їх виготовлення, комплектації і зборок.

Планування і облік готової продукції ведуть в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальнених даних про однорідну продукцію. Наприклад, кількість виробленої каустичної соди виражається в тоннах умовної маси, консервів - в умовних банках і т. д.

Оцінка готової продукції. Як облікові ціни на готову продукцію можуть застосовуватися:

фактична виробнича собівартість (повна і неповна);

нормативна собівартість (повна і неповна);

договірні ціни;

інші види цін.

Фактична виробнича собівартість застосовується в основному при одиничному і дрібносерійному виробництві, а також при випуску масової продукції невеликої номенклатури.

Нормативну собівартість як облікові ціни доцільно використати в галузях з масовим і серійним характером виробництва і з великою номенклатурою готової продукції. Перевагами даних облікових цін є зручність при здійсненні оперативного обліку руху готової продукції, стабільність облікових цін і єдність оцінки в плануванні і обліку.

Договірні ціни застосовуються переважно при стабільних цінах.

При використанні як облікові ціни нормативної собівартості, договірні і інші види цін необхідно по закінченні місяця обчислювати відхилення фактичної виробничої собівартості продукції від вартості її по облікових цінах для розподілу цього відхилення на відвантажену (продану) продукцію і залишки її на складах.

З цією метою складають спеціальний розрахунок (табл. 6.1) з використанням середньозважений відсотка відхилень фактичної собівартості продукції від вартості її по облікових цінах.

За даними табл. 6.1 ця величина виявилася рівною 1% вартості по облікових цінах.

Таблиця 6.1

Розрахунок фактичної собівартості відвантаженої продукції № п/п Показники По облікових цінах По

фактичній собівартості Відхилення (+.-) 1 2 3 4 5 1 Залишок готової продукції на початок місяця 300 ТОВ 306 000 +6000 2 Поступило з виробництва 2 700 ТОВ 2 724 000 +24 000 3 Разом 3 ТОВ ТОВ 3 030 000 +30 000 4 Відношення відхилень фактичної собівартості від вартості по твердих цінах, % (гр. 5, стор. 3: гр. 3, стор. 3) X X 1,0 5 Відвантажене готовій продукції 2 500 000 2 525 000 +25 000 6 Залишок готової продукції на кінець місяця 500 000 505 000 +5000

Множенням вартості відвантаженої продукції і вартості її залишку на складі на кінець місяця на обчислений відсоток визначають, яка частина відхилень відноситься на відвантажену і продукцію (2 500 ТОВ, що залишилася на складі х 1: 100 = 25 ТОВ; 2 500 ТОВ + 25 ТОВ = - 2 525 ТОВ).

500 ТОВ х 1:100 - 5000; 500 ТОВ + 5000 = 505 ТОВ.

Подібний розрахунок складається і при використанні скороченої виробничої собівартості. У цьому розрахунку немає необхідності, якщо підприємство використовує для обліку випуску продукції рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».

На практиці вказані в табл. 6.1 розрахунки складаються по однорідних групах товарів (приблизно з однаковою рентабельністю), що забезпечує велику точність в розрахунках відхилень. ПОРНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ АБО ПРЕДМЕТИ: це мальовничі, графічне, літературне, музичне і інакше:  ПОРНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ АБО ПРЕДМЕТИ: це мальовничі, графічні, літературні, музичні і інакші твори, основним змістом яких є грубо натуралистичное детальне зображення анатомічних і/або фізіологічних подробиць сексуальних відносин. Віднесення
з 4. Псування монети.- Еволюція срібного рубля в Россиї.- Закон:  з 4. Псування монети.- Еволюція срібного рубля в Россиї.- Закон Грешема.: з 4. Ми охарактеризували основні принципи обігу повноцінних металевих грошей в новий час. Як було сказано, задача цих принципів полягає в тому, щоб підвести міцний підмурівок під цінність грошей, зв'язати цінність монети з цінністю
Час перетворити вашу тактику в стратегію: Мережа, торгуюча пиццой навинос Little Caesar's, розробила систему:  Час перетворити вашу тактику в стратегію: Мережа, торгуюча пиццой навинос Little Caesar's, розробила систему розпродажів дві по ціні одній. Це була тактика - конкурентний аспект свідомості - вибрана для того, щоб протистояти Pizza Hut, Godfather's і іншим мережам. Звичайно розпродажі
СПРОБИ РІШЕННЯ В ЦЕЙ ЧАС: Згідно з пропозицією шите Отані (*12), технічна сторона:  СПРОБИ РІШЕННЯ В ЦЕЙ ЧАС: Згідно з пропозицією шите Отані (*12), технічна сторона проблеми, т. е. плата за вилучення з циркуляції, може бути дозволена набагато більш просто, ніж раніше - відповідно до сучасного образу платежів. 90% ті, що ми
Спроба відродження Польсько-Литовської унії.: Ще в 1810 році в зв'язку з последйей спробою зберегти систему,:  Спроба відродження Польсько-Литовської унії.: Ще в 1810 році в зв'язку з последйей спробою зберегти систему, встановлену в Тільзіте, французький посол в Петербурге завірив імператора Олександра I, що Наполеон разів і назавжди відкинув думку про відродження Польського королівства. Російський
Спроба класифікації гри: У строкатому калейдоскопі гри кожний (як і в сексуальних пристрастях):  Спроба класифікації гри: У строкатому калейдоскопі гри кожний (як і в сексуальних пристрастях) зможе знайти свою нішу. Класифікувати все різноманіття гри в Інтернеті - невдячна задача. Спробуємо... (Сподіваємося нас пробачать за не завжди виправдане змішення французького
Поправки до Конституції США і реформа виборчого права в XX в.:  Поправки до Конституції США і реформа виборчого права в XX в.: Конституційне законодавство США останніх семи десятиріч мало торкнулося структуру конституційних органів державного апарату і їх компетенцію і торкалося головним чином одного інституту - президентської влади. Поправки XX (1933 р.),